PhD i utvikling, samfunn og territorier

Generelt

Programbeskrivelse

Dette kurset har som hovedmål å utstyre doktorgradsstudenter med kunnskap til å designe, implementere og evaluere territorially differensierte løsninger for intelligent, inkluderende og bærekraftig utvikling, i stand til å reagere på behov og forventninger til ulike mennesker, organisasjoner og samfunn.

Den foreslår en nyskapende tilnærming som kombinerer:

  1. tverrfaglig lesing av virkeligheten;
  2. artikulasjon av lokal og regional skala med globale endringer; og c) samskaping av kunnskap med temaene for utvikling.

Blant de kompetansene som skal tilegnes innenfor doktorgradenes omfang, er samfunn og territorier: - Å øke kunnskap og kritisk forståelse av mangfoldet av sosioøkonomiske utviklingsmodeller og deres anvendelighet i en territorial sammenheng - Å konstruere tverrfaglige tolknings- og analyserammer av problemene og flerdimensjonale løsninger som hevdes av utviklingsprosessene i samfunn, organisasjoner og territorier, vurderer artikuleringen med dynamikken i global skalaendring. Kombinere teoretisk og metodisk kunnskap for å designe og gjennomføre innovative forskningsprosjekter ved kunnskapsgrensen, relevant for utviklingen av toppmoderne innen programmets område og i å svare på samfunnsmessige utfordringer - Å bygge ny kunnskap og nyskapende offentlig politikk for å møte lokale og regionale utfordringer, i sammenheng med aktjonsforskning og på grunnlag av deltakende tilnærming multi-actor og tverrfaglig medskaping av kunnskap og erfaring - Kommunisere og argumentere forskningen på en streng og anerkjent måte av sine jevnaldrende og på en måte forståelig for allmennheten.

plan

Studieoppgave - Ansikt til ansikt, opplæring og e-læring Oppgave - Full eller delvis tilgjengelig, PhD er ansvarlig for å administrere tiden som kreves for forskningsarbeidet sammen med sin veileder (e).

varighet

3 år, 6 semestre

studiepoeng

180

Tilgangsvilkår

  1. Fleksible kriterier brukes for å tillate opptak av studenter fra ulike områder, med tanke på den tverrfaglige profilen til kurset;
  2. Det gis fortrinn til studenter med en mastergradsutdanning, selv om innehavere av en lisenseksamen eller juridisk tilsvarende, eller andre kandidater med en relevant faglig eller faglig læreplan, kan innvilges i samsvar med veiledning fra kursets eksekutivkomité.
  3. Faglig erfaring innen sosioøkonomisk utvikling i en territorial sammenheng legges vekt på med fagfolk fra private og ideelle organisasjoner, sosialt entreprenører, ansatte og andre offentlige administrasjonsfagfolk, blant annet.
Sist oppdatert april 2018

Om skolen

A Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, sedeada em Vila Real, mais conhecida por UTAD, é uma instituição orientada para a criação, transmissão e difusão da cultura, do saber e da ciência. Situa ... Les mer

A Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, sedeada em Vila Real, mais conhecida por UTAD, é uma instituição orientada para a criação, transmissão e difusão da cultura, do saber e da ciência. Situada numa região em desenvolvimento, fomenta o empreendedorismo, em estreita relação com a comunidade, seus organismos, instituições e tecido empresarial, aprofunda o conhecimento científico, desenvolve tecnologia e promove a inovação, procurando responder aos problemas e desafios de âmbito global, nacional e regional. Minimér