PhD i Anvendt Biologisk Vitenskap: Miljøhelse


I dag er det kjent at miljø og helse er uatskillelig forbundet. Miljøgifter i miljøet vil påvirke menneskers helse før eller senere. Denne disiplinen vil danne grunnlaget for å forstå hvordan miljøforurensende stoffer påvirker helsen. Kunnskapsdyktige, dyktige og teknisk dyktige medarbeidere som har både praktisk og teoretisk forståelse av miljøhelsen, er nødvendige for å gjennomføre forskning og faglig arbeid slik at de kan bruke sin kunnskap og ferdigheter til å identifisere og forebygge helse- og miljøproblemer. Fagutdannede er også pålagt å identifisere eller syntetisere kjemiske eller biologiske stoffer for å kurere eller forebygge sykdommer og bruke kunnskap og kompetanse til å tilføre verdier til naturressursene.

Programmet tar sikte på å forberede studentene på karriere innen folkehelse, narkotikaforskning og utvikling og relaterte felt som omhandler bruk av moderne biologi til praktiske, moderne problemer. Programmet er forskningsorientert og fokuserer på metodeutvikling og mer detaljerte tekniske problemer. Nyutdannede vil bli opplært til å være både tenkere og utøvere.

Opptakskrav

  • Kandidater skal ha en mastergrad eller tilsvarende med en kumulativ GPA på minst 3,50 på masternivå.
  • Foretrukket bakgrunn: Vitenskap (inkludert biologi, biologisk vitenskap, biokjemi, bioteknologi, mikrobiologi, miljøfag), farmasi, farmasøytiske fag, sykepleie, medisin, medisinsk teknologi eller andre relaterte felt.
  • Kandidater med en bachelorgrad med førsteklasses honnør er også kvalifisert.

Engelsk ferdighet

Alle kandidater må oppnå en offisiell testpoengsum som er høyere enn minimumspoenget for opptak i en av følgende standardiserte engelske eksamener.


Internasjonalt engelsk språktestsystem (IELTS): 5

Test av engelsk som fremmedspråk (TOEFL):

* Papirbasert: 500

* Datamaskinbasert: 173

* Internettbasert: 61

CU-Test of English Proficiency (CU-TEP): 60

Søkere fra land hvor engelsk er morsmål er imidlertid unntatt fra dette kravet. I tillegg kan søkere som har en tidligere grad fra et universitet der det eneste undervisningsmediet er engelsk, kunne levere et sertifikat av universitetsmedium for opplæring for å oppfylle dette kravet.

Program undervist i:
Engelsk

Se 2 flere kurs fra Chulabhorn Graduate Institute »

Dette kurset er Campusbasert
Startdato
Juni 2020
Duration
Kontakt skolen
Heltid studier
Deadline
Etter sted
Etter dato
Startdato
Juni 2020
Sluttdato
Søknadsfrist

Juni 2020

Location
Søknadsfrist
Sluttdato