PhD i forskerutdanning i pedagogiske ressurser og læreprosesser i barnehage og skole

University College of Southeast Norway

Programbeskrivelse

Les den offisielle beskrivelsen

PhD i forskerutdanning i pedagogiske ressurser og læreprosesser i barnehage og skole

University College of Southeast Norway

PhD i Forskerutdanning i pedagogiske ressurser og læreprosesser i barnehage og skole

USN tilbyr en doktorgrad i Forskerutdanning i pedagogiske ressurser og læreprosesser i barnehage og skole. Programmet ble godkjent høsten 2012.

Programmet skal:

  • Være i forkant av kunnskap om nasjonal og internasjonal forskning på pedagogiske ressurser og deres betydning for læringsprosesser og resultater i barnehage, skole og lærerutdanning
  • Bidra til utvikling av teori og kunnskap som er relevant for yrkesutøvelse i barnehage og skole
  • Bidra til analyse, utvikling og reform av etablert praksis i det pedagogiske feltet

faglig fokus

programmets profil består av pedagogikk og vitenskapen om teksten. Pedagogiske ressurser 'refererer til tradisjonelle lærebøker og andre materialer som benyttes i undervisningen, samt andre typer ressurser, for eksempel: samtaler og interaksjoner; symboler og språk; uttrykksformer som dans, bevegelse, film og musikk; samt undervisnings- og vurderingsformer. Begrepet læring er forankret i en bred sosiokulturell tilnærming som fokuserer på både individuelle og kollektive læringsprosesser og relasjonene mellom kultur, aktivitet og læring.

program Plan

Programplanen tar for seg tre områder:

  • hvordan læringsressurser inngår i aktivitetene som foregår i barnehage, skole og lærerutdanning
  • hvordan disse læringsressurser blir utnyttet og forvandlet gjennom individuelle og kollektive læringsprosesser
  • utvikling, testing og analyse av pedagogiske ressurser

Etterspørselen etter personer med kompetanse på nivå med førsteamanuensis er økende. Dette har åpnet opp både undervisnings- og forskerstillinger ved høyskoler og stillinger ved forskningsinstitutter.

Forvaltning krever også en økning av ansatte med forskningskompetanse knyttet til barnehage, skole og lærerutdanning.

Entre

Ledige stillinger blir annonsert på vår hjemmeside. Opptak krever en mastergrad, normalt med karakteren B eller bedre. Søkere med ekstern finansiering er innlagt kontinuerlig. Søknader vil bli behandlet i den kommende styremøte, normalt innen to til tre måneder etter innlevering.

Denne skolen tilbyr programmer i:
  • Engelsk
Varighet og pris
Dette kurset er Campusbasert
Start Date
Studiestart
Jan. 2019
Aug. 2019
Duration
Varighet
Deltid
Heltidsstudier
Information
Deadline
Locations
Norge - Bø i Telemark, Telemark
Studiestart : Jan. 2019, Aug. 2019
Søknadsfrist Kontakt skolen
Studieslutt Kontakt skolen
Norge - Drammen, Buskerud
Studiestart : Jan. 2019, Aug. 2019
Søknadsfrist Kontakt skolen
Studieslutt Kontakt skolen
Studiestart : Jan. 2019, Aug. 2019
Søknadsfrist Kontakt skolen
Studieslutt Kontakt skolen
Studiestart : Jan. 2019, Aug. 2019
Søknadsfrist Kontakt skolen
Studieslutt Kontakt skolen
Studiestart : Jan. 2019, Aug. 2019
Søknadsfrist Kontakt skolen
Studieslutt Kontakt skolen
Norge - Horten, Vestfold
Studiestart : Jan. 2019, Aug. 2019
Søknadsfrist Kontakt skolen
Studieslutt Kontakt skolen
Norge - Hønefoss, Buskerud
Studiestart : Jan. 2019, Aug. 2019
Søknadsfrist Kontakt skolen
Studieslutt Kontakt skolen
Studiestart : Jan. 2019, Aug. 2019
Søknadsfrist Kontakt skolen
Studieslutt Kontakt skolen
Norge - Kongsberg, Buskerud
Studiestart : Jan. 2019, Aug. 2019
Søknadsfrist Kontakt skolen
Studieslutt Kontakt skolen
Norge - Porsgrunn, Telemark
Studiestart : Jan. 2019, Aug. 2019
Søknadsfrist Kontakt skolen
Studieslutt Kontakt skolen
Norge - Rauland, Telemark
Studiestart : Jan. 2019, Aug. 2019
Søknadsfrist Kontakt skolen
Studieslutt Kontakt skolen
Dates
Jan. 2019, Aug. 2019
Norge - Drammen, Buskerud
Søknadsfrist Kontakt skolen
Studieslutt Kontakt skolen
Søknadsfrist Kontakt skolen
Studieslutt Kontakt skolen
Søknadsfrist Kontakt skolen
Studieslutt Kontakt skolen
Søknadsfrist Kontakt skolen
Studieslutt Kontakt skolen
Norge - Rauland, Telemark
Søknadsfrist Kontakt skolen
Studieslutt Kontakt skolen
Norge - Hønefoss, Buskerud
Søknadsfrist Kontakt skolen
Studieslutt Kontakt skolen
Søknadsfrist Kontakt skolen
Studieslutt Kontakt skolen
Norge - Porsgrunn, Telemark
Søknadsfrist Kontakt skolen
Studieslutt Kontakt skolen
Norge - Bø i Telemark, Telemark
Søknadsfrist Kontakt skolen
Studieslutt Kontakt skolen
Norge - Kongsberg, Buskerud
Søknadsfrist Kontakt skolen
Studieslutt Kontakt skolen
Norge - Horten, Vestfold
Søknadsfrist Kontakt skolen
Studieslutt Kontakt skolen