Det er en økende bekymring for miljøvern og bærekraftig utvikling over hele verden. For å oppnå langsiktig miljømessig bærekraft krever det innovative løsninger på mange problemer forårsaket av mennesker. Disse problemene inkluderer tilstedeværelse av mikropollutanter i drikkevann, skadelige aerosoler og røyk i luften, tungmetaller og giftige organiske stoffer i fast avfall som til slutt vil overvelde våre deponier. Skarpheten av vannressurser, den stadig forverrende luftkvaliteten i mange metropoler, trusselen om å øke mengder avfall uten egnede deponeringssteder, og en lang liste over andre kritiske problemer må løses gjennom innovasjonene av forskere og ingeniører.

Miljøproblemer er i hovedsak tverrfaglige problemstillinger. Disse problemene omfatter den fysiske prosessen med blanding og fortynning, kjemiske og biologiske prosesser, matematisk modellering, datainnsamling og måling. Environmental Engineering (EVNG) Programmet tilbys av School of Engineering ved The Hong Kong University of Science and Technology ( HKUST ) er et av de mest vellykkede tverrfaglige forskningsprogrammer i dette studiet. Fakultetets medlemmer er ledende eksperter forpliktet til innovativ forskning i et bredt spekter av miljøtekniske områder. Miljøteknikkprogrammet tilbyr en omfattende læreplan som gir et solid fundament som studentene kan bygge karrierer i forskning.

Ph.d.- studiet tar sikte på å utvikle og styrke studenters ferdigheter i å identifisere viktige spørsmål knyttet til miljøteknikk, utforme opprinnelige forskningsplaner og metodikker, og implementere disse planene og metodene for å produsere resultater som er nyttige for å redusere miljøforurensning og fremme miljøvern og bærekraftig utvikling. Studentene må gjennomføre kurs og fullføre en avhandling for å demonstrere kompetanse i forskning.

Forskning Foci

Programmet fokuserer på innovativ teknologi for ulike bruksområder innen miljøteknikkområdet og søker å gi forskerstudenter forståelse for effektive miljøledelsesstrategier.

De viktigste forskningsområdene inkluderer:

  • Innovative vann- og avløpsbehandlingsteknologier
  • Solid / farlig avfallshåndtering og gjenvinning / gjenbruk av avfall
  • Forurensing av forurenset jord og grunnvann
  • Innendørs og utendørs luftkvalitet
  • Miljømessig bærekraft og fornybar energi

Opptakskrav

Jeg. Generelle opptakskrav

Søkere som søker opptak til en mastergrads skal ha:

  • oppnådd en bachelorgrad fra en anerkjent institusjon, eller en godkjent tilsvarende kvalifikasjon;

ii. Engelsk Språk Opptakskrav

Du må oppfylle engelskspråkkrav med en av de følgende ferdighetsoppnåelsene *:

  • TOEFL-iBT 80
  • TOEFL-PBT 550
  • TOEFL-revidert papirleverert test 60 (total score for lesing, lytting og skriving)
  • IELTS (akademisk modul) Total score: 6.5

* Hvis ditt første språk er engelsk, og bachelorgrad eller tilsvarende kvalifikasjon ble tildelt av en institusjon der undervisningsmediet var engelsk, blir du fraviket fra å oppfylle de engelske språkkravene ovenfor.


Søknadsfrist

Vennligst se http://pg.ust.hk/programs ("Application") for detaljer.

Program undervist i:
Engelsk

Se 36 flere kurs fra The Hong Kong University of Science and Technology »

Sist oppdatert February 5, 2019
Dette kurset er Campusbasert
Startdato
Duration
3 - 6 år
Deltid
Heltid studier
Pris
42,100 HKD
per år
Deadline
Kontakt skolen
Please refer to http://pg.ust.hk/programs ("Application") for details.
Etter sted
Etter dato
Startdato
Sluttdato
Søknadsfrist
Kontakt skolen
Please refer to http://pg.ust.hk/programs ("Application") for details.
Startdato
sep. 2019
Sluttdato
Søknadsfrist
Kontakt skolen
Please refer to http://pg.ust.hk/programs ("Application") for details.
Location
Søknadsfrist
Kontakt skolen
Please refer to http://pg.ust.hk/programs ("Application") for details.
Sluttdato

sep. 2019

Location
Søknadsfrist
Kontakt skolen
Please refer to http://pg.ust.hk/programs ("Application") for details.
Sluttdato