PhD i økonomi

Generelt

Programbeskrivelse

Kandidaten skal utvikle anvendt kompetanse og praktiske ferdigheter innen mestring, tolkning, forståelse og anvendelse av et emne i det bredere finansfeltet. Gjennom doktoravhandlingen skulle en kvalifiserende student vise bevis for uavhengig og originalt vitenskapelig arbeid. Oppgaven vil utgjøre et bestemt bidrag til kunnskapen om innsikt i fagdisiplinen så vel som forskningsfeltet.

Kvalifiserte kandidater vil også vise kompetanse i anvendelsen av relatert forskningsmetodikk og riktig skriftlig og / eller muntlig kommunikasjon av forskningsprosessen og funnene.

Opptakskrav: En kandidat som er i besittelse av en universitetsbasert økonomisk orientert mastergrad på New NQF nivå 9 / Old NQF level 8, kan søke om opptak til denne kvalifikasjonen. Alternativt hvilken som helst annen relatert kvalifikasjon med et programspesifikt minimumskompetansenivå på New NQF nivå 9 / Old NQF level 8, og finansrelatert erfaring som anses som relevant og tilstrekkelig av Department Finance and Investment Management. Opptak til doktorgradsprogrammet er underlagt vellykket forsvar av et forskningsforslag. Forskningsforslaget bør presenteres for et panel som er sammenkalt av Institutt for finans og investeringsforvaltning for dette formålet. Avslutning av påmelding til programmet (og / eller fortsatt registrering) er underlagt søkere som oppfyller avdelingsspesifikke krav. Slike krav inkluderer vanligvis forarbeid som leder frem til et forskningsforslag som er godkjent av instituttet. Mulige eksempler på forarbeid er forhåndslesing, litteraturgjennomgang, konseptutvikling og vellykket gjennomføring av korte kurs rettet mot ferdigheter og / eller kunnskapsutvikling. Kandidater kan også bli pålagt å forsvare forskningsforslagene sine på spesielle diskusjonsøkter.

Kontaktinformasjon: Prof Ilse Botha / 011 559 2056 / ilseb@uj.ac.za

Registrerings- og startdatoer

Registrering starter i januar og forelesninger i februar for både studenter og studenter.

Alle forskningsprogrammer for master og PhD kan registrere seg gjennom året.

Sluttdato: Det akademiske starter i januar og slutter i desember. Programfristen bestemmes av programmets varighet.

Sist oppdatert mars 2020

Om skolen

Vibrant, multicultural and dynamic, the University of Johannesburg (UJ) shares the pace and energy of cosmopolitan Johannesburg, the city whose name it carries. Proudly South African, the university i ... Les mer

Vibrant, multicultural and dynamic, the University of Johannesburg (UJ) shares the pace and energy of cosmopolitan Johannesburg, the city whose name it carries. Proudly South African, the university is alive down to its African roots, and well-prepared for its role in actualising the potential that higher education holds for the continent’s development. Minimér
Johannesburg