Ph.D. i matematikk

Generelt

Programbeskrivelse

Programmål

Studiet tilbyr mye åpenhet og fleksibilitet, ettersom studentene aktivt kan forme sin individuelle utdanningsvei i henhold til egne interesser og karriereorienteringer, med vekt på teoretisk, anvendt eller datorientert matematisk kunnskap mottatt. Med støtte fra mentorer bygger hver student gradvis det nødvendige settet med kunnskap og forskningserfaring for uavhengig å håndtere svært krevende praktiske problemer i sitt felt. Et viktig trekk ved doktorgradsstudiet i matematikk er dets internasjonale sammenlignbarhet, åpenhet og fleksibilitet: gjennom involvering av studenter i ulike vitenskapelige undersøkelser og anvendte prosjekter som foregår på fakultetet.

Hovedmålene med programmet er at studentene skal oppnå:
  • Inngående kunnskap om matematikk og en ide om bredden, rollen, betydningen og tverrfagligheten i denne vitenskapen;
  • Kunnskap om moderne metoder og teknikker innen matematikk og evnen til aktivt å bruke disse metodene og teknikkene for å følge yrkets utviklingstrender;
  • Evne til selvstendig internasjonalt konkurransedyktig forskningsarbeid og uavhengig utvikling av et gitt fagområde og dets effektive undervisning;
  • Den nødvendige organisatoriske og profesjonelle kunnskapen om utvikling og forskning, både innen matematikk, dens anvendelse og i matematisk utdanning.

121774__DSC3716-1.jpg

mentoring

Før han melder seg på doktorgradsstudiet, velger studenten en potensiell mentor. En mentor i utarbeidelsen av en doktorgradsavhandling er en person som innehar tittelen lærer på høyere utdanning (adjunkt, førsteamanuensis, full professor) eller vitenskapsmann (forskningsassistent, senior forskningsassistent, vitenskapelig rådgiver) og demonstrerer forskningsaktivitet på området av doktorgradsavhandling. Sammen med mentoren danner studenten en studieplan og veileder studenten aktivt gjennom doktorgradsstudier gjennom individuelt forskningsarbeid og forskningsseminar.

Innmeldingsbetingelser

Kandidater som har fullført studiene i et av følgende studieprogrammer, kan melde seg på doktorgradsstudiet i matematikk:

  • Mastergrad;
  • Universitetsstudiet fullført senest 11.06.2004;
  • Et profesjonelt studium med høyere utdanning fullført senest 11.06.2004 og et studieprogram for å oppnå en fordypning, der kandidater individuelt får tildelt tilleggsstudier på 45 studiepoeng før de melder seg inn i et gitt studieprogram etter forslag fra Institutt for matematikk og Datavitenskap; dette er eksamener i de trange feltene matematisk analyse, algebra, diskret matematikk, geometri, topologi, sannsynlighet og statistikk.
  • Et studieprogram for yrker som omfattes av EU-direktiver, eller et annet ensartet masterstudium, tildelt 300 studiepoeng.
  • For vellykket studie under dette studiet, anbefales en universitetsgrad i matematikk eller naturfag.121772_DSCF2018-1.jpg
Sist oppdatert mars 2020

Keystone-stipend

Se hvilke muligheter du kan få med et stipend fra oss

Om skolen

The Faculty of Natural sciences and Mathematics (FNM) was founded in 2006. It came to be when the Faculty of Education broke down into three different faculties. FNM is divided into different departme ... Les mer

The Faculty of Natural sciences and Mathematics (FNM) was founded in 2006. It came to be when the Faculty of Education broke down into three different faculties. FNM is divided into different departments: Department of Biology, Department of Physics, Department of Mathematics and Computer Sciences and Department of Technical Studies. The vision of the faculty is to be the leading educational, research and applicatory developing center in the region studying the fields of Biology, Ecology, Physics, and Mathematics. It also strives to be the leading center for educating future teachers in Slovenia in different fields such as Science, Mathematics and Technical studies. Minimér