Read the Official Description

Institutt for matematikk

1. Introduksjon til avdelingen og sentrale forskningsveiledninger

Avdelingen er forpliktet til et høyt nivå av rent utfall og vitenskapelig forskning. Instituttets renteskolastiske forskning fokuserer på de siste utviklingene i moderne utbrudd og har blitt aktivt integrert i dagens internasjonale utfallstrender. Sammenlignet med andre tradisjonelle utbrudd har avdelingen også fordelen av flere forskningsprosjekter som fluiddynamikk, vitenskapelige beregninger, statistikk og økonomiske utfall. Samlingen av ulike disipliner i en rekke avdelinger kan bedre utvide forskningshorisontene til ulike lærer- og forskerpersonell og forbedre nivået på forskningsresultater. Avdelingen og det internasjonale akademiske samfunnet har aktive og nære utvekslinger og samarbeid.

Følgende er de viktigste forskningsveiledningene ved Institutt for økonomi:

• Betalingsbetingelser og gjeldsregler for gjeldsutvikling av obligasjoner

• Analyse og differensialligninger - kompleks analyse, funksjonsanalyse, ikke-lineær dynamikk, ikke-lineære differensialligninger, integrerbare systemer.

• Geometri og topologi - Metamorphic Geometry, Differential Geometry, Low Dimensional Topology.

• Væskedynamikk-sirkulasjon, tofasestrøm, høyhastighetsstrøm og stabilitet, forbrenning, tyfon og boblefluid dynamikk.

• Vitenskapelige databehandling-parallelle algoritmer,  -verdierte lineære 數, differensialekvivalenter 數 -vurderte metoder, turbulente strømningsberegninger og materialvitenskapsberegninger.

• Sannsynlighet og statistikk - random analyse, randomisering og overbefolkning, overlevelsesanalyse, distribusjonsnæring, resampling, tidsserier, medisinsk statistikk.

• Finansielle utfall - prismodeller og risikoanalyse av derivater.

2. Institutt for undervisning og forskningsressurser og utstyr

Når det gjelder dataressurser, installerte avdelingen nesten 80 Intel Pentium IV personlige datamaskiner i undervisnings- og forskningspersonellets kontor. I tillegg er det opprettet tre undervisnings- og forskningslaboratorier for å gi totalt 80 "Intel Pentium IV" personlige datamaskiner. På baksiden åpnet avdelingen en Linux Parallell Computing Cluster Lab i februar 2002, som installerte nesten 150 prosessorer for "Intel Pentium IV / Xeon" og "AMD Opteron". "Høyhastighetscomputeren, via MPIs parallelle meldingsgrensesnitt, kan disse høyhastighetsdatamaskinene kombineres til en supercomputer for å håndtere komplekse vitenskapelige databehandling problemer.

I tillegg samarbeider universitetsbiblioteket nøye med undervisnings- og forskningsarbeidet i ulike fagområder i avdelingen når det gjelder samlinger og tjenester. I 2005 var bibliotekets samling om lag 650 000 bøker og tidsskrifter, og det var en betydelig elektronisk database. Samtidig tilbyr biblioteker mange alternativer på automatiserte systemer. Lærerne og studentene på skolen kan se et bredt utvalg av bibliografier, tidsskrifter, referansebøker, fulltekstmaterialer og CD-ROM-databaser på campus.

3. Introduksjon til høyere utdanningsprogram og tilhørende opptakskrav

Doktor i filosofi (dropout)

Kurskrav: totalt 36 studiepoeng for å slippe ut av skolen eller beslektede fag; kvalifikasjonseksamen;

Yan Wen: Gjennomføring av oppgaveoppgaver og essays.

Søkere må ha:

(i) en bachelorgrad eller en bachelorgrad eller en bachelor i ingeniørfag (med sterke utfall);

(ii) Et visst nivå av engelsk lese- og snakkevner.

Ovennevnte kurs er alle postgraduate kurs. Studentene må ta kurs først og deretter fullføre eksamen av essay og essay.

Program taught in:
Engelsk

See 36 more programs offered by The Hong Kong University of Science and Technology »

Last updated July 20, 2018
Dette kurset er Campus based
Startdato
Sept. 2019
Duration
3 - 6 år
Deltid
Heltid studier
Pris
42,100 HKD
Deadline
Kontakt skolen
Please refer to http://pg.ust.hk/programs ("Application") for details.
By locations
By date
Startdato
Sept. 2019
Sluttdato
Application deadline
Kontakt skolen
Please refer to http://pg.ust.hk/programs ("Application") for details.

Sept. 2019

Location
Application deadline
Kontakt skolen
Please refer to http://pg.ust.hk/programs ("Application") for details.
Sluttdato