Read the Official Description

Ph.D. Programmet "Urban Studies and Regional Science" er unikt i verden. Det er et tverrfaglig program ment for studenter fra ulike bakgrunner, inkludert anvendte økonomer, økonomiske geografer, byplanleggere og sosiologer. Våre hovedforskningstemaer inkluderer migrasjon (både frivillig og tvungen), regional motstandskraft (både i perifere områder og byer), kunnskap (innovasjon, menneskelig kapital, kreativitet, entreprenørskap) og den uformelle økonomien. Metodisk tilnærming spenner fra mer kvalitative (casestudier) teknikker til mer kvantitative (økonometriske) -baserte. Vi har praktikprogrammer med OECD og EU-kommisjonen og flere samarbeid med utenlandske universiteter (inkludert et Erasmus-program med London School of Economics). Våre studenter er fullt finansiert og vi gir dem innkvartering og måltidskuponger.

komiteen

Bianca Biagi (Universitetet i Sassari, Italia), Andrea Brighenti (Universitetet i Trento, Italia), Francesco Chiodelli (GSSI, Italia), Alessandro Coppola (GSSI, Italia), Marco Cremaschi (Sciencespo, Frankrike), Alessandra Faggian (GSSI, Italia ), Ugo Fratesi (Politecnico di Milano, Italia), Simona Iammarino (London School of Economics and Political Science, Storbritannia), Philip McCann (University of Sheffield, Storbritannia), Mark Partridge (Ohio State University, USA), Marco Percoco Bocconi, Italia), Andrés Rodríguez-Pose (London School of Economics and Political Science, Storbritannia), Alberto Vanolo (Polytechnic of Turin, Italia), Paolo Veneri (OECD, Frankrike), Federico Zanfi (Politecnico di Milano, Italia).

Gran Sasso Science Institute tilbyr 34 Ph.D. stipend i fysikk, matematikk, datavitenskap og samfunnsvitenskap.

href = "http://www.gssi.it/phd/


Gran Sasso Science Institute (GSSI), grunnlagt i 2012 i L'Aquila (Italia) som Senter for avanserte studier ved Nasjonalt institutt for kjernefysikk (INFN), og deretter etablert i mars 2016 som en skole for avanserte studier som gir postgraduate utdanning, tilbyr 34 Ph.D. stillinger for studieåret 2018/19.


GSSI ( www.gssi.it ) inviterer til 10 stipend i "Astroparticle Physics", 8 i "Matematikk i natur-, samfunns- og livsvitenskap", 8 i "Computer Science" og 8 i "Urban Studies and Regional Science". Det offisielle språket for alle Ph.D. kurs er engelsk.


Stipendene er tildelt i 4 år og deres årlige beløp er € 16.159,91 brutto. Alle Ph.D. Studentene har gratis innkvartering på GSSI-anlegget og bruk av kantinen.


Søknaden må sendes inn via elektronisk skjema på www.gssi.it/phd/ innen 20. juni 2018 kl 18.00 (italiensk tidssone).


For mer informasjon, vennligst besøk Call for Applications på www.gssi.it/phd/ eller skriv en mail til info@gssi.it

Kurs Urban Studies


Doktorgradsprogrammet i bystudier og regionalfag er organisert rundt seks undervisningskerner:

i) regionalfag; ii) Økonomisk geografi; iii) samfunnsvitenskap og byen; iv) byplanlegging; v) Offentlig politikk; vi) Kvalitativ og kvantitativ metode.

Hver av disse kjernene består av et bredt spekter av aktiviteter forbeholdt Ph.D. kandidater, som inkluderer forelesninger, forskning og politiske seminarer, opplæring og veiledning økter. Medlemmer av lærerutvalget samt besøkte forskere og eksperter bidrar til utviklingen av de ulike kursene.

Alle disse aktivitetene finner sted i løpet av det første året av programmet og er obligatorisk. Detaljert informasjon om tidsplanen for hver aktivitet vil være tilgjengelig på GSSIs nettsted (http://gssi.it/education/urban-studies-education/academic-calendar).


Regional vitenskap

Prof. Alessandra Faggian (GSSI)

Dr. Félix Modrego (GSSI)

Undervisningskjernen på regionalvitenskap gir studentene en grunnleggende forståelse av hovedteoriene og fakta om sosial og økonomisk organisering av regioner, regional vekstdynamikk og begrunnelsen bak regionalpolitikk. Hovedspørsmålene som tas opp av undervisningskjernen om regionalvitenskap er determinanter av lokasjonsbeslutninger av bedrifter og næringer; driverne av interregional migrasjon og konsekvensene av faktorers mobilitet for regional vekst og regional ulikhet.


Kurset er strukturert rundt tre hovedenheter:

  1. Plasseringen og agglomerasjonen av mennesker og økonomiske aktiviteter
  2. Funksjonen og konsekvensene av interregional migrasjon
  3. Teorier om regional vekst og utvikling, og regionalpolitiske alternativer.


Økonomisk geografi

Dr. Giulia Urso (GSSI)

Dr. Davide Luca (GSSI)

Hvorfor utfører noen territorier og regioner bedre enn andre når det gjelder økonomisk vekst og utvikling? Hvordan kan lokal og regional utviklingspolitikk fremme økonomisk aktivitet og sosioøkonomisk utvikling i tilbakestående områder? Undervisningskjernen om økonomisk geografi vil gi studentene en grundig forståelse av determinanter av romlige økonomiske ulikheter og utviklingen av den geografiske refleksjonen på dem, undersøkelse av hovedteorier og tilnærminger til lokal og regional økonomisk utvikling. Den siste delen av kurset vil da fokusere på EUs regionale utviklingspolitikk, illustrere rationale og diskutere evaluering og resultater. Den siste leksjonen vil bli viet til en debattøvelse: Studentene vil bli delt inn i to grupper som forsvarer kontrasterende politiske stillinger på et forhåndsbestemt emne.


Samfunnsvitenskap og byen

Dr. Alessandro Coppola (GSSI)

Undervisningen kjerne om samfunnsvitenskap og by har til formål å introdusere studenter til sentrale teoretiske grunnlag og til empirisk praksis av kvalitative forskningsmetoder til studiet av byen. Mens man diskuterer tradisjonen og den rådende samtidige utviklingen i urbane teori, fra bysosiologi til urbane geografi gjennom hele det tjue århundre, vil kurset diskutere et utvalg av relevante forskningsobjekter som bolig, offentlig rom, bybevegelser, sosio-romlig differensiering, kulturelle og kjønnsdiversitet. Hvert forskningsobjekt vil bli adressert gjennom kritisk presentasjon og diskusjon av en rekke faktiske kvalitative undersøkelser.


Urban planlegging

Prof. Francesco Chiodelli (GSSI)

Undervisningen kjerne om byplanlegging utforsker regulatoriske, institusjonelle, sosiale og etiske aspekter av fysisk planlegging. Kurset dekker hovedaspekter av både planleggingsteori og praksis. Den første delen av kurset er viet til undersøkelsen av det komplekse samspillet mellom teknisk kunnskap og politisk kunnskap i planlegging, og om sammenhengen mellom romlig regulering og sosial regulering lato sensu. Flere historiske og moderne casestudier utforskes med dette målet. Den andre delen av kurset analyserer de mest relevante internasjonale trender innen planleggingsteori og praksis gjennom hele det tjue århundre, med særlig fokus på noen nyere utviklinger på feltet, som strategisk planlegging, kommunikativ og samarbeidsplanlegging.


Offentlig politikk

Besøkende lektorer

Kurset introduserer noen av de store debattene og problemene i by- og regionalpolitikk og politikk. Det vil gjøre det mulig for studenter å utvikle analytiske og kritiske ferdigheter som er relevante for forståelse av policyanalyse og noen av de vanskelige valgene som er involvert i å identifisere, adressere og løse offentlige politiske problemer. Forståelse av innflytelse, omfang og rekkevidde av offentlig politikk for individuelle og kollektive liv og valg, og myndighetens rolle i by og regional forvaltning og utvikling er hovedmål for dette kurset.


Kvalitativ og kvantitativ metode

Dr. Giulia Pezzi (GSSI)

Besøkende lektorer

Undervisningen kjerne om kvalitativ og kvantitativ metodikk tar sikte på å gi Ph.D. kandidater med innføring i både kvalitative og kvantitative metoder som gjelder for de urbane og regionale forskningsfeltene. Kursene vil bli undervist av medlemmer av fagstyret og inviterte forelesere. Emner som skal behandles i undervisningskjernen om kvalitativ og kvantitativ metodikk er:

  • Kvalitative forskningsmetoder (Dr. Giulia Pezzi, GSSI)
  • Oppbygge og administrere et referansebibliotek ved hjelp av Mendeley (Dr. Giulia Pezzi, GSSI)
  • Etikk og forskning (prof. Stefano Moroni, Polytechnic University of Milan)
  • Introduksjon til statistisk analyse ved hjelp av STATA (prof. Özge Öner, Jönköping International Business School)
  • Visualiseringsdata (Maddalena Falletti og Roberto Rota, freelance grafiske designere)
  • Akademisk skriving og publisering (Lorenzo Chelleri, Universitat Internacional de Catalunya)
  • Introduksjon til GIS (Rachel Franklin, Brown University)


seminarer

Forelesninger vil bli komplettert med en serie seminarer, hvor ledende internasjonale eksperter fra ulike fagområder vil presentere resultater av deres forskning og dele kunnskap med deltakerne. Seminarene er oppfattet som en åpen instans for utveksling av ideer og diskusjon om sentrale temaer for moderne bystudier og regionale vitenskap.

Dette er den foreløpige listen over seminarhøyttalere for akademisk år 2017-2018: Rachelle Alterman, (Technion, Haifa, Israel); Andrea Ascani (Utrecht Universitet, Nederland); Miguel Atienza (katolsk universitet i nord, Chile); Nicola Bellini (Tourism Management Institute, La Rochelle Business School, Frankrike); Ron Boschma (Utrecht Universitet, Nederland); Andrea Brighenti (Universitetet i Trento); Marco Calaresu (University of Sassari, Italia); Marco Cremaschi (Sciences Po, Paris, Frankrike); Alessandro Crociata (Universitetet i Chieti-Pescara, Italia); Ulrich Hilpert (Friedrich Schiller Universität Jena, Tyskland); Thomas Maloutas (Harokopio University, Athen); Philip McCann (University of Sheffield, Storbritannia); Antonio Páez (McMaster University, Canada); Mark Partridge (Ohio State University, USA); Gabriele Pasqui (Polytechnic University of Milan, Italia); Carlo Salone (Universitetet i Torino, Italia); Federico Savini (Universitetet i Amsterdam, Nederland); Petra Staufer-Steinnhocher (WU Wien, Østerrike); Davide Torsello (CEU Business School, Budapest); Tommaso Vitale (Science Po, Paris, Frankrike); Frank Witlox (Ghent Universitet, Belgia)

Program taught in:
Engelsk

See 3 more programs offered by GSSI - Gran Sasso Science Institute »

Last updated April 15, 2018
Dette kurset er Campus based
Startdato
Nov. 2019
Duration
4 år
Heltid studier
Deadline
By locations
By date
Startdato
Nov. 2019
Sluttdato
Aug. 1, 2021
Application deadline

Nov. 2019

Location
Application deadline
Sluttdato
Aug. 1, 2021