Les den offisielle beskrivelsen

Oversikt

Målet med PhD-studiet er å trene eksperter med dyp kunnskap om miljø- og relaterte kjemiske og biokjemiske disipliner, informatikk og matematisk modellering. Ph.d.-studier bygger på dette grunnlaget og dyper kunnskap i en stor skala miljøområder som analytiske metoder for overvåking av vann- og luftkvalitet og jordforurensning; teknologi for drikkevann produksjon, avløpsvannbehandling; slambehandling, fast avfallshåndtering og jorddekontamineringsteknologi; fjerning av luftforurensende stoffer. En viktig del av studien er også forebygging av alle former for avfall, resirkulering og gjenvinning som fornybare ressurser. Studentene er opplært i en løsning av komplekse forskningsprosjekter.

Karriere

Alumni er ansatt i forskning, opplæring, design og andre institusjoner, i miljøavdelinger i offentlig forvaltning fra lokalt nivå til departementer. De kan jobbe så vel som ledere og teknologer fra bedrifter som driver vann- og energiinfrastruktur og i industrianlegg.

Utvalg av nyere avhandlinger

Intensivering av biogassproduksjon under gjæring av organiske materialer med høy nitrogenkonsentrasjon
Metode for stabilisering av nanoskala null valent jern og dets anvendelighet på porøse medier
Sammensetning og opprinnelse av partikkelmateriale i Praha
Anvendelsen av molekylærbiologiske teknikker på studier av fysiologiske grupper av bakterier i aktivert slam
Reaktivitet av nano-skala null-valent jern for in situ rensing av klorerte etylener
Termisk desorpsjon av forurensede materialer med klassisk og mikrobølgeovn oppvarming
Muligheter for membran bioreaktor drift optimalisering
Termisk desorpsjon av fast avfall ved bruk av mikrobølgeovn
Utnyttelse av fytoteknologier for å fjerne de "nye" forurensningene fra miljøet
Identifikasjon og kvantifisering av teknologisk viktige bakterier i aktiverte slamprøver
Program undervist i:
Engelsk

Se 17 flere kurs fra University of Chemistry and Technology, Prague »

Sist oppdatert January 8, 2019
Dette kurset er Campus based
Startdato
Okt. 2019
Duration
4 år
Deltid
Heltid studier
Pris
2,300 EUR
Deadline
Etter sted
Etter dato
Startdato
Okt. 2019
Sluttdato
Søknadsfrist

Okt. 2019

Location
Søknadsfrist
Sluttdato