Phd i databehandling / informatikk

Generelt

Programbeskrivelse

PhDCCSc

Den doktorgrad i databehandling / informatikk gir de fremtidige PhD erne med de nødvendige ferdigheter og evner til å bli vellykkede akademikere som viser en fremragende forskning og gjøre et betydelig bidrag til lokale og internasjonale forskningsmiljøet innen Data / Computer Science. Gjennom et minimum av en 3 års periode, kandidater utvikle kritisk tenkning, formulere sine egne meninger, erverve forskning kultur, og bli selvstendige forskere i stand til å planlegge, utvikle, implementere og koordinere forskningsstudier samt å resonnere og presentere sine funn til den internasjonale vitenskapelige samfunnet.

Mål og Outcomes

Generelle Mål

Programmet har som mål å:

 • Gi nyutdannede med mulighet til å gjennomføre forskningsstudier innen informatikk
 • Dyrke etisk ansvarlige forskningsstudier innen informatikk
 • Forbedre forskningskapasitet på Kypros innen informatikk
 • Forbedre gjennomføringen av Computer Science - relaterte innovasjonsaktiviteter (forskning og utvikling) i den industrielle delen av Kypros
 • Bidra i forbedring av den samlede forskningskultur i Kypros

spesifikke mål

Spesifikt mål Programmet til:

 • Gi muligheter for kandidater til å spesialisere seg i forskningstemaer knyttet til felt av Computer Science forskning
 • Gi kandidater med evne til å formulere og vurdere Computer Science problemstillinger ved å følge egnede forskningsmetoder
 • Utvikle kandidatenes tekniske ferdigheter som vil tillate dem å produsere høykvalitets forskningsdokumenter (vitenskapelige artikler, avhandling)
 • Utvikle kandidatenes presentasjon ferdigheter som vil tillate dem å effektivt presentere forskningsresultater i vitenskapelige konferanser
 • Berike og utdype forståelsen av kandidatenes kunnskap om state-of-the-art Computer Science forskningsteorier
 • Utvikle kandidatenes kunnskaper og ferdigheter som vil tillate dem å produsere ny kunnskap innen informatikk

Læringsutbytte

Etter vellykket gjennomføring av dette programmet skal studentene kunne:

 • Utvikle skriftlige, muntlige og teknisk forskning ferdigheter.
 • Velg et tema for forskning innen informatikk.
 • Forklar behovet for å plassere en Computer Science forskningsprosjekt i en bredere faglig og forretningsmessig sammenheng.
 • Utvikle en state-of-the-art gjennomgang av litteraturen i en Computer Science problemstilling.
 • Design, gjennomføre, tolke og rapportere resultater fra empiriske forskningsprosjekter innen informatikk
 • Diskuter state-of-the-art forskningsresultater innen Computer Science
 • Analyser en Computer Science presentasjon og trekke ut funn som er relevante for hans / hennes forskning
 • Lag en forskningsartikkel innen informatikk
 • Utvikle en presentasjon for en Computer Science forskningstema
 • Presentere en Computer Science problemstilling i et bredt publikum
 • Lag en avhandling publikasjon som dokumenterer resultatene fra et forskningsprosjekt innen informatikk

Jobbmuligheter

Etter endt utdanning skal PhD-holdere kunne arbeide som akademikere, forskere, vitenskapsmenn, eksperter eller konsulenter i en rekke Computing sektorer. I denne sammenheng kan de være ansatt i offentlig og privat sektor universiteter, forskningssentre eller bli selvstendig næringsdrivende. De kan også satse på en karriere som post.doc.-forskere i europeiske og internasjonale forskningsprosjekter og nettverk som tar sikte på å forbedre grunnleggende og anvendt forskning innen informatikk, og kunne utnytte de store forskningsfinansieringsmuligheter tilgjengelig.

Sist oppdatert mars 2020

Keystone-stipend

Se hvilke muligheter du kan få med et stipend fra oss

Om skolen

European University Cyprus is actively engaged with local, regional and global partners to promote opportunities for long-term strategic research partnerships and innovative programs of study.

European University Cyprus is actively engaged with local, regional and global partners to promote opportunities for long-term strategic research partnerships and innovative programs of study. Minimér