Keystone logo
University of Minnesota College of Veterinary Medicine

University of Minnesota College of Veterinary Medicine

University of Minnesota College of Veterinary Medicine

Introduksjon

University of Minnesota College of Veterinary Medicine påvirker dyr og menneskers liv hver dag gjennom utdanningsprogrammer, forskning, service og oppsøkende programmer. Vi er dedikert til utdanning av fremtidige og nåværende veterinærer og biomedisinske forskere og oppdagelsen av ny kunnskap og ferdigheter.

University of Minnesota College of Veterinary Medicine ble etablert i 1947 og er Minnesota's eneste veterinærhøgskole. Fullstendig akkreditert, har høyskolen uteksaminert nesten 4000 veterinærer og hundrevis av forskere.

Høgskolens fakultet er nasjonalt og internasjonalt anerkjent for undervisning og forskningskunnskap. Signaturforskning inkluderer infeksjonssykdom, genomikk, komparativ medisin, raptorbevaring, folkehelse, epidemiologi og meieri, svin og aviærmedisin.

Steder

  • Minneapolis

    Minneapolis, USA

    Spørsmål