PhD i matematisk modellering

Generelt

Les mer om dette programmet på skolens hjemmeside

Programbeskrivelse

Les mer om hvordan RIT takler coronavirus-krisen her

Oversikt

Matematisk modellering er prosessen med å utvikle matematiske beskrivelser, eller modeller, av virkelige systemer. Disse modellene kan være lineære eller ikke-lineære, diskrete eller kontinuerlige, deterministiske eller stokastiske, og statiske eller dynamiske, og de gjør det mulig å undersøke, analysere og forutsi atferden til systemer i en lang rekke felt. Gjennom omfattende studier og forskning vil nyutdannede av dette programmet ha kompetanse ikke bare til å bruke verktøyene i matematisk modellering i forskjellige applikasjonsinnstillinger, men også for å bidra på kreative og innovative måter til løsningen av komplekse tverrfaglige problemer og til å kommunisere effektivt med domeneeksperter på forskjellige felt.

Studieplan

Graden krever minst 60 studiepoeng selvfølgelig arbeid og forskning. Læreplanen består av tre kjernefag, tre obligatoriske konsentrasjonsgrunnlagskurs, et kurs i vitenskapelig databehandling og høy ytelse (HPC), tre valgfag med fokus på studentens valgte forskningskonsentrasjon og doktorgradsavhandling.

Valgfrie kurs er tilgjengelig fra Skolen for matematiske fag , samt fra andre kandidatprogrammer på RIT, som kan gi søknadsspesifikke kurs av interesse for bestemte forskningsprosjekter. Minst 30 studiepoeng selvfølgelig arbeid er nødvendig. I tillegg til kurs, er det minst 30 studiepoeng av forskning, inkludert Graduate Research Seminar, og et tverrfaglig internship utenfor RIT kreves.

Studentene utvikler en studieplan i samråd med et søknadsdomenerådgivende utvalg. Denne komiteen består av programdirektør, en av konsentrasjonsledere, og en ekspert fra et søknadsdomene knyttet til studentens forskningsinteresse. Utvalget sikrer at alle elevene har en veikart for å fullføre sin grad basert på bakgrunn og forskningsinteresser. Studieplanen kan revideres etter behov.

Kvalifiserende undersøkelser

Alle studenter må bestå to kvalifiserende undersøkelser for å avgjøre om de har tilstrekkelig kunnskap om modelleringsprinsipper, matematikk og beregningsmetoder for å gjennomføre doktorgradsforskning. Studentene må bestå eksamenene for å kunne fortsette i Ph.D. program.

Den første eksamenen er basert på Numerical Analysis I (MATH-602) og Matematisk Modeling I, II (MATH-622, 722). Den andre eksamenen er basert på studentens konsentrasjonsgrunnlag og ytterligere materiale som anses hensiktsmessig av komiteen, og består av et kort forskningsprosjekt.

Dissertasjon forskningsrådgiver og utvalg

En avhandlingsforskningsrådgiver er valgt fra programfakultetet basert på studentens forskningsinteresser, fakultetets forskningsinteresse og diskusjoner med programdirektøren. Når en student har valgt en avhandlingsrådgiver, danner studenten i samråd med rådgiveren et avhandlingsutvalg bestående av minst fire medlemmer, inkludert avhandlingsrådgiver. Utvalget inneholder, i tillegg til avhandlingsrådgiveren, et annet medlem av det matematiske modelleringsprogramfakultetet og en ekstern stol utnevnt av dekanen for høyere utdanning. Den eksterne stolen må være en tenured medlem av RIT fakultetet som ikke er et nåværende medlem av matematisk modelleringsprogram fakultetet. Det fjerde komitémedlem må ikke være medlem av RIT-fakultetet og kan være profesjonelt tilknyttet industri eller med en annen institusjon; Programdirektøren må godkjenne dette komitémedlemmet.

Avhandlingens komitees hovedoppgaver er å administrere både kandidatureksamen og det endelige avhandlingsforsvaret. I tillegg hjelper avhandlingsutvalget studenter med planlegging og gjennomføring av avhandlingsforskningen og gir veiledning under skrivingen av avhandlingen.

Opptak til kandidatur

Når en student har utviklet en grundig forståelse av sitt avhandlingsforskningsemne, avhandler avhandlingsutvalget en undersøkelse for å avgjøre om studenten skal bli innlagt som kandidat til doktorgradsstudiet. Formålet med eksamen er å sikre at studenten har nødvendig bakgrunnskunnskap, problemkommando og intellektuell modenhet for å gjennomføre det spesifikke doktorgradsprosjektet. Eksamen kan inneholde en gjennomgang av litteraturen, foreløpige forskningsresultater og foreslåtte forskningsveiledninger for den avsluttende avhandlingen. Krav til kandidateksamen inkluderer både et skriftlig avhandlingsforslag og presentasjon av et muntlig forsvar av forslaget. Denne eksamen må være gjennomført minst ett år før studenten kan oppgradere.

Avhandlingsforsvar og sluttprøve

Avhandlingsforsvaret og avsluttende eksamen kan være planlagt etter at avhandlingen er skrevet og distribuert til avhandlingsutvalget og komiteen har samtykket i å administrere eksamen. Eksemplar av avhandlingen skal distribueres til alle avhandlingskomiteens medlemmer minst fire uker før slutteksamen. Avhandlingsforsvaret består av en muntlig presentasjon av avhandlingsforskningen, som er åpen for publikum. Denne offentlige presentasjonen må være planlagt og offentlig annonsert minst fire uker før eksamen. Etter presentasjonen vil spørsmålene bli felt fra publikum og avsluttende eksamen, som består av en privat spørreundersøkelse av kandidaten ved avhandlingsutvalget, vil oppstå. Etter avhøringen avgir avhandlingsutvalget umiddelbart og underretter deretter kandidaten og den matematiske modelleringsdirektør om resultatet av eksamen.

Opptakskrav

For å bli vurdert for opptak til ph.d. Program i matematisk modellering, kandidater må oppfylle følgende krav:

  • Fullfør en uteksaminert søknad .
  • Hold en baccalaureate grad (eller tilsvarende) fra et akkreditert universitet eller høyskole.
  • Send offisielle transkripsjoner (på engelsk) av alle tidligere utførte grunnskole- og opplæringsoppgaver.
  • Ha en minimum kumulativ GPA på 3,0 (eller tilsvarende) i et hovedfelt.
  • Send inn score fra GRE.
  • Send inn et personlig utsagn av læringsmål og forskningsinteresser.
  • Send inn en gjeldende CV eller CV.
  • Send minst to anbefalingsbrev fra faglige eller faglige kilder.
  • Internasjonale søkere hvis morsmål ikke er engelsk, må levere score fra TOEFL, IELTS eller PTE. En minimum TOEFL score på 100 (internettbasert) kreves. En minimum IELTS score på 7.0 er nødvendig. Det engelske testresultatet kravet frafaller for engelskspråklige eller for de som sender innskrifter fra grader opptjent på amerikanske institusjoner.

Matematisk modellering omfatter et bredt spekter av vitenskapelige disipliner, og kandidater fra ulike bakgrunner oppfordres til å søke. Dersom søkere ikke har tatt forventet grunnleggende kursarbeid, kan programdirektøren kreve at studenten skal fullføre grunnleggende kurs før matrikulering i ph.d. program. Typisk grunnkursarbeid omfatter kalkulator gjennom multivariabel og vektorkalkulator, differensialligninger, lineær algebra, sannsynlighet og statistikk, ett kurs i dataprogrammering og minst ett kurs i reell analyse, numerisk analyse eller diskret matematikk på overnivå.

Tilleggsinformasjon

Finansiell støtte, stipendier og assistanse

Graduate assistentships og undervisning remisjon stipend er tilgjengelig for kvalifiserte studenter. Søkere som søker økonomisk assistanse må sende inn alle søknadsdokumenter til Kontoret for Graduate og Deltidsopptak . Ta kontakt med kontoret for dagens søknadsmaterialer og tidsfrister. Studenter hvis morsmål ikke er engelsk, anbefales å få så høy en TOEFL- eller IELTS-poengsum som mulig dersom de ønsker å søke om en undervisnings- eller forskningsassistent. Disse kandidatene oppfordres også til å ta testen for muntlig engelsk for å bli vurdert for økonomisk hjelp.

Residency

Alle studenter i programmet må tilbringe minst to påfølgende semester (sommer utelukket) som hjemmehørende fulltidsstudenter for å være kvalifisert til å få doktorgrad.

Maksimale tidsbegrensninger

Universitetspolitikken krever at doktorgradsprogrammer utføres innen syv år etter at studenten har bestått kvalifikasjonseksamen. Alle kandidater må opprettholde kontinuerlig innmelding i programmets forskningsfase. Slik innmelding er ikke begrenset av det maksimale antall studiepoeng som gjelder for graden.

Sist oppdatert May 2020

Keystone-stipend

Se hvilke muligheter du kan få med et stipend fra oss

Om skolen

With more than 80 graduate programs in high-paying, in-demand fields and scholarships, assistantships and fellowships available, we invite you to take a closer look at RIT. Don't be fooled by the word ... Les mer

With more than 80 graduate programs in high-paying, in-demand fields and scholarships, assistantships and fellowships available, we invite you to take a closer look at RIT. Don't be fooled by the word "technology" in our name. At RIT, you will discover a university of artists and designers on the one hand, and scientists, engineers, and business leaders on the other – a collision of the right brain and the left brain. Minimér