Den Ph.D. program i BioRobotics tar sikte på å utdanne høyt kompetente forskere med potensial til å bli ledere i dette området. Studentene vil bli utdannet i et stimulerende og tverrfaglig miljø, både gjennom høye nivå kurs og gjennom en krevende, kreativt og originalt forskningsarbeid. Doktorgradsprosjekter skal gjennomføres på i meget godt utstyrt, state-of-the-art laboratorier (i slike felt som bio-robotikk, mikro- og nano-teknologi, Biomimetics, protetikk) og gjennom personlig og teamarbeid utført under oppsyn av en engasjert på heltid fakultetet.

Studentene vil undersøke hvordan biologiske systemer fungerer fra et ingeniør synspunkt, og vil gjøre bruk av slik kunnskap for å forfølge utfordrende forskningsprosjekter rettet mot modellering, designe og bygge nye komponenter og systemer for biomedisinske applikasjoner, for eksempel kirurgi og rehabilitering. Prestasjonene til elevene vil bli vurdert av antall artikler publisert i fagfellevurderte internasjonale tidsskrifter og med antall patenter som er registrert.

Ved slutten av Ph.D. program, skal studentene ha solide vitenskapelige og tekniske ferdigheter, evnen til å bli gravid og gjennomføre originale forskningsprosjekter, og en autonom entreprenørskap ånd.

Det tas opp studenter til Ph.D. i BioRobotics videre til en vellykket opptaksprøver. Kvalifiserte søkere må ha en Master of Science (M.Sc.) grad eller tilsvarende tittel. Lavere grads studenter kan også gjelde dersom de oppgraderer før begynnelsen av kurset.

Den Ph.D. Programme in BioRobotics er et treårig program for avanserte studier og veiledet forskning; etter slutten av programmet, Diploma di Perfezionamento er gitt til studenter som har oppfylt den didaktiske krav og bestått avsluttende eksamen med avhandling avhandling; Diploma di Perfezionamento tilsvarer en Ph.D grad.

Program undervist i:
Engelsk

Se 6 flere kurs fra Scuola Superiore Sant'Anna »

Dette kurset er Campusbasert
Startdato
Duration
3 år
Heltid studier
Deadline
Etter sted
Etter dato
Startdato
Sluttdato
Søknadsfrist
Location
Søknadsfrist
Sluttdato