Ph.D. Kurset forbereder kultursorientert og vitenskapelig profilforsker til ingeniørapplikasjoner, og gjør det mulig for dem å utvikle kunnskap, nye metoder for etterforskning, design og forskningsaktivitet i offentlige eller private organer, sammen med lederkompetanse. Tilgjengelige læreplaner er arkitektur og sivil miljøteknikk.

Aktivitetene er orientert for avansert design, teoretisk analyse, soft-computing og eksperimentering. Det første året inkluderer kurs eller forelesninger om grunnfagsfag og organisatoriske aspekter ved forskning, i henhold til svakhetene i den enkelte opprinnelige forberedelsen og de utvalgte forskningstemaene. En analyse av den nyeste teknologien vil også bli utført, og hovedtemaet for studien vil bli identifisert. Det andre og tredje året vil bli viet til de enkelte temaene, og et opphold i et forskningsorgan med internasjonal relevans vil bli foreslått. Vanlige trekk er en tverrfaglig teoretisk-eksperimentell tilnærming og samspill med territoriet, industri og profesjonell verden.

Hovedmålet er å øke ferdighetene og profesjonaliteten til Ph.D. studenter, med referanse til det internasjonale arbeidsmarkedet. Korrespondanse av de planlagte aktivitetene til kursmålene vil bli vurdert under de planlagte møtene i lærerorganet.

Jobbmuligheter

Ph.D. Kurset skal forberede profesjonelle figurer for ulike forskere til å jobbe på ulike områder av arbeidsmarkedet: fra virksomheten til forsknings- og utdanningsverdenen (universitet, forskningssentre ...), til offentlig forvaltning (kommuner, regjeringsbyråer ...), til frilansjobb. Tittelen til doktorgrad i filosofi er også spesielt verdsatt i utenlandske vitenskapelige og industrielle felt, med viktige fordeler for sysselsetting og karriere på internasjonalt nivå.

Forskningslinjer

KURRIKULUM: Arkitektur

  1. Teorier og metoder for arkitektonisk sammensetning
  2. Instrumenter og teknikker for kartlegging og representasjon av arkitektur og miljø
  3. Studier og design av byen, landskapet, territoriet
  4. Eiendomsvurdering, arkitektonisk og miljøvurdering
  5. Teknologien til materialer for arkitektur

KURRIKULUM: Miljøteknikk

  1. Strukturell og konstruksjonsteknikk
  2. Hydraulisk og infrastrukturteknikk
  3. Undersøkelse for arkitektur og anleggsteknikk

Stipendene er tildelt i 3 år og deres årlige beløp er € 15.343,28 brutto (omtrentlig € 1130 netto per måned).

Opptak er basert på en konkurransedyktig eksamen.

Call for Applications (Notice of Competition) er tilgjengelig på href = "http://www2.units.it/dott/en/?file=DottBandi.inc

For mer informasjon om programmet, vennligst se href = "https://dottorato.dia.units.it/en/

Program undervist i:
  • Engelsk

Se 10 flere kurs fra University of Trieste »

Sist oppdatert April 9, 2019
Dette kurset er Campusbasert
Startdato
okt. 2019
Duration
3 år
Heltid studier
Etter sted
Etter dato
Startdato
okt. 2019
Sluttdato
Søknadsfrist

okt. 2019

Video UNITS 2016 - English version