PhD i entreprenørskap

Generelt

Programbeskrivelse

Introduksjon:

Ph.d.-programmet Entrepreneurship at UTKIC fokuserer på å trene studentene for å kunne skape den sosiale og økonomiske verdien ved å utvikle kjernevirksomhetene til idegenerering, mulighetsgjenkjenning, ressursinnsamling og entreprenørstyring. I UTKIC læres både prediktive og kreative tilnærminger til alle aspekter ved lansering, voksende og voksende bedrifter og organisasjoner, og gir et bredt ferdighetssett for virksomheten og gir også svært tilpassede baner for en rekke forretningskontekster, inkludert nye ventures, franchises, corporate ventures, lokale og internasjonale selskaper. Programmet lærer også elevene hvordan man dekomponerer komplekse situasjoner, identifiserer kritiske valg som konfronterer bedriften, og tar høyrisiko- / høybelønningsbeslutninger med begrensede data.

Mål for Entrepreneurship PhD-programmet

  • Tilrettelegging av entreprenørkunnskap gjennom forskning, undervisning og praksis.
  • Å gi nødvendig opplæring i skriftlig og presentasjonsferdighet som gjør det mulig for studenter å kommunisere med forretningspartnere, forbrukere, kunder og arbeidsgivere effektivt.
  • Å oppnå en følelse av etikk og samfunnsansvar som forbereder studentene til å være visjonære lokale og globale bedriftsledere.

PhD grad i entreprenørskap

Ph.d.-programmet i entreprenørskap krever ferdigstillelse av 42 studiepoeng, et sett med kjernekurs (12 studiepoeng), spesialkurs (6 studiepoeng) valgt fra en spesialitetstabell og en doktorgradsavhandling (24 studiepoeng). Hovedvekten i programmet er på vellykket gjennomføring av et original og selvstendig forskningsprosjekt skrevet og forsvaret som en avhandling.

Omfattende eksamen

Omfattende eksamen bør tas høyest ved slutten av 4. semester og kreves før en student kan forsvare PhD-forslaget. Studentene vil ha to sjanser til å bestå PhD-eksamen. Hvis studentene mottar en evaluering av "utilfredsstillende" på deres første omfattende prøveforsøk, kan studenten ta opp kvalifiseringen en gang til. En annen feil vil resultere i avslutning fra programmet. Den omfattende eksamen er utformet for å sikre at studenten har potensial til å gjennomføre doktorgradsstudier.

PhD-forslag

PhD-forslaget må inneholde spesifikke mål, forskningsdesign og -metoder, og forslag til arbeid og tidslinje. I tillegg må forslaget også inneholde en bibliografi og, som vedlegg, eventuelle publikasjoner / tilleggsmaterialer. Studenten må forsvare sin avhandling til sin komité i en muntlig eksamen.

Avhandling

En student skal velge en avhandlingskonsulent (og en eller to medrådgivere om nødvendig) innen det første året av å være i ph.d.-studiet, godkjent av fakultetet. I det andre året skal en avhandlingskomité foreslått av rådgiveren ved siden av doktorgradsforslaget bli overlevert for godkjenning. Avhandlingskomiteen skal bestå av minst fem fakultetsmedlemmer. To medlemmer av avhandlingskomiteen skal være fra de andre universitetene på lektornivå. Ved utgangen av 5. semester må en student presentere og forsvare et skriftlig PhD-forslag.

Forskningsprosess

En student forventes å møte sin avhandlingskomité minst en gang i året for å gjennomgå forskningen. I begynnelsen av hvert kalenderår skal hver student og studentrådgiveren sende inn en evalueringsvurdering av studentens fremgang, som beskriver siste års prestasjoner og planer for inneværende år. Avhandlingskomiteen gjennomgår disse oppsummeringene og sender studenten et brev som oppsummerer statusen i programmet. Studenter som ikke klarer å tilfredsstille fremgang, forventes å rette opp eventuelle mangler og gå videre til neste milepæl innen ett år. Unnlatelse av å gjøre det vil resultere i oppsigelse fra programmet.

PhD doktorgrad

Innen 4 år etter at doktorgradsstudiet har gått inn, forventes studenten å fullføre avhandlingsforskningen; studenten må ha resultatene av forskningen akseptert eller publisert i peer-reviewed journals. Ved innlevering av skriftlig avhandling og offentlig forsvar og godkjenning fra komiteen, tildeles studenten den doktorgradsstudium. Forsvaret vil bestå av (1) en presentasjon av avhandlingen av kandidatstudenten, (2) spørsmålstegn ved det generelle publikum, og (3) lukket dørforespørsel av avhandlingsutvalget. Studenten vil bli informert om eksamensresultatet ved gjennomføringen av alle tre delene av avhandlingsforsvaret. Alle medlemmer av komiteen må signere sluttrapporten til doktorgradsutvalget og den endelige versjonen av avhandlingen.

Et minimum GPA på 16 over 20 må opprettholdes for oppgradering.

Levelingskurs (ikke aktuelt for graden)

Doktorgrad i entreprenørskap antar en mastergrad i beslektede felt. Studentene som har masterstudium skal dessuten være pålagt å fullføre nivåeringskurs som er utformet for å gi bakgrunn for PhD-kursene. Disse nivåeringskursene avgjøres av fakultetskomiteen og regnes ikke for studiepoeng mot PhD i entreprenørskap.

Kjernefag: 6 kurs påkrevd; 12 studiepoeng

Spesialkurs:

Internasjonalt Entreprenørskap: 3 kurs kreves; 6 studiepoeng

Business Entrepreneurship: 3 kurs kreves; 6 studiepoeng

Utviklings-entreprenørskap: 3 kurs kreves; 6 studiepoeng

Sist oppdatert mars 2020

Om skolen

Kish International Campus was established in 2007 in order to facilitate the enrolment of foreign students.

Kish International Campus was established in 2007 in order to facilitate the enrolment of foreign students. Minimér