Read the Official Description

Programmet tilbys av Institutt for kjemisk og biologisk ingeniørfag med følgende forskningsfoci og toppmoderne fasiliteter, som gir studentene et ideelt miljø for forskning.

Forskning Foci

Kjemisk og Biologisk Engineering er en svært diversifisert ingeniør- og vitenskapsdisiplin. Instituttets forskning kan klassifiseres i fem hovedområder:

Avanserte materialer

Nanomaterialer, grafen, 2D-materialer, zeolitter, nye polymerer, polymerkompositter, DNA-selvmonteringsprosess, polymergrensesnitt og overflater, samt polymer / keramiske membraner. Dyptgående studier utføres i nanomaterialesyntese og karakterisering, reologi, ikke-newtonsk flyt, varme- og massetransport og prosesskontroll i forbindelse med injeksjonsprosessen.

Biomolekylærteknikk

Molekylær plandesign og prosjektering av natur-avledede og kunstige materialer for regenerativ medisin, legemiddelleveranser og terapi, nye sensingstrategier og diagnostisk plattform for pleie, syntetisk og systembiologi, omics teknologi og bioinformatikk.

Energiteknologier

Energilagring og konverteringsteknologi, inkludert brenselceller, avanserte batterier, solceller, elektrolyser og superkapacitorer. Hovedforskningsaktiviteter inkluderer optimalisering av energisystemer, utvikling av avanserte materialer og kritiske komponenter, forståelse av reaksjonsmekanismer og modellering / simulering.

Miljøteknikk

Luftforurensningsdannelse og reduksjon, deodorisering av innendørs luft, katalytisk og avansert oksidasjon, elektrokoagulasjon og elektrooksidering, avanserte metoder for avløpsvannbehandling, farlig avfall og mikroforurensning, minimering av avfall og renere teknologier.

Produkt- og prosessdesign

Designoptimalisering, kjemiske prosesser, biokjemiske prosesser, miljøskjebne og transport, og overflatefenomener og effekter. Utformingen av høyverdige produkter, som mattilsetninger og legemidler, er også et aktivt forskningsområde.


fasiliteter

Instituttet har toppmoderne analytisk instrumentering, inkludert en høyytelses væskekromatograf, gasskromatografer med massesensiv detektor, flamme-ioniseringsdetektor, induktivt koblet plasmaspektrometer, organisk karbonanalysator, UV / synlig spektrofotometer, Raman og FTIR. spektrometre, differensial skanning kalorimeter, kapillær rheometer og universell testing maskin. I tillegg har hvert forskningsområde spesielle anlegg tilgjengelig for det.

Universitetets sentrale anlegg gir relevant støtte, blant annet en elektronisk supportbutikk, instrumenteringsbasseng, maskinbutikk, og Design og Manufacturing Services Facility. Det er også avanserte databehandlingsanlegg, inkludert en massivt parallell databehandling.

Opptakskrav

Jeg. Generelle opptakskrav

Søkere som søker opptak til en mastergrads skal ha:

  • oppnådd en bachelorgrad fra en anerkjent institusjon, eller en godkjent tilsvarende kvalifikasjon;

ii. Engelsk Språk Opptakskrav

Du må oppfylle engelskspråkkrav med en av de følgende ferdighetsoppnåelsene :

  • TOEFL-iBT 80
  • TOEFL-PBT 550
  • TOEFL-revidert papirleverert test 60 (total score for lesing, lytting og skriving)
  • IELTS (akademisk modul) Total score: 6.5

Hvis ditt første språk er engelsk, og bachelorgrad eller tilsvarende kvalifikasjon ble tildelt av en institusjon der undervisningsmediet var engelsk, blir du fraviket fra å oppfylle de engelske språkkravene ovenfor.


Søknadsfrist

Vennligst se http://pg.ust.hk/programs ("Application") for detaljer.

Program taught in:
Engelsk

See 36 more programs offered by The Hong Kong University of Science and Technology »

Last updated February 5, 2019
Dette kurset er Campus based
Startdato
Sept. 2019
Jan. 2020
Duration
3 - 6 år
Deltid
Heltid studier
Pris
42,100 HKD
per år
Deadline
Kontakt skolen
Please refer to http://pg.ust.hk/programs ("Application") for details.
By locations
By date
Startdato
Sept. 2019
Sluttdato
Application deadline
Kontakt skolen
Please refer to http://pg.ust.hk/programs ("Application") for details.
Startdato
Jan. 2020
Sluttdato
Application deadline
Kontakt skolen
Please refer to http://pg.ust.hk/programs ("Application") for details.

Sept. 2019

Location
Application deadline
Kontakt skolen
Please refer to http://pg.ust.hk/programs ("Application") for details.
Sluttdato

Jan. 2020

Location
Application deadline
Kontakt skolen
Please refer to http://pg.ust.hk/programs ("Application") for details.
Sluttdato