PhD i internasjonale relasjoner

Generelt

Programbeskrivelse

Nyutdannede av våre doktorgradsprogram i internasjonale relasjoner er godt rustet til å finne arbeid som høyt kvalifiserte eksperter i akademia (dvs. i forskning), analytiske avdelinger og universiteter. Deres kvalifikasjoner gjør det mulig for dem å anvende sine ferdigheter i lederstillinger i statlige organer, de administrative enhetene til internasjonale organisasjoner, internasjonale frivillige organisasjoner og et bredt spekter av private institusjoner. Kunnskapen og ferdighetene våre kandidater anskaffer i analysen av internasjonal politikk, internasjonale økonomiske relasjoner, europeisk integrasjon og internasjonal rett er støttet av en samhandling med relevante teoretiske begreper og metoder.


Beskrivelse av verifikasjon og evalueringskriterier

Opptaksprosedyren følger studie- og eksamensreglene for Charles University og opptakskravene publisert i SIS.

Opptaksprosedyren påbegynnes på grunnlag av et forskningsforslag for en ph.d. avhandling. Søkere må sende forslaget innen 17. mai 2019 i en kopi til Senter for Ph.D. Studier ved Institutt for politiske studier ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Charles Universitet, samt i elektronisk versjon til phd.mv@seznam.cz og cds-ips@fsv.cuni.cz.

Senter for Ph.D. Studier, Institutt for politiske studier
Charles University, Det samfunnsvitenskapelige fakultet
U Krize 8
158 00 Praha
Tsjekkisk Republikk


Forslaget bør omfatte:

  • klart definere og underbygge emnet;
  • gjennomgang av litteraturen og nåværende toppmoderne innen prosjektets område;
  • mål for prosjektet;
  • antatt metodikk;
  • en liste over referanser.

For mer informasjon om krav til standarder for samfunnsvitenskapelig forskning, originalitet og vilkår for gjennomføring, se IR-avdelingenes nettside.

Søkere til doktorgradsprogrammet innen internasjonale relasjoner kan velge et avhandlingsemne fra listen over prioriterte emner gitt av Institutt for internasjonale relasjoner (IR) og Institutt for sikkerhetsstudier for gitt studieår (disse temaene er publisert på IR-avdelingens nettside innen utgangen av januar 2019).

Søkerne er sterkt anbefalt å konsultere potensiell veileder angående forskningsforslaget før innsending.

Opptaksprosessen går i to runder. I første runde vurderer opptakstavlen forskningsforslaget på grunnlag av sin faglige verdi og dens kompatibilitet med de prioriterte emnene som tilbys av avdelingene og setter den nødvendige terskelen i poeng for forskudd til andre runde. Terskelen vil bli bestemt ut fra antall søkere, kvaliteten på prosjektene deres, representasjon av prioriterte temaer blant søkerne og fordelingen blant de foreslåtte veiledere. Søkere som passerer terskelen, inviteres til andre runde som tar form av et intervju.


Intervjuet tar sikte på å vurdere:

  • mål for forskningsprosjektet;
  • teoretisk og metodisk rammeverk av det foreslåtte prosjektet;
  • gjennomførbarheten av forskningsplanen, dens grenser.

Intervjuet vurderes også i poeng og søkeren kan få opptil 40 poeng. I andre runde er 10 poeng reservert for en eventuell bonus for publikasjoner (artikler, essays) relatert til temaet av avhandlingsprosjektet.

Søkeren kan få totalt 80 poeng.


Kriterier for sluttvurdering:

  • Kandidaten må være en mastergradsstudent, helst innen samfunnsfag og humaniora.
  • Punktgrensen for å akseptere søkere er fastsatt av dekan ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet for Karlsuniversitetet, tatt hensyn til antall søkere og fakultetets kapasitet.

Se også artikkel IV, nr. 4 i vilkårene for opptakssaker.


Betingelser for opptak

Opptak til doktorgradsstudier er betinget av vellykket gjennomføring av en masterstudium.

Verifikasjonsmetode:


Karrieremuligheter

Nyutdannede fra doktorgradsprogrammet for internasjonale relasjoner er godt rustet til å finne arbeid som høykvalifiserte eksperter i akademia, det vil si i forskningsinstitusjoner, universiteter, samt tenktanker. Deres kvalifikasjon tillater dem å anvende sine ferdigheter i ledende stillinger i offentlige etater, administrasjon av internasjonale organisasjoner, internasjonale frivillige organisasjoner og et bredt spekter av private institusjoner.

Sist oppdatert mars 2020

Keystone-stipend

Se hvilke muligheter du kan få med et stipend fra oss

Om skolen

The Faculty of Social Sciences (FSV UK) is a part of one of the oldest universities in the world which was founded in 1348 by Holy Roman Emperor Charles IV. Shortly after the establishment in 1990, F ... Les mer

The Faculty of Social Sciences (FSV UK) is a part of one of the oldest universities in the world which was founded in 1348 by Holy Roman Emperor Charles IV. Shortly after the establishment in 1990, FSV UK became a regional centre of teaching and research in economics, sociology, political science, international relations, area studies, media studies and journalism. Minimér