Topp PhD programmer

PhD er forkortelsen for Doctor of Philosophy , og tildeles vanligvis etter at studenten har fullført et omfattende forskningsprosjekt innenfor et bestemt fagområde. Forskningen skal gi et betydelig bidrag til det aktuelle kunnskapsfeltet, og avslutttes med en avhandling. Avhandlingen må videre forsvares foran et panel bestående av eksperter innenfor det aktuelle fagområde, og kun etter vellykket forsvar vil man erverve graden PhD. Ofte tar en PhD minst 4 år å gjennomføre, ofte lenger, avhengig av studenten, universitetet og valgt program.

Topp rangerte PhD-programmer tilbys av universiteter over hele verden. Studenter som ønsker videreutdannelse har et vidt spekter av topp rangerte PhD-programmer å velge mellom, det inkluderer doktorgrader innen helsefag, psykologi, teknikk, utdanning, biologi og biomedisinske fag. Det finnes topp rangerte PhD-programmer i hvert land, så for studenter som ønsker en doktorgrad er det mange land å velge mellom. <0 /> <0 /> Ta en titt på noen av de mest populære PhD-programmene nedenfor-. Kanskje finner du det PhD-programmet du leter etter!

Siste PhD og DBA

University of Kent, School of Engineering and Digital Arts

PhD i elektronisk ingeniørfag

November 7, 2018
The School of Engineering og Digital Arts tilbyr forskerledde grader i et bredt spekter av forskningsfag, relatert til elektronisk, kontroll og informasjonsteknologi, i et sterkt stimulerende akademisk miljø. Skolen har et internasjonalt rykte for sitt arbeid og stoler seg på å gi studentene friheten til å realisere sitt maksimale potensiale.

Vienna Graduate School Of Finance

PhD i finans

November 1, 2018
Vienna Graduate School Of Finance (VGSF) inviterer lovende studenter med fremragende faglige profiler til å søke om PhD-programmet i økonomi. VGSF er et resultat av samarbeid mellom tre institusjoner: Institutt for avanserte studier (IHS), Universitetet i Wien og WU (Wien Universitet for økonomi og næringsliv).

IMPRS for Molecular Life Sciences

PhD Life Sciences

November 5, 2018
Den internasjonale Max Planck-forskerskolen for molekylærbiovitenskap: Fra biologiske strukturer til nevrale kretser (IMPRS-LS) har i dag en åpen samtale for fullt finansierte doktorandstillinger.

Universiteter i Norge

Endre lokasjon

Hva er egentlig en PhD?

PhD er forkortelsen for "doktor i filosofi", en setning som forståelig nok fører til forvirring. Som "kunst", har denne bruken av "filosofi" vanligvis ikke noe å gjøre med å studere faget filosofi. Den grunnleggende betydningen av "doktor i filosofi" er at du har tilegnet deg den høyest mulige graden i ditt fagfelt. De høyeste gradene, doktorgradene, vil på denne måten skille seg fra mastergrader, som på den annen side regnes som en mellomgrad. En doktorgrad vil dermed føre med seg mye autoritet.

En grad med ordet "doktor" i tittelen er også kalt en "doktorgrad". Du vet kanskje at universitetene ofte også utdeler tittelen "æresdoktorer" -Dette betyr ikke at mottakeren har fullført et doktorgradsprogram, men at han har oppnådd noe (som å finne opp noe til nytte for samfunnet) som fortjener å bli hedret. Det motsatte av et æresdoktorat er en "tjent doktorgrad." Du vil gjenkjenne ordene i stillingsannonser; dens formål er å vise at hvis du kun er æresdoktor, kan du ikke søke.

Det er mange doktorgrader, og PhD er en av dem. I Norge vil personer med fullført doktorgrad omtales som doktor, Dr. Det skal nevnes at ulike land har ulike begreper og konvensjoner knyttet til doktorgradene. Det vanligste i dag er allikevel å bruke forkortelsen PhD.

PhD er en av de eldste doktorgradene, og bærer vekten av tradisjon, historie og universell respekt. PhD er en tradisjonell akademisk grad, ikke en profesjonell sertifisering (ikke søkt eller yrkesfaglig). Imidlertid er dette skillet uklart og i endring. I dag kan du få en doktorgrad i anvendte felt som management, sosialt arbeid, og informatikk. Du kan også få en doktorgrad i kunst-relaterte felt, for eksempel Creative Writing, som tidligere brukte MFA som høyeste grad.

Fordelene med å ha en doktorgrad inkluderer prestisje, rett til å bli sett på som en ekspert, myndighet, og muligheten til å søke om høyt rangerte arbeidsplasser. En PhD-grad gir avanserte ferdigheter innenfor forskning og kvalifikasjoner til å undervise på universitetsnivå. I en tid full av informasjon og teknologi, og i den globalisert økonomi vi lever i, gir det også et større behov for mer utdanning og spesialisering enn hva som tidligere har vært nødvendig.

Å fullfører en PhD kan være svært givende hvis du er en seriøs, intellektuell og lidenskapelig opptatt av læring. Likevel, hvis du vurderer å ta en doktorgrad for personlig tilfredsstillelse, bør du veie denne avgjørelsen svært nøye. Å avlegge en doktorgrad er vanskelig, og en svært seriøs forpliktelse. Inntakskravene er strenge, de kan kreve at du allerede har opparbeidet deg en mastergrad. Doktorgradsprogrammer begynner vanligvis med kurs som dekker både teori og metode. Til slutt må du ta en kvalifiserende eksamen og kanskje også en muntlig eksamen. Noen programmer har obligatorisk feltarbeid eller veiledet klinisk erfaring, ofte flere hundre timer. Det kulminerte prosjektet kalles avhandling. Dette er et profesjonelt prosjekt som videre skal publiseres. Dette prosjektet starter ofte med et formelt forslag, tar mange år å fullføre, og avsluttes med et muntlig forsvar foran en komité.

PhD-programmer krever vanligvis minst tre år å fullføre, og noen ganger så mange som ni. Det er ofte en maksimal tidsramme på 8-10 år. Grunnen til at de tar så lang tid er ikke nødvendigvis vanskelighetsgraden på arbeidet, men heller at livet ofte griper inn. Doktorgradsstudenter er typisk på et stadium i livet når de gifter seg, oppdra barn og gjennomgår store personlige hendelser. I enkelte land vil du sannsynligvis bare får litt støtte under din PhD, arbeid ved siden kan derfor være nødvendig. Dette vil selvfølgelig være en ekstra belastning og bremser din evne til å konsentrere deg om studiene.

Midler til doktorgradsprogrammer varierer veldig avhengig av fagfelt og land. Den ideelle situasjonen er å legge inn et "fullfinansiert" program. Dette betyr at universitetet fraskriver skolepenger, og at du enten får levende stipend og / eller garantert sysselsetting, vanligvis som en undervisning eller forskning assistent. Mange stipender eller "stipendiater" er også tilgjengelig; et stipend er pengestøtte-, mens et stipendiat vanligvis innebærer en jobb, som et internship, som dermed danner et godt grunnlag for din videre karriere.

I disse dager, kan du ta din PhD nettbasert. Et nettbasert doktorgradsprogram har noen åpenbare fordeler: man kan få tilgang til kurs tilpasset sin egen timeplan, og på denne måten balansere arbeid og familieliv uten å måtte forplikte seg til en klasses tidsplan eller transport til og fra campus. Nettbaserte grader er også mye billigere for et universitet å tilby siden de ikke trenger å betale for vedlikehold, fysiske fasiliteter og så videre; besparelsene her viser seg for studenter gjennom lavere kostnader.

Nettbaserte grader blir stadig mer populært og repsektert. Noen arbeidsgivere vurdere likevel en nettbasert PhD til å være dårligere enn en tradisjonell en, men andre forstår at allsidighet av internettet er en del av det moderne liv. Nettbaserte doktorgradsprogrammer er ikke mindre strenge enn de tradisjonelle (eller i det minste, bør du sørge for at de ikke er), og innebærer betydelig interaksjon med både professorer og jevnaldrende.

De beste doktorgradsprogrammene vil ha godt designet karrieresentre for å hjelpe deg med å søke jobb, samt god støtte i løpet av studietiden din. En annen indikator på ett godt program er hvor lett man kan finne en professor som kan fungerer som din mentor.

En doktorgrad vil gi fremgang i din karriere, ofte gi en kraftig lønnsøkning, og gi deg prestisje. Du bør gjøre en grundig vurdering av dine jobbmuligheter før du forplikter deg til et doktorgradsprogram. Noen felt, for eksempel innen humaniora, blir stadig dekket med doktorgrader, noe som gjør det nesten umulig å lande en jobb, spesielt hvis du søker en jobb som professor. Andre felt er i vekst. Logisk sett er det mest gunstige en PhD i et felt som vokser og dermed har et økt behov for forskning (og som er koblet til mektig beslutningstaking). En PhD vil her fungerer som en ressurs. Doktorgrader i økonomi, finans, markedsføring og utviklingsstudier, bare for å nevne noen, er solide innsatser for fremtidige jobber og lønnsutsikter.