Computational lingvistikk er et tverrfaglig fagfelt som involverer matematikk (inkludert emner som diskret matematikk, statistikk og sannsynlighet), datavitenskap (f.eks. Algoritmisering, maskinlæring, kunstig intelligens) og klassisk lingvistikk (f.eks. Morfologi, syntaks, språktypologi). Computational lingvistikk undersøker språk fra et formelt synspunkt, og det tar sikte på å utvikle metoder som kan brukes i programvareapplikasjoner innen naturprosessbehandling, der språk i sin talte eller skriftlige form håndteres.


Programmet inneholder ikke spesialiseringer.


Beskrivelse av verifikasjon og evalueringskriterier

Opptak for studier

Opptak til studier vil bli gitt til søkerne, som:

 • sendt inn et fullstendig søknadsskjema sammen med alle obligatoriske vedlegg innen fristen,
 • De ble gitt en opptakstillatelse, eller de lyktes bestått på opptaksprøven,
 • de lyktes bestått språkeksamen eller de fikk et frafall av det.

Invitasjon til fageksamen

Innbydelsen til emnet inngangseksamen vil bli sendt til de søkerne, som:

 • innsendt en komplett søknad sammen med obligatoriske vedlegg 2,3 og 4 innen frist,
 • betalte søknadsavgiften,
 • oppnådde ikke bekreftelse på oppsigelse av fagprøve innen midten av mai 2019. Innkallingen til opptaksprøve leveres via Universitetets elektroniske informasjonssystem. I midten av mai får alle søkere uten oppsigelse en invitasjon til å ta opptakseksamen fra fakultetet for matematikk og fysikk. Hvis fakultetet godkjenner frafallet, slutter invitasjonen å søke.

Opptaksprøve

Opptaksprøven består av to deler, emne og språk en. Fagdelen av opptaksprøven er i form av en diskusjon om det valgte studiet. Utvalget gir søkeren tre spørsmål knyttet til det valgte studiet. Utvalget dømmer korrektheten av svaret, feltkunnskap og total beredskap for doktorgradsstudier. Hvert svar er evaluert på binær Pass / Fail skala. Søkeren må ha tre bestått karakterer. Dersom søkeren har valgt en av oppgavene som tilbys av fakultetet og har fått godkjenning av en fremtidig veileder, eller hvis komiteen aksepterer noteringen av søkerens eget emne, vil søkeren bestå eksamen med bare to bestått karakterer fra tre spørsmål.

Språkprøveprøven består av en skriftlig prøve som inneholder 100 spørsmål (utfylling av hull i en tekst, dvs. å velge riktig ord for hvert mellomrom). Eksamen verifiserer at søkeren har en tilstrekkelig kommandoen til det engelske språket, det vil si minst på nivå B2 i det felles europeiske referanseprogrammet for språk (CEFR). Dette svarer til 50 korrekte svar.


Betingelser for opptak

Opptak til doktorgradsstudier er betinget av vellykket gjennomføring av en masterstudium.

Verifikasjonsmetode:


Regler for fritak for opptaksprøve

Avbestillingsvilkår for fagprøve

Emnet inngangseksamen kan fravikes for søkere som har valgt et av fagfagene som tilbys av fakultetet og fått godkjenning av en fremtidig veileder, og for hvem minst ett av følgende vilkår gjelder:

 1. deres arbeid har blitt anerkjent i SVOČ konkurransen i datavitenskap, matematikk, eller undervisning i matematikk (for studieprogrammer innen datavitenskap og matematikk);
 2. deres arbeid har blitt anerkjent på den tsjekkisk-slovakiske studentekonferansen om fysikk (for studieprogrammer innen fysikk);
 3. deres opprinnelige vitenskapelige arbeid på et relevant emne har blitt publisert, eller har blitt akseptert for publisering, i et gjennomgått medium indeksert av MathSciNet, SCOPUS eller ISI Web of Knowledge databaser;
 4. De har avsluttet en mastergradsstudium innen fysikk, datalogi eller matematikk i studieåret 2018/2019, og deres karakter i hver del av statens slutteksamen er "utmerket" eller "veldig bra" (for studieprogrammer innen fysikk, datavitenskap og matematikk);
 5. De har oppnådd minst 120 studiepoeng i masterstudiet i Fysikk, Datateknologi eller Matematikk i akademiske år 2018/19 og 2019/20, og deres gjennomsnittlige studiekompetanse (i henhold til studie- og eksamenskodeksen, kunst 8, Par. 13) er høyst 1,5, hvor 1 = "utmerket", 2 = "veldig bra" og 3 = "tilfredsstillende" (for studieprogrammer innen fysikk, datalogi og matematikk);
 6. De har oppnådd andre bemerkelsesverdige resultater som vitner om deres evne til doktorgradsstudier.

Det er nødvendig å søke om oppsigelse og bevise at søkeren oppfyller noen av betingelsene ovenfor innen 31. mai 2019, i tilfelle punktene 1,2,3,5 og 6, og innen 20. juni i tilfelle av punkt 4.

Betingelser for avvisning av språkavtale

Språkeksamen vil bli fraviket dersom søkeren oppfyller minst ett av følgende fraskrivelsesbetingelser:

A. Søkeren tilbrakte minst to år av sin tidligere utdanning på videregående eller universitetsnivå med engelsk som eneste undervisningsspråk i et av følgende land: Australia, Canada, India, Irland, Malta, New Zealand, Sør-Afrika , Storbritannia eller USA.

B. Søkeren trenger ikke å ta engelskspråklig eksamen hvis han / hun allerede har bestått en av følgende eksamener (i noen tilfeller anerkjenner vi kun eksamen med minimumspoeng eller nivå):

 • Generell statlig språkeksamen på engelsk i Tsjekkia
 • Eksamen på engelsk ved Charles University, Fakultet for matematikk og fysikk
 • TOEFL (papir) - 550 poeng
 • TOEFL (datamaskin) - 213 poeng
 • TOEFL (internett) - 80 poeng
 • IELTS - 6,5 poeng
 • Cambridge ESOL CPE
 • Cambridge ESOL CAE
 • Cambridge ESOL FCE - (klasse A, B, C)
 • By
 • TELC (The European Language Certificates) - TELC Engelsk nivå C1
 • UNIcert - nivå C1
 • Melab - 77 poeng
 • Undersøkelse for sertifikat for ferdighet i engelsk (ECPE)
 • Test av engelsk for internasjonal kommunikasjon (TOEIC) - 605 poeng
 • Internasjonal ESOL og Talt ESOL - Expert LanguageCert og Mastery LanguageCert

Språkavviksavtalen og overholdelse av en av betingelsene nevnt ovenfor må bli bedt om før 30. april 2019 (eller i unntakstilfeller før 30. september 2019).


Karrieremuligheter

Oppgraderen av dette studiet har teoretisk kunnskap samt praktisk erfaring med beskrivelse av naturlige språk og applikasjoner av naturlig språkbehandling og kan anvende dem under utvikling, gjennomføring og evaluering av eksperimenter på dette feltet.

Program undervist i:
 • Engelsk

Se 22 flere kurs fra Charles University Faculty of Mathematics and Physics »

Sist oppdatert Januar 9, 2019
Dette kurset er Campusbasert, Kombinert nett & campus
Startdato
okt. 2019
Duration
4 år
Heltid studier
Pris
150,000 CZK
per studieår. Online søknadsavgift: 540 CZK.
Deadline
Etter sted
Etter dato
Startdato
okt. 2019
Sluttdato
Søknadsfrist

okt. 2019

Location
Søknadsfrist
Sluttdato