PhD i filosofi

Generelt

Programbeskrivelse

Studien er ment for de som er interessert i en teoretisk og filosofisk videreutdanning i filosofi og samfunnsvitenskap. Forutsetningen er en riktig gjennomføring av masterprogrammet med fokus på relevant eller et beslektet emne.

Målet med doktorgradsstudiet i filosofien er å trene høyt kvalifisert vitenskapelig personale, tilpasset studiet av generelle lover i det respektive samfunn med utgangspunkt i ontologi, gnosologi og etikk. De bør ha fullmakt til å løse problemer som har en helhetlig, universell karakter. De fleste kandidater jobber som universitetslærere og har den viktige oppgaven med å utdanne elevene til en ny form for ansvar som sikrer god sosial utvikling på alle områder.


Beskrivelse av verifikasjons- og evalueringskriteriene

Inngangseksamen har karakter av en diskurs på prosjektet av et vitenskapelig arbeid, hvor søkeren må bevise sine forutsetninger for vitenskapelig arbeid. Det legges vekt på orienteringen om det valgte temaet i vitenskapelig produksjon, på evnen til å klassifisere delproblemene i holistiske historiske sammenhenger og på formulering av egne konklusjoner.


Sammen med søknaden om studiet Søkeren sender:

  • prosjektet av et vitenskapelig papir (opptil 10 sider) om et emne valgt av kandidaten, inkludert en bibliografi, hvor han demonstrerer en grundig orientering i det spesielle forskningsproblemet som han har til hensikt å studere doktorgradsstudier. Prosjektet bør inneholde en karakterisering av forskningsproblemet, en grunnleggende ide om objektets mål og struktur, metodene for teoretisk og vitenskapelig forskning vurdert og litteraturen.
  • en liste over studert litteratur fra det valgte emnet, som han må kunne tolke kritisk.

Evalueringskriterier: maksimum poeng 10, minimum poengsum for opptak 7.


opptakskrav

Forutsetningen for opptak til doktorgradsstudiet er vellykket gjennomføring av masterstudiet.


Profesjonelt perspektiv

Doktorgradsutdannet er i stand til kreativt forskningsarbeid innen filosofi med fokus på filosofien om pedagogikk. Han mestrer de ontologiske, gnosologiske og etiske forutsetningene for filosofisk tanke på utdanningsområdet, både fra et diakronisk og et synkronisk synspunkt. Gjennom studiene har han oppnådd forutsetningene for å forstå utdanningens vanlige karakter fra filosofisk synspunkt og dermed bidra til utviklingen av europeisk og universell tenkning innenfor rammen av et pedagogisk samfunn. Oppgraderen er forberedt på en pedagogisk og vitenskapelig aktivitet ved universitetet, ved relevante forskningsinstitutter, men også for en politisk aktivitet av en veldedig natur.

Sist oppdatert mars 2020

Om skolen

The Faculty of Education is one of seventeen faculties associated under the umbrella of the Charles University in Prague. Its primary goal is to train teachers and other pedagogical personnel for all ... Les mer

The Faculty of Education is one of seventeen faculties associated under the umbrella of the Charles University in Prague. Its primary goal is to train teachers and other pedagogical personnel for all types of schools and school systems, at various levels of study (Bachelors and Masters) and forms. Minimér