PhD i forskerutdanning i pedagogiske ressurser og læreprosesser i barnehage og skole

Generelt

8 steder tilgjengelige

Programbeskrivelse

PhD i Forskerutdanning i pedagogiske ressurser og læreprosesser i barnehage og skole

USN tilbyr en doktorgrad i Forskerutdanning i pedagogiske ressurser og læreprosesser i barnehage og skole. Programmet ble godkjent høsten 2012.

Programmet skal:

  • Være i forkant av kunnskap om nasjonal og internasjonal forskning på pedagogiske ressurser og deres betydning for læringsprosesser og resultater i barnehage, skole og lærerutdanning
  • Bidra til utvikling av teori og kunnskap som er relevant for yrkesutøvelse i barnehage og skole
  • Bidra til analyse, utvikling og reform av etablert praksis i det pedagogiske feltet

faglig fokus

programmets profil består av pedagogikk og vitenskapen om teksten. Pedagogiske ressurser 'refererer til tradisjonelle lærebøker og andre materialer som benyttes i undervisningen, samt andre typer ressurser, for eksempel: samtaler og interaksjoner; symboler og språk; uttrykksformer som dans, bevegelse, film og musikk; samt undervisnings- og vurderingsformer. Begrepet læring er forankret i en bred sosiokulturell tilnærming som fokuserer på både individuelle og kollektive læringsprosesser og relasjonene mellom kultur, aktivitet og læring.

program Plan

Programplanen tar for seg tre områder:

  • hvordan læringsressurser inngår i aktivitetene som foregår i barnehage, skole og lærerutdanning
  • hvordan disse læringsressurser blir utnyttet og forvandlet gjennom individuelle og kollektive læringsprosesser
  • utvikling, testing og analyse av pedagogiske ressurser

Etterspørselen etter personer med kompetanse på nivå med førsteamanuensis er økende. Dette har åpnet opp både undervisnings- og forskerstillinger ved høyskoler og stillinger ved forskningsinstitutter.

Forvaltning krever også en økning av ansatte med forskningskompetanse knyttet til barnehage, skole og lærerutdanning.

Entre

Ledige stillinger blir annonsert på vår hjemmeside. Opptak krever en mastergrad, normalt med karakteren B eller bedre. Søkere med ekstern finansiering er innlagt kontinuerlig. Søknader vil bli behandlet i den kommende styremøte, normalt innen to til tre måneder etter innlevering.

Sist oppdatert mars 2020

Keystone-stipend

Se hvilke muligheter du kan få med et stipend fra oss

Om skolen

The University of South-Eastern Norway (USN) is headed by Rector Petter Aasen. USN was established as a university on the 4th of May 2018.

The University of South-Eastern Norway (USN) is headed by Rector Petter Aasen. USN was established as a university on the 4th of May 2018. Minimér
Drammen , Porsgrunn , Rauland , Hønefoss , Porsgrunn , Bø i Telemark , Kongsberg , Horten , Hønefoss + 8 Mer Mindre