PhD i musikkvitenskap

Generelt

Programbeskrivelse

Det individuelt utformede attesteringssystemet for doktorgradsprogrammet gir kandidater med innsikt i fagets aktuelle tilstand for forskning og metodikk, særlig i det valgte spesialiseringsområdet og nært beslektede fagområder. I løpet av kurset utforsket kandidater også filosofiske problemstillinger knyttet til doktorgradsstudier og emner og bestått en fremmedsprøve. Doktorsavhandlingen er et vitenskapelig verdifullt bidrag til undersøkelsen av emnet, og dens funn publiseres vanligvis som en monografi eller studie i en vitenskapelig tidsskrift.


Studiets lengde: 4 år

Undervisningsspråket er engelsk. Musicology er et gebyr-betalende program.


Beskrivelse av verifikasjon og evalueringskriterier

Opptaksprøve: engangseksamen, intervju

  1. diskusjon om avhandlingsforslaget (diskusjon om avhandlingsemne og vurdering av søkerens evne): 0-30 poeng;
  2. vurdering av tidligere studier og profesjonelle aktiviteter av søkeren: 0-15 poeng,
  3. eksamen av fagrelatert litteratur (basert på søkerens leseliste): 0-15 poeng.

Doktorgradsprogrammet for musikkvitenskap er åpent for masterstudenter innen musikkvitenskap. Kandidater er pålagt å gjøre medlemmene av eksamensorganet kjent med sin tidligere faglige karriere, emne (r) i den forrige studien, praktisk feltopplevelse og publiseringsvirksomhet til dags dato, hvis aktuelt. Kandidatene er forpliktet til å sende inn et skriftlig forslag til deres fremtidige avhandlingsprosjekt. Forslaget skal tjene som grunnlag for en faglig diskusjon som tar sikte på å undersøke både kandidatens kjennskap til de grunnleggende teoretiske grunnlagene i disiplinen og deres kunnskap om emner relatert til det foreslåtte avhandlingsprosjektet. Kandidatene skal demonstrere elementær passiv kunnskap om det tsjekkiske språket. For å lese faglig litteratur og å studere kilder skrevet i Tsjekkia, vil de bli oppfordret til å forbedre sin tsjekkiske språkferdighet i løpet av studiene.

Foreslått Ph.D. emner må konsulteres på forhånd med leder av fagområdesstyret. Styre for fagområdesstyret (programdirektør): prof. PhDr. David Eben, Ph.D., e-post: david.eben@ff.cuni.cz.


Søkeren kan kun innrømmes dersom han / hun oppnår minimum 30 poeng i opptaksprøven og samtidig score nok poeng til å plassere blant de forventede antall studenter tatt opp til studieprogrammet eller studiegrensen (referer til Opptaksprosedyrene gjelder for de enkelte studieprogrammene og studiegrenene); Opptak vil bli gitt til alle søkere som scorer samme antall poeng som søkeren som kommer sist i rangeringen av opptak. Vær oppmerksom på at ulike forventede antall opptak gjelder for heltid og kombinert studieform. Søkere kan ikke innrømmes uten å gi, senest på innmeldingsdagen, bevis på deres tidligere utdanning (se 5.4 herom).


Betingelser for opptak

Opptak til doktorgradsstudier er betinget av vellykket gjennomføring av en masterstudium.

Verifikasjonsmetode:
Sist oppdatert mars 2020

Om skolen

The Faculty of Arts at Charles University is currently one of the largest and most important research and educational institutions in the arts and humanities in Central Europe.

The Faculty of Arts at Charles University is currently one of the largest and most important research and educational institutions in the arts and humanities in Central Europe. Minimér