Les den offisielle beskrivelsen

Om AMIR

AMIR Master-programmet fokuserer på verdikjeden for råvare, med særlig vekt på resirkulering. De to hovedmålene er:

  • Utdanne elevene til å bli dyktige europeiske fagfolk med kompetanse i ulike typer materialer. Denne kompetansen vil gjøre det mulig for dem å utvikle, på en stor og ambisiøs skala, nye metoder for materialgjenvinning. I tillegg inneholder AMIR-programmet klasser om overførbare ferdigheter som innovasjon, etikk, intellektuell eiendom, livssyklusvurdering, bærekraft og avanserte forskningsstrategier.
  • Utvikle en dyp entreprenørskapsinnstilling med hjelp og kompetanse fra tilknyttede bedrifter, inkubatorer og innovasjonstjenester, samt et stort panel av næringer.

styrker

  • AMIR-kandidater er internasjonale entreprenører og innovatører, som kan jobbe hvor som helst i Europa og utover.
  • Utdanning på høyt nivå og forskningsmiljø.
  • Praktisk innsikt med avanserte laboratorier.
  • Stigende internships.
  • Obligatorisk internasjonal og intersektorell mobilitet.
  • Støttet av European Institute of Innovation110553_pexels-photo-1055712.jpeg
Programmer gitt i:
  • Engelsk

Denne skolen tilbyr også: