Phd i internasjonale relasjoner

Generelt

Programbeskrivelse

Forslaget skal dekke

  • klar definisjon og sannsynliggjøring av emnet
  • gjennomgang av litteraturen og den nåværende state of the art i området av prosjektet
  • målene for prosjektet
  • antatt metodikk
  • en liste over referanser

Søkere til doktorgradsprogram innen International Relations kan velge en avhandling tema fra listen over prioriterte temaer som tilbys av Institutt for internasjonale relasjoner (IR) og Institutt for sikkerhetsstudier for den gitte studieåret (disse emnene er publisert på IR instituttets nettside innen utgangen av mars 2017 senest).

Søkerne det sterkeste å ta kontakt med potensiell veileder om forskning forslaget før innleveringen.

Opptaket går i to omganger. I den første runden evaluerer opptak bord på forskning forslaget på grunnlag av sin faglige verdi og kompatibilitet med de prioriterte temaer som tilbys av Institutt og setter minimumsgrensen i poeng for videre til andre runde. Søkere som passerer terskelen blir innkalt til intervju.

Intervjuet er evaluert i poeng også. Dekan ved Fakultet setter minimumsgrensen er nødvendig for opptak.

Intervjuet tar sikte på å vurdere

  • Formålet med forskningsprosjektet
  • teoretiske og metodiske rammen av det foreslåtte prosjektet
  • gjennomførbarhet av forskningsplan, sine grenser

Kriterier for sluttvurdering:

Søkeren kan få opp til 40 poeng i hver runde. I andre runde 10 poeng er reservert for eventuell bonus for publikasjoner (artikler, essays) relatert til temaet i den vitenskapelige undersøkelsen. Kandidaten må være en mastergrad utdannet, helst innen samfunnsvitenskap og humaniora.

Se også artikkelen IV, para 4 av vilkårene for opptak rettergang

Informasjon om utøvelsen av nyutdannede

Nyutdannede av vårt doktorgradsprogram i internasjonale relasjoner er godt rustet til å finne arbeid som høyt kvalifiserte eksperter innen akademia (dvs. i forskning), analytiske avdelinger og universiteter. Sine kvalifikasjoner sette dem i stand til å bruke sine ferdigheter i lederstillinger i offentlige etater, det administrative apparatet i internasjonale organisasjoner, internasjonale organisasjoner og et helt spekter av privat sektor institusjoner. Den kunnskap og ferdigheter våre kandidater erverve i analysen av internasjonal politikk, internasjonale økonomiske relasjoner, europeisk integrasjon og internasjonal lov er understøttet av en conversance med relevante teoretiske begreper og metoder.

Sist oppdatert mars 2020

Om skolen

Charles University (CU) was founded in Prague in 1348 by the Holy Roman Emperor Charles IV and belongs among the oldest, largest and most prestigious universities in the world. Charles University is c ... Les mer

Charles University (CU) was founded in Prague in 1348 by the Holy Roman Emperor Charles IV and belongs among the oldest, largest and most prestigious universities in the world. Charles University is currently ranked among the top 2% of the world´s universities in Shanghai University’s Academic Ranking of World Universities. It is the number one university in Eastern Europe according to the The Webometrics Ranking of World Universities. Minimér