PhD i teologi

Generelt

Programbeskrivelse

Teologifelt

Disiplinark

 1. Etikk og akademisk integritet. Metodikk for vitenskapelig forskning i teologi.
 2. Religiøse temaer i en komparativ tilnærming
 3. Vitnesbyrd om den ortodokse kirke i sammenheng med dagens samfunn
 4. Homiletisk og kateketisk forskning mellom 1800- og 21. århundre
 5. Tro og fornuft - Tro og tilståelse

Adgang

Konkurransefilen inneholder følgende dokumenter:

 1. For å registrere seg for doktorgradsopptaket, vil kandidatene sende inn en fil som vil inneholde følgende dokumenter:
  1. kandidatens registreringsskjema;
  2. fødselsattest i enkelt eksemplar, bekreftet av Opptakskommisjonen 1;
  3. vigselsattest eller ethvert annet dokument som attesterer navneendringen (hvis aktuelt), i enkel kopi, bekreftet av Opptakskommisjonen;
  4. det originale eksamensbeviset for kandidater som har nevnt "gratis" i registreringsskjemaet, eller i en enkel kopi, bekreftet av Opptakskommisjonen, for kandidatene som har omtale "med gebyr" i registreringsskjemaet;
  5. original bachelorgrad, for kandidater som har omtalen "gratis" i registreringsskjemaet, eller i en enkel kopi, bekreftet av Opptakskommisjonen, for kandidater som har omtale "med gebyr" i påmeldingsskjemaet;
  6. tillegget til den opprinnelige bachelorgraden eller transkriptet, for kandidater merket "gratis" i påmeldingsskjemaet, eller i vanlig kopi, bekreftet av Opptakskommisjonen, for kandidater merket "mot betaling" i påmeldingsskjemaet;
  7. mastergraden 2 (eller sertifikatet for gradering av masterstudiet for kandidatene til den siste promoteringen) i original, for kandidatene som har omtale "gratis" i registreringsskjemaet, eller i enkel kopi, bekreftet av Opptakskommisjon, for kandidatene som har omtalen "for et gebyr" i registreringsskjemaet;
  8. tillegget til vitnemål til mastergradstudie i original, for kandidatene som har omtale "gratis" i registreringsskjemaet, eller i enkel kopi, bekreftet av Opptakskommisjonen, for kandidatene som har omtale "med gebyr" i registreringsskjemaet;
  9. sertifikatet om språklig kompetanse, i original;
  10. curriculum vitae (europass-format);
  11. erklæring om eget ansvar for overholdelse av lovgivningen i forbindelse med finansiering fra statsbudsjettet for de subsidierte stedene innenfor doktorgradsstudiene;
  12. memorandum for vitenskapelig aktivitet og liste over verk;
  13. forskningsprosjekt forslag;
  14. bevis for betaling av registreringsavgiften (Påmeldingsavgiften for opptakskonkurransen er regulert i henhold til vedlegg 7. Barn av lærere og hjelpepedagoger som jobber eller ble pensjonist fra utdanningssystemet, samt barn som er foreldreløse av en eller begge foreldrene som jobbet i utdannelsen er fritatt for å betale registreringsavgift for doktorgradsopptakskonkurransen);
  15. sta fil;
  16. 5 selvadresserte stemplede konvolutter
 2. Ufullstendige søknader godtas ikke for registrering.
Sist oppdatert aug. 2020

Keystone-stipend

Se hvilke muligheter du kan få med et stipend fra oss

Om skolen

As a public higher education institution, “1 Decembrie 1918” University of Alba Iulia is going through a new stage of its existence, a stage marked by the three principles underlying the current manda ... Les mer

As a public higher education institution, “1 Decembrie 1918” University of Alba Iulia is going through a new stage of its existence, a stage marked by the three principles underlying the current mandate of the University’s Management: performance, quality, and consistency. As a relatively young University - we are celebrating 28 years of existence in 2019 -, our University is fully aware of its purpose and role within the higher education system in Romania and constantly relates to the tradition of the Transylvanian educational system. Minimér
Alba Iulia