PhD i Norge

Beste studieprogrammer PhDs i Norge 2017

PhD

Norge er det beste valget for studenter fra hele verden for etterutdanning. Norge er et innbydende og framtidsrettet land som tiltrekker seg mange forretningsfolk, turister og studenter. De som velger en doktorgrad i Norge kan nyte alt som dette landet har å tilby, som for eksempel den fantastiske fjordene, dynamiske byer, massevis av utendørsaktiviteter, og vakker natur.

PhD i Norge programmene er gode i kvalitet med høyteknologiske og innovative fasiliteter. Studentene arbeider med en doktorgrad i Norge opplever en utfordrende pensum som vanligvis inkluderer kurs og forskning, mens noen kan også kreve undervisning eller andre ansvarsområder. Nyutdannede av PhD i Norge programmer har fullført en doktoravhandling basert på forskning i et spesialisert område, og bør ha den kompetansen som trengs for selvstendig, kritisk tenkning, analyse og for å gjennomføre kvalitet forskning.

Ta en titt gjennom PhD i Norge programmene nedenfor og ta neste skritt mot din akademiske og profesjonelle mål i dag!

Les mer

PhD I Forskerutdanning I Pedagogiske Ressurser Og Læreprosesser I Barnehage Og Skole

University College of Southeast Norway
Campus Heltidsstudier Deltid August 2017 Norge Porsgrunn Drammen Rauland + 2 fler

USN tilbyr en doktorgrad i Forskerutdanning i pedagogiske ressurser og læreprosesser i barnehage og skole. Programmet ble godkjent høsten 2012. [+]

Beste studieprogrammer Doktorgradstudier i Norge 2017. PhD i Forskerutdanning i pedagogiske ressurser og læreprosesser i barnehage og skole USN tilbyr en doktorgrad i Forskerutdanning i pedagogiske ressurser og læreprosesser i barnehage og skole. Programmet ble godkjent høsten 2012. Programmet skal: Være i forkant av kunnskap om nasjonal og internasjonal forskning på pedagogiske ressurser og deres betydning for læringsprosesser og resultater i barnehage, skole og lærerutdanning Bidra til utvikling av teori og kunnskap som er relevant for yrkesutøvelse i barnehage og skole Bidra til analyse, utvikling og reform av etablert praksis i det pedagogiske feltet faglig fokus programmets profil består av pedagogikk og vitenskapen om teksten. Pedagogiske ressurser 'refererer til tradisjonelle lærebøker og andre materialer som benyttes i undervisningen, samt andre typer ressurser, for eksempel: samtaler og interaksjoner; symboler og språk; uttrykksformer som dans, bevegelse, film og musikk; samt undervisnings- og vurderingsformer. Begrepet læring er forankret i en bred sosiokulturell tilnærming som fokuserer på både individuelle og kollektive læringsprosesser og relasjonene mellom kultur, aktivitet og læring. program Plan Programplanen tar for seg tre områder: hvordan læringsressurser inngår i aktivitetene som foregår i barnehage, skole og lærerutdanning hvordan disse læringsressurser blir utnyttet og forvandlet gjennom individuelle og kollektive læringsprosesser utvikling, testing og analyse av pedagogiske ressurser Etterspørselen etter personer med kompetanse på nivå med førsteamanuensis er økende. Dette har åpnet opp både undervisnings- og forskerstillinger ved høyskoler og stillinger ved forskningsinstitutter. Forvaltning krever også en økning av ansatte med forskningskompetanse knyttet til barnehage, skole og lærerutdanning. Entre Ledige stillinger blir annonsert på... [-]

Phd-programmet I Prosess, Energi Og Automatiseringsteknikk

University College of Southeast Norway
Campus Heltidsstudier 6 semestre August 2017 Norge Porsgrunn

Dette PhD er knyttet til områdene prosessteknologi, miljøteknologi og teknisk kybernetikk, med relevante søknader innenfor området teknisk-industrielle prosess- og energisystemer. [+]

PhD-programmet i prosess-, energi- og automatiseringsteknikk Dette PhD er knyttet til områdene prosessteknologi, miljøteknologi og teknisk kybernetikk, med relevante søknader innenfor området teknisk-industrielle prosess- og energisystemer. Om graden Viktige prosess- og energiteknikk fagfelt er termodynamikk, prosessutstyr, transportprosesser, flyt, pulver teknologi, katalyse, rensing av gass og væskestrømmer, forbrennings, energi fra fornybare ressurser, prosessintegrasjon, gass sikkerhet og generell teknisk sikkerhet samt energi og materialgjenvinning. Innen teknisk kybernetikk, de sentrale områdene av studien er mekanistisk modellering og systemidentifikasjon, simulering, sensorer og måleteknikk, reguleringsteknikk og prosessovervåking. Ved HiT, er denne graden forankret i de tre masterprogrammer i Teknologi: Prosessteknologi, Industriell IT og automatisering og Energy and Environmental Technology. Eiere Doktorgradsutdanningen kvalifiserer for forskningsvirksomhet på et høyt faglig nivå og for annet arbeid som krever en høy grad av vitenskapelig innsikt. [-]

Phd I Nautiske Virksomhet - Fellesgrad

University College of Southeast Norway
Campus Heltidsstudier Deltid August 2017 Norge Porsgrunn Drammen Rauland + 2 fler

Doktorgradsutdanningen utdanner kvalifiserte kandidater til forskning, undervisning, formidling og innovasjonsarbeid, og andre aktiviteter hvor det er et krav til vitenskapelig innsikt og en operativ maritim fokus. [+]

Beste studieprogrammer Doktorgradstudier i Norge 2017. PhD i Nautisk Operations - Joint Degree Om programmet Doktorgradsutdanningen i Nautisk Operations er en fellesgrad mellom Høgskolen i Sørøst-Norge (HSN) Høgskolen Stord / Haugesund (HSH) Norsk teknisk-naturvitenskapelige universitet Technology, Ålesund (NTNU) Arktisk universitet Norge (UiT) Doktorgradsutdanningen utdanner kvalifiserte kandidater til forskning, undervisning, formidling og innovasjonsarbeid, og andre aktiviteter hvor det er et krav til vitenskapelig innsikt og en operativ maritim fokus. Gjennomføring av komplekse nautiske operasjoner i dag krever tverrfaglig og variert kompetanse, herunder forskningskompetanse, for sikker og effektiv planlegging, gjennomføring og evaluering av nautiske operasjoner. faglig innhold Nautisk virksomhet består av to disipliner: Nautical, som dekker navigasjon, manøvrering og transport av flytende fartøyer, og drift, noe som indikerer at utdannelsen skal fokusere på anvendt forskning å støtte, forbedre og utvikle aktiviteter som gjennomføres. Den operasjonelle perspektivet omfatter både strategiske, taktiske og operasjonelle aspekter. Strategiske nivåer, inkludert valg av type og størrelse av en flåte av skip. Taktiske aspekter vedrørende utformingen av enkelte skip, valg av utstyr og personell. De operasjonelle aspekter omfatter planlegging, gjennomføring og evaluering av nautiske operasjoner. Det vil være en felles tema som tilbys på alle fire institusjoner. Videre faglig innhold vil være knyttet til de enkelte satsingsområder ved de fire institusjonene: Maritime Organisasjons Safety Management og Brannsikkerhet og evakuering Forskning ved HSH Maritime operasjoner og sensorteknologi ved UiT Maritime Human Factors sammen med maritim logistikk og havneoperasjoner på HSN Maritime Design og produktutvikling ved NTNU PhD-programmet består av: Opplæringsdelen (30 sp). Denne består av emner på doktorgradsnivå delt... [-]

Phd I Markedsføringsledelse

University College of Southeast Norway
Campus Heltidsstudier 4 år August 2017 Norge Drammen Porsgrunn Rauland + 2 fler

PhD-programmet søker å bringe akademisk forskning innen markedsføringsledelse nærmere markedsføring ledelse praksis, og dermed fokusere forskning på temaer som vil generere ny kunnskap for reelle problemstillinger. [+]

PhD i Marketing Management The School of Business ved USN har 3-5 vacants stillinger som stipendiater i PhD-programmet i markedsføringsledelse fra august 2017. Søknadsfrist: 15.02.2017. PhD-programmet søker å bringe akademisk forskning innen markedsføringsledelse nærmere markedsføring ledelse praksis, og dermed fokusere forskning på temaer som vil generere ny kunnskap for reelle problemstillinger. Som markeder og teknologier blir mer global, som kundenes behov blir mer avanserte og fragmentert, private bedrifter og offentlige tjenester må fornye og forbedre sine produkter og tjenester til en økende hastighet. For å takle disse utfordringene og muligheter, kompetanse i markedsføringsledelse er strategisk viktigere. Vi tilbyr en høy kvalitet doktorgrad i Marketing Management som vil møte nåværende og fremtidige behov for kunnskap i markedsføring ledelse, både nasjonalt og internasjonalt. Programmet består av 180 studiepoeng totalt, hvor 60 studiepoeng er obligatoriske og valgfrie emner. Alle fag vil bli undervist på engelsk. De resterende 120 studiepoeng er knyttet til den enkelte forskningsarbeid og vil føre til avhandlingen. Alle kandidatene har en hovedveileder og medveileder, og normalt hovedveileder vil være en av fakultetets ansatte. [-]

Phd I økologi

University College of Southeast Norway
Campus Heltidsstudier Deltid August 2017 Norge Porsgrunn Drammen Rauland + 2 fler

Vi forsker på evolusjonære prosesser i forhold til genetisk struktur og valg og menneskelige problemstillinger knyttet til miljøkonsekvenser. [+]

Beste studieprogrammer Doktorgradstudier i Norge 2017. Ph.D. i økologi Den Ph.D. programmet i økologi ved USN er fokusert på sammenhenger mellom forskjellig miljøpåvirkning. Hva betyr det? Forsker på sammenhenger mellom ulike miljøkonsekvenser betyr at vi ser nærmere på forholdet mellom akvatiske og terrestriske økosystemer, både på enkeltarter og økosystemnivå. Vi forsker på evolusjonære prosesser i forhold til genetisk struktur og valg og menneskelige problemstillinger knyttet til miljøkonsekvenser. Miljøforskning generelt, og spesielt nasjonale og internasjonale problemstillinger knyttet til biologisk mangfold og bærekraftig bruk av ressurser, står overfor økende utfordringer. Behovet for denne forskningen er økende over hele verden og miljøforskning har relevans for mange andre disipliner. Doktorgradsprogrammet i økologi fokuserer på tverrfaglig og flerfaglig samarbeid for å møte disse utfordringene. Innenfor doktorgradsprogrammet i økologi, vi har høyt kvalifiserte og motiverte vitenskapelig ansatte med bred nasjonal og internasjonalt nettverk. Dette gir deg et stort antall valgmuligheter når du skal velge tema for forskning. [-]

Phd I Kulturstudier

University College of Southeast Norway
Campus Heltidsstudier Deltid August 2017 Norge Porsgrunn Drammen Rauland + 2 fler

En ph.d. i kulturstudier vil gi deg innsikt og større forståelse av kultur og betydningen av kultur. [+]

Ph.d. i kulturstudier En ph.d. i kulturstudier vil gi deg innsikt og større forståelse av kultur og betydningen av kultur. Vår ph.d. i kulturstudier tar sikte på å integrere elementer fra humaniora og samfunnsvitenskap som kulturanalyse, historie, kunsthistorie, antropologi, idéhistorie, filosofi, kultursosiologi, etnologi, litteratur, musikkvitenskap, religionshistorie, språk og estetisk skapende og kunstneriske fag. Programmet er basert på et bredt kulturbegrep - det vil si, kulturkunnskap i vår sammenheng betyr at man kan studere kultur som er relatert til verdier, holdninger, kunnskap, atferd, sosiale relasjoner, meningsfulle uttrykk, gjenstander, kunst og estetisk praksis . Kultur kan være både en prosess og et resultat eller et produkt i form av materielle objekter, tjenester eller aktiviteter i samfunnet. På et overordnet nivå, er doktorgradsprogrammet beskrevet fra to konseptuelle kombinasjoner som til sammen utgjør fire store bruksområder: Kulturforståelse kulturpolitikken Kulturproduksjon og Estetisk Practices Cultural Education [-]

Phd I Anvendt Mikro- Og Nanosystemer

University College of Southeast Norway
Campus Heltidsstudier Deltid August 2017 Norge Porsgrunn Drammen Rauland + 2 fler

PhD-programmet i anvendt mikro- og nanosystemer utdanner forskere med bred kunnskap innen mikro- og nanosystemteknologi. Dette blir en stadig viktigere del av vår hverdag, i alle slags "smarte systemer", som for eksempel sensorer integrert i mobiltelefoner, utstyr for medisinsk diagnose, for overvåking av miljø og for instrumentering i industrielle prosesser. [+]

Beste studieprogrammer Doktorgradstudier i Norge 2017. PhD i Applied Micro og nanosystemer Mikro- og nanoteknologi har blitt et svært bredt felt, som spenner over alt fra fysikk til materialvitenskap, kjemi og elektronikk, og mer. PhD-programmet i anvendt mikro- og nanosystemer utdanner forskere med bred kunnskap innen mikro- og nanosystemteknologi. Dette blir en stadig viktigere del av vår hverdag, i alle slags "smarte systemer", som for eksempel sensorer integrert i mobiltelefoner, utstyr for medisinsk diagnose, for overvåking av miljø og for instrumentering i industrielle prosesser. Faglig den bygger på et bredt spekter av teknologi og realfag: Elektronikk, design engineering produkt / materiale-læring, informatikk og kjemisk behandling, og grunnleggende fysikk. Forskerutdanningen spenner fra design og matematisk modellering med avanserte programvareverktøy, produksjon og karakterisering av nasjonal leder clean room laboratorier. Laboratoriet ved USN, sammen med utfyllende laboratorier i Oslo og Trondheim, som utgjør "NorFab" som er Forskningsrådets investeringer i infrastruktur. Programmet er tett knyttet til næringsklynge som finnes regionalt og nasjonalt. Denne tette tilknytning til bransjen er unik blant norske doktorgradsprogrammer. Programmet er en del av forskerskolen "Nano Network" med nasjonal arbeidskraft, hvor USN rolle er å fokusere på integrerte, komplette systemer med direkte industriell relevans. Internasjonalt er det akademiske miljøet tett knyttet til ledende forskningssentre i Europa, Nord-Amerika og Øst-Asia. PhD-programmet kjerneområder er: Ultralyd for medisinsk, maritim og industriell bruk. Oppgaver i design og fabrikasjon / integrering av ultralyd transducer, slik som for avbildning av indre organer eller for kartlegging av havbunnen. Miniaturised energikilder, f.eks. energihøsting fra omgivelsene til å levere strøm... [-]

PhD-programmet

NHH Norwegian School of Economics
Campus Heltidsstudier 4 år August 2018 Norge Bergen

Som ung forsker ved NHH vil du arbeide tett med ledende professorer innenfor det valgte feltet, å ha tilgang til de avanserte forskningsressurser og blomstrende intellektuelle fellesskap som vil bidra til å utvikle dine faglige interesser. [+]

PhD ved NHH PhD-programmet ved NHH er utviklet for de som ønsker en spesialisering innen fagområdene økonomi og administrasjon for utfordrende stillinger i privat og offentlig sektor. Selv om de fleste av våre PhD kandidater går på å jobbe i akademiske institusjoner, et økende antall kandidater ta på stillinger i ledelse, rådgivning og større organisasjoner. NHH PhD-programmet tilbyr spesialisering i seks ulike områder: regnskap økonomi finans Ledelsesvitenskap Strategi og ledelse Fagspråk og interkulturell kommunikasjon Som ung forsker ved NHH vil du arbeide tett med ledende professorer innenfor det valgte feltet, å ha tilgang til de avanserte forskningsressurser og blomstrende intellektuelle fellesskap som vil bidra til å utvikle dine faglige interesser. NHHs PhD program starter hvert år i august. NHH PhD forskningsstipend er fullfinansiert i fire år på svært konkurransedyktige betingelser. PhD-stipender inkluderer en forpliktelse til å jobbe 25% som et pedagogisk og / eller vitenskapelig assistent for skolen, mens registrert på ph.d.-programmet. Årslønn for ph.d. Forskning Stipend er for tiden USD 52 500. NHH gir sjenerøse forskningsmidler for reiser og konferansedeltakelse, og et bonussystem for publikasjoner i topp internasjonale tidsskrifter. ... [-]