Phd i internasjonale relasjoner

Faculty of Social Sciences, Charles University (FSV UK)

Programbeskrivelse

Les den offisielle beskrivelsen

Phd i internasjonale relasjoner

Faculty of Social Sciences, Charles University (FSV UK)

Forslaget skal dekke

  • klar definisjon og sannsynliggjøring av emnet
  • gjennomgang av litteraturen og den nåværende state of the art i området av prosjektet
  • målene for prosjektet
  • antatt metodikk
  • en liste over referanser

Søkere til doktorgradsprogram innen International Relations kan velge en avhandling tema fra listen over prioriterte temaer som tilbys av Institutt for internasjonale relasjoner (IR) og Institutt for sikkerhetsstudier for den gitte studieåret (disse emnene er publisert på IR instituttets nettside innen utgangen av mars 2017 senest).

Søkerne det sterkeste å ta kontakt med potensiell veileder om forskning forslaget før innleveringen.

Opptaket går i to omganger. I den første runden evaluerer opptak bord på forskning forslaget på grunnlag av sin faglige verdi og kompatibilitet med de prioriterte temaer som tilbys av Institutt og setter minimumsgrensen i poeng for videre til andre runde. Søkere som passerer terskelen blir innkalt til intervju.

Intervjuet er evaluert i poeng også. Dekan ved Fakultet setter minimumsgrensen er nødvendig for opptak.

Intervjuet tar sikte på å vurdere

  • Formålet med forskningsprosjektet
  • teoretiske og metodiske rammen av det foreslåtte prosjektet
  • gjennomførbarhet av forskningsplan, sine grenser

Kriterier for sluttvurdering:

Søkeren kan få opp til 40 poeng i hver runde. I andre runde 10 poeng er reservert for eventuell bonus for publikasjoner (artikler, essays) relatert til temaet i den vitenskapelige undersøkelsen. Kandidaten må være en mastergrad utdannet, helst innen samfunnsvitenskap og humaniora.

Se også artikkelen IV, para 4 av vilkårene for opptak rettergang

Informasjon om utøvelsen av nyutdannede

Nyutdannede av vårt doktorgradsprogram i internasjonale relasjoner er godt rustet til å finne arbeid som høyt kvalifiserte eksperter innen akademia (dvs. i forskning), analytiske avdelinger og universiteter. Sine kvalifikasjoner sette dem i stand til å bruke sine ferdigheter i lederstillinger i offentlige etater, det administrative apparatet i internasjonale organisasjoner, internasjonale organisasjoner og et helt spekter av privat sektor institusjoner. Den kunnskap og ferdigheter våre kandidater erverve i analysen av internasjonal politikk, internasjonale økonomiske relasjoner, europeisk integrasjon og internasjonal lov er understøttet av en conversance med relevante teoretiske begreper og metoder.

Denne skolen tilbyr programmer i:
  • Engelsk
  • Czech
Varighet og pris
Dette kurset er Campusbasert
Start Date
Studiestart
Okt. 2019
Duration
Varighet
4 - 8 år
Heltidsstudier
Price
Pris
250 EUR
per semester
Information
Deadline
Locations
Tsjekkia - Prague, Prague
Studiestart : Okt. 2019
Søknadsfrist Kontakt skolen
Studieslutt Kontakt skolen
Dates
Okt. 2019
Tsjekkia - Prague, Prague
Søknadsfrist Kontakt skolen
Studieslutt Kontakt skolen