PhD i kjemisk biologi


Kjemisk biologi Programmet legger vekt på grensesnittet mellom Kjemi og Biologi, samt potensielle bruksområder for andre felt. Det innebærer studier av interaksjoner mellom små molekyler og deres mulige biologiske mål, studiet av biologiske veier ved hjelp av kjemiske verktøy, legemiddellevering, samt kjemisk forståelse av sykdomstilstander, for å skape grunnleggende vitenskapskunnskap for fremtidig oppdagelsesarbeid.

Programmet er utformet for å trene nyutdannede for å kunne starte samarbeid på nye forskningsgrenser med tverrfaglig natur.

Doktorgrad

  • Kandidater skal ha en mastergrad eller tilsvarende i de ovennevnte feltene, med en kumulativ GPA på minst 3,50 på masternivå.
  • Kandidater med en bachelorgrad med førsteklasses honnør er også kvalifisert.

Engelsk ferdighet

Alle kandidater må oppnå en offisiell testpoengsum som er høyere enn minimumspoenget for opptak i en av følgende standardiserte engelske eksamener.


Internasjonalt engelsk språktestsystem (IELTS): 5

Test av engelsk som fremmedspråk (TOEFL):

* Papirbasert: 500

* Datamaskinbasert: 173

* Internettbasert: 61

CU-Test of English Proficiency (CU-TEP): 60

Søkere fra land hvor engelsk er morsmål er imidlertid unntatt fra dette kravet. I tillegg kan søkere som har en tidligere grad fra et universitet der det eneste undervisningsmediet er engelsk, kunne levere et sertifikat av universitetsmedium for opplæring for å oppfylle dette kravet.

Program undervist i:
Engelsk

Se 2 flere kurs fra Chulabhorn Graduate Institute »

Dette kurset er Campusbasert
Startdato
Juni 2020
Duration
Kontakt skolen
Heltid studier
Deadline
Etter sted
Etter dato
Startdato
Juni 2020
Sluttdato
Søknadsfrist

Juni 2020

Location
Søknadsfrist
Sluttdato