Keystone logo
Pontifex University Doktor i teologi
Pontifex University

Doktor i teologi

Atlanta, USA

Request duration

Engelsk

Request pace

Request application deadline

Sep 2023

Request tuition fees

På universitetsområdet

Stipend

Utforsk stipendmuligheter for å finansiere studiene dine

Introduksjon

Pontifex University doktor i teologi (Th.D.) -programmet er en forskningsgrad med fokus på å fullføre og forsvare en vitenskapelig avhandling på mellom 50 000 og 80 000 ord hvis en første avhandling, eller etter administrasjonens skjønn, forholdsmessig kortere for en andre eller påfølgende avhandling. Dette programmet er 100% online og hjemme studiet. Det er ikke noe boligkrav. Selv avhandlingens forsvar kan gjøres via videokonferanser.

Adgang

For opptak til enten Th.D. eller til dual-registreringsprogrammet, kreves det at kandidatene har oppnådd en STB, Pontifical Licentiate eller M.Th. Grad eller:

• Har fullført seminarundervisning som fører til ordinasjon til hellige ordrer eller

• Ha en lavere grad pluss et påvisk kateketisk diplom eller

• Ha en lavere grad i teologi eller

• Ha en høyere grad i en annen disiplin enn teologi

Bare kandidater med en påvisk lisensiat eller M.Th. vil bli direkte tatt opp til Th.D. program. Alle andre kandidater vil bli tatt opp til Dual-Enrollment MTS / Th.D. Program. Dual-Enrollment MTS og Th.D. Program / kjernestudier Kandidater i programmet for dobbeltoppmelding må fullføre (eller demonstrere at de tidligere har fullført med tilfredsstillende kompetanse i enten en skriftlig eller muntlig eksamen fra Pontifex-fakultetet) åtte områder med kjernestudier:

• Systematisk teologi

• Moralteologi

• Nytt testament

• Det gamle testamentet

• Kirkelig historie

• Liturgi

• Kateketikk

• Filosofi

Vellykket gjennomføring av de åtte områdene med kjernestudiet vil kvalifisere kandidaten til et Diploma in Theological Foundation, og når det kombineres med en eksisterende kandidatgrad, vil det utgjøre et akseptabelt grunnlag for inngang til Th.D. program.

Kandidater med bare en lavere grad må fullføre alle de åtte områdene av kjernestudiet (med en kumulativ GPA på minst 3,0) sammen med to valgfag (eller en avhandling) for å oppnå fullføring av MTS-graden. Hvis en kandidat i denne kategorien har tilfredsstillende lavere studiepoeng for et kjerneområde, kan en slik brukes til å frita studieområdet, men kandidaten må fremdeles fullføre 30 studiepoeng på høyere nivå, enten ved Pontifex University eller via overføringskreditt.

Kandidater med en STB-grad vil være pålagt å gjennomføre to valgfrie 3-studiepoeng-rettede lesekurs sammen med et 3-studiepoeng forskningsmetodikk og akademisk skriveprogram for å bli tatt opp til Th.D. program. Eldre kandidater med en høyere grad i en annen disiplin enn teologi, men en ellers passende faglig forberedelse kan inngi en begjæring om avansert kandidatur, og hvis det blir gitt, vil det være nødvendig å gjennomføre to 3-studiepoeng rettet lesekurs i teologi og et 3-studiepoeng rettet leseprogram i filosofi å bli tatt opp til Th.D. program. Med mindre kandidatenes kandidatgradskrav inneholdt en avhandling, vil kandidaten også være pålagt å fullføre et 3-studiepoeng forskningsmetodikk og akademisk skriveprogram. Kandidater med en påvisk lisensiering får automatisk avansert kandidatur og kan fortsette direkte til avhandlingsforslaget. I alle tilfeller før opptak til Th.D. avhandlingsarbeid, må kandidaten demonstrere en kompetanse på latin til tilfredshet for universitetsfakultetet.

Om skolen

Spørsmål

Lignende kurs

  • Doctor of Christian Counselling (Online)
    • Orlando, USA
  • Doctor of Christian Philosophy (Online)
    • Orlando, USA
  • Doktor i kristent lederskap (online)
    • Orlando, USA