PhD i luftfart

Generelt

Programbeskrivelse

Ph.D. studenter i luftfartsvitenskap ved Saint Louis University fullfører kurs før de planlegger en kvalifiserende eksamen som fokuserer på emner relatert til emnene og vurderer generell forberedelse til forskerutdanning. Når de har bestått den kvalifiserende eksamenen, utvikler studentene et avhandlingsforslag under veiledning av en forskermentor. Deretter presenterer og forsvarer studentene avhandlingsforslaget. Etter å ha forsket og skrevet en avhandling, forsvarer studentene avhandlingen i et offentlig forum og deretter privat til komiteen.

Pensumoversikt

Studentene vil samarbeide med sin rådgiver og Ph.D. komite for å bestemme de spesifikke kursene for å fullføre programmet. De studentene som har en passende Master of Science-grad, kan inneholde maksimalt 27 studiepoeng av de tilknyttede MS-studiepoengene, men ikke oppgaven eller studiepoengene, i de 63 studiepoengene som kreves for Ph.D. grad.

Karriere

Nyutdannede med doktorgrad. innen luftfart er unikt kvalifisert til å drive luftfartsrelatert forskning i akademia, myndigheter og industri.

Læringsutbytte

 1. Nyutdannede vil kunne vurdere relevant litteratur eller vitenskapelige bidrag innen studieretningen.
 2. Nyutdannede vil kunne anvende hovedpraksis, teorier eller forskningsmetodologier innen studieretningen.
 3. Nyutdannede vil kunne anvende kunnskap fra fagfelt (er) for å løse problemer i bredere sammenhenger.
 4. Nyutdannede vil kunne artikulere argumenter eller forklaringer til både et disiplinært eller profesjonelt publikum og til et generelt publikum, i både muntlige og skriftlige former.
 5. Nyutdannede vil være i stand til å bevise vitenskapelig og / eller profesjonell integritet innen studieretningen.Dan Lohmar / Unsplash

Opptakskrav

De fleste innlagte studenter oppfyller følgende kriterier:

 • GRE kvantitativ poengsum er større enn 650 (gammelt karaktersystem) eller større enn 150 (nytt karaktersystem).
 • Undergraduate GPA på minst 3.0.
 • En fire-årig bachelorgrad i luftfart eller beslektet felt av ønsket studium.

Søknadskrav

 • Online søknadsskjema og gebyr.
 • Offisiell transkripsjon (er) av alle tidligere grader.
 • Tre anbefalingsbrev (helst fra nylige instruktører).
 • GRE-poeng.
 • Curriculum vitae / cv.
 • Profesjonell målerklæring.

Krav til internasjonale studenter

Alle opptaksregler og krav for innenlandske studenter gjelder internasjonale studenter sammen med følgende:

 • Demonstrere engelskkunnskaper.
 • Bevis på økonomisk støtte må inneholde:
  • Et brev med økonomisk støtte fra personen (e) eller sponsorbyrået som finansierer tiden ved Saint Louis University.
  • Et brev fra sponsorens bank som bekrefter at midlene er tilgjengelige og vil være det i løpet av studietiden ved universitetet.
 • Akademiske poster, i engelsk oversettelse, av studenter som har gjennomført etterfølgende studier utenfor USA, må inkludere emner som er tatt og / eller forelesninger, praktisk laboratoriearbeid, oppnåelse av maksimale og minimale karakterer, oppnådde karakterer eller resultatene av alle slutt -tidseksamen, og eventuell mottatt utdanning eller grad. WES- og ECE-transkripsjoner godtas.

Søknads- og assistentfrister

Avdelingen gjennomgår kun søknader for høstsemesteret. For å bli vurdert for påmelding i høstsemesteret, bør studentene sende inn søknadsmateriellet innen 31. mai.

Innlagte studenter som ønsker å bli vurdert til assistentskap må sende inn en egen søknad om assistentbehandling innen 1. mars.

Gjennomgangsprosess

Når alt materialet er mottatt og den elektroniske søknaden er fullført, blir søknaden vurdert av Parks College Office of Graduate Education and Research før den sendes til Institutt for luftfart for en anbefaling. Den endelige avgjørelsen tas av Parks 'direktør for hovedfagsstudier.

Innleggelsesvedtak tas på bakgrunn av studenters bakgrunn og pedagogiske erfaring. Søknader blir gjennomgått når de er fullført, og beslutninger blir vanligvis fattet i løpet av få uker.

Sist oppdatert mars 2020

Om skolen

Founded as America's first federally certified school of aviation, Saint Louis University’s Parks College of Engineering, Aviation and Technology have forged a path of innovation in all the discipline ... Les mer

Founded as America's first federally certified school of aviation, Saint Louis University’s Parks College of Engineering, Aviation and Technology have forged a path of innovation in all the disciplines we serve. From robots to rockets and everything in between, we’ve developed future-focused programs to address the current and future needs of the profession and society. Minimér