Nyutdannede fra doktorgradsprogrammet i asiatisk historie og kultur er høyt kvalifiserte spesialister innen spesialisering. Deres utmerkede kommando for et utvalgt asiatisk språk gjør det mulig for dem å jobbe kritisk med primære kilder, og de har en solid jording i sekundær litteratur og moderne forskning. Deres utmerkede utbredelsesnivå gjør det mulig for dem å forfølge karrierer i akademia (universiteter, forskningscentre etc.); de kan dessuten søke sysselsetting i kulturinstitusjoner, diplomati, massemedier, spesialtanker etc.


Studiets lengde: 4 år

Undervisningsspråket er engelsk. Asiatisk historie og kultur er et gebyrbetalende program.


Beskrivelse av verifikasjon og evalueringskriterier

Opptaksprøve: engangseksamen, intervju

  1. Diskusjon av prosjektet av Ph.D. avhandling: 0-30 poeng;
  2. Vurdering av søkerens tidligere studier, forskning og andre faglige aktiviteter: 0-15 poeng;
  3. Vurdering av søkerens kunnskap om sekundærlitteratur (basert på søkerens liste): 0-15 poeng.

Emneområdestyret foreslår ikke eller pålegger særlig ph.d. emner, men tillater søkere å foreslå forskningsprosjekter i henhold til deres personlige preferanser.

Foreslått Ph.D. emner må konsulteres på forhånd med leder av fagområdesstyret. Styre for fagområdesstyret (programdirektør): prof. PhDr. Olga Lomová, CSc., E-post: olga.lomova@ff.cuni.cz.


Søkeren kan kun innrømmes dersom han / hun oppnår minimum 30 poeng i opptaksprøven og samtidig score nok poeng til å plassere blant de forventede antall studenter tatt opp til studieprogrammet eller studiegrensen (referer til Opptaksprosedyrene gjelder for de enkelte studieprogrammene og studiegrenene); Opptak vil bli gitt til alle søkere som scorer samme antall poeng som søkeren som kommer sist i rangeringen av opptak. Vær oppmerksom på at ulike forventede antall opptak gjelder for heltid og kombinert studieform. Søkere kan ikke innrømmes uten å gi, senest på innmeldingsdagen, bevis på deres tidligere utdanning (se 5.4 herom).


Betingelser for opptak

Opptak til doktorgradsstudier er betinget av vellykket gjennomføring av en masterstudium.

Verifikasjonsmetode:
Program undervist i:
  • Engelsk

Se 11 flere kurs fra Charles University Faculty of Arts »

Sist oppdatert Januar 9, 2019
Dette kurset er Kombinert nett & campus
Startdato
okt. 2019
Duration
4 år
Heltid studier
Pris
70,000 CZK
per studieår. Online søknadsavgift: 540 CZK.
Deadline
Etter sted
Etter dato
Startdato
okt. 2019
Sluttdato
Søknadsfrist

okt. 2019

Location
Søknadsfrist
Sluttdato