Oversikt

Målet med doktorgradsstudiet ved Fakultet for kjemisk ingeniørfag er å lede studentene til selvstendig forskning og gi dem de nødvendige kvalifikasjoner. Hvert studieprogram er organisert i en heltid (intern) eller en deltid (ekstern) studietype.

Standard lengde på et heltidsstudium er fire år. Den maksimale lengden på deltid (studiet) er syv år. Nyutdannede er tildelt en doktorgradsstudium (en doktorgrad, "doktor" på tsjekkisk).

Doktorstudier antas for universitetsutdannede som har oppnådd et studium tilsvarende MSc. For å søke trenger du en nostrifisering av din grad.

For å kunne vurdere studentens tidligere studieresultater krever fakultetet en kopi av diplomet som vitner om tidligere oppnådd utdanning og en liste over emner som er bestått under deres universitetsstudier med tilhørende karakterer som skal vedlegges søknadsskjemaet. Basert på disse materialene, kontrollerer fakultetet om søkeren kvalifiserer for den aktuelle grenen av doktorgradsprogrammet.

Informasjon til internasjonale studenter

Doktorgradsstudenter utformer sin egen individuelle studieplan som må liste fire kurs foreslått av veileder. Disse kursene er obligatoriske. I tillegg kan valgfrie emner legges til planen etter veilederens anbefaling. I de to første studieårene går doktorgradsledere til foredrag utvalgt av deres veileder.

Doktorgradsstudenter forbereder statlig doktorgradsutredning som skal teste omfanget og kvaliteten på studentens kunnskaper innen hele spesialiseringen og deres evne til å skaffe seg og implementere ny kunnskap kreativt. Denne eksamen må bestås innen fire år fra å gå inn i doktorgradsprogrammet. På denne eksamen forventes doktorgradsstudenter å bevise sin faglige teoretiske kunnskap som dekker hele sin spesialisering. For å kunne nå dette målet må de forberede seg på denne undersøkelsen gjennom hele studietiden.

Videre må doktorgradsstudenter forsvare sin doktorgradsavhandling. I begynnelsen av studien velger doktorgradsstudenter fagspesifikasjonen for doktorgradsoppgaven og senterer forskningsaktiviteten rundt den.

Doktorgradsstudenter må innlevere doktorgradsoppgaven innen syv år etter at de er registrert for studier. Deretter vil forsvaret av doktorgradsoppgaven ikke overstige syv år.

Doktorgradsprogrammet kan studeres enten på tsjekkisk eller engelsk. Formen for doktorgradsstudiet kan enten være heltid eller deltid.

Deltidsansatte doktorgradsstudentes ansvar for å studere og bestå eksamener er lik det for heltidsstudenter. Deltidsstudenter tar imidlertid obligatorisk konsultasjon i stedet for å delta på forelesninger i semestertiden. Doktorandets veileder bestemmer antall obligatoriske konsultasjoner per semester. I motsetning til ph.d.-stipendiater på heltid, deltid PhD. Studentene har ikke noe ansvar på sine avdelinger.

applikasjon

Fakultet for kjemisk ingeniørfag aksepterer doktorgradsstudenter på rullende grunnlag gjennom hele kalenderåret; Det er viktig når du gjør søknad om doktorgradsstudier at du finner en rådgiver som vil veilede deg gjennom hele studietiden din.

Program undervist i:
Engelsk
Czech

Se 17 flere kurs fra University of Chemistry and Technology, Prague »

Sist oppdatert January 8, 2019
Dette kurset er Campusbasert
Startdato
okt. 2019
Duration
4 år
Deltid
Heltid studier
Pris
2,300 EUR
Gebyrer forfaller innen 15 kalenderdager fra innskrivningen.
Deadline
Etter sted
Etter dato
Startdato
okt. 2019
Sluttdato
Søknadsfrist

okt. 2019

Location
Søknadsfrist
Sluttdato