Forskningsgrader i kunsthistorie og / eller arkeologi

Start av programmet: Kun septemberinntak

Tilstedeværelsesform: Heltid eller deltid

Hvorfor begynne en forskerutdanning?

Mens en forskningsgrad skal være veldig givende personlig, er det også et seriøst og noen ganger intensivt engasjement. Under dagens system har en doktorgrad på heltid tre år å fullføre et fullstendig utkast til sin avhandling og deretter et år til å skrive opp (kjent som en 3 1 grad). Det er alltid ensomme øyeblikk når man utfører individuell forskning, selv om en avdeling har en sterk kollegial atmosfære, som vår gjør. Forskningsgrader utføres vanligvis av personer som har som mål å bli profesjonelle innen kunsthistorie og / eller arkeologi, enten som akademikere som utfører forskning og undervisning på universiteter eller som kuratorer eller lærere i museer, biblioteker eller arkiver, eller i et hvilket som helst nummer av andre relaterte områder som akademisk publisering eller til og med kommersiell kunstverden. Det er generelt en god ide å ha litt erfaring med arbeid utenfor universitetet før du søker på et doktorgradsprogram, for eksempel i noen rolle i et museum eller galleri. Å gå på forskerutdanning handler ikke bare om kvalifikasjonen, men også om å utvikle seg som en person og en profesjonell for å kunne bidra til nasjonale og internasjonale diskurser i, og kanskje også langt utover, kunsthistorie og arkeologi.

Hvorfor på SOAS ?

Utover det særegne intellektuelle miljøet til SOAS , er doktorgradsforskere generelt trukket til å jobbe med en individuell veileder som er en kjent ekspert på et bestemt felt, eller ellers er kjent for en bestemt kritisk tilnærming. Mange av våre nåværende studenter fullførte MA-grader ved SOAS løpet av hvilken tid de tok kurs med og ble kjent med medlemmer av akademiske ansatte i avdelingen, erfaringer som oppfordret dem til å vurdere en forskningsgrad. Potensielle søkere kan ønske å bla gjennom de ansatte nettsidene der oppdaterte biografier og publikasjoner av de enkelte medarbeiderne kan bli funnet. Noen veiledere foretrekker at deres forskerstudenter har trent under dem på MA-nivå, selv om de har en MA i kunsthistorie eller arkeologi fra andre steder. Vår avdeling gjør vanligvis rundt 10-20 tilbud hvert år. En grunn til at en tilbudsgiver kan velge institutt for kunsthistorie og arkeologi, bortsett fra å ha lyst til å jobbe under tilsyn av en bestemt lærer ved SOAS , er at vårt program har en av de høyeste ferdighetsfrekvensene ved SOAS og faktisk i Sektoren: Vi uteksaminerer ca 0,7 doktorgrader hvert år, innenfor rammen av 3 1 år, per heltidsansatt personell.

Hva har våre nyutdannede gått på å gjøre?

Våre nyutdannede har gått på en rekke forskjellige roller, hovedsakelig i akademia og museumsverdenen. Ofte, etter å ha fullført doktorgrad, er det en overgangsfase hvor en tidlig karriereforsker vil fungere som postdoktoralforsker, noen ganger med fellesskap, før sikring av lærerpost. Noen nyutdannede går rett inn i lærerstillinger i universiteter over hele verden. Mange av våre kandidater har endte opp med å jobbe i museer, gallerier og biblioteker, ellers utførte de sine grader på deltid mens de jobbet i en av disse, og fortsatte å jobbe der etter ferdigstillelse. Endringer i måten forskningen utføres og formidles gjennom publiseringsformer, fremkalt ved den digitale tidsalderen, vil tyde på at mange nye typer yrkeskarriere vil åpne opp i nær fremtid, som kun kan gjettes nå.

Struktur

Årets krav til full-time MPhil og Ph.D. forskerstuderende er som følger:

År 1

I løpet av år 1 forandrer studenten forskningsforslaget og bestemmer i samråd med sin oppsynskomité om forskningsprosjektet skal være rettet mot målet om en MPhil eller en Ph.D. grad. Studenter som ønsker å jobbe mot Ph.D. må passere prosessen med å oppgradere registreringen fra MPhil til Ph.D. kandidatur. De må gi følgende til Tilsynsutvalget innen mai-fristen (den nøyaktige datoen er fastsatt hvert år av SOAS registret):

 1. Skriftlig arbeid for HAA Forskningsferdigheter (15 PAR H061) Term 1 obligatorisk kurs (5.000 ord)
 2. Utkast til kapittel (e) (15 000 ord)
 3. Et kapitteloversikt og en tidsplan for hvert kapitles fullføring
 4. Et år 2 feltarbeid og forskningsplan
 5. En litteraturliste over relevante kilder
 6. En regional forskningsseminar presentasjon

År 2

Studenten utfører feltarbeid eller datainnsamling. Regelmessige rapporter må sendes til sin veileder, via e-post eller personlig. Et annet kapittel vil normalt bli fullført.

År 3

Studentene fullfører et fullstendig utkast av sin avhandling. De må gjøre følgende:

 1. Term 1: Nødvendig informell presentasjon i HAA Research Skills-seminar om utfall av feltarbeid og dens innvirkning på deres forskningsprosjekt
 2. Term 2: Påkrevd presentasjon i HAA Institutt 3-årig Ph.D. studenters feltarbeid forskningsseminar i mars
 3. Term 3: Innlevering av utkastet innen 15. september, sammen med en utfylt godkjenningsformular. Dersom Tilsynsutvalget er tilfreds med at utkastet til oppgave kan utarbeides til en avhandling av en kvalitet som er verdig til innsending til eksamen i det påfølgende studieåret, vil studenten få lov til å registrere seg på forlengelse av oppretting (fortsettelse) i år 4 .

År 4

Studentene fullfører og sender opp sin avhandling. Ved viva (avhandlingseksamen) tar eksaminatorene seg til å bekrefte at:

 1. De har fornøyd seg selv at oppgaven egentlig er kandidatens arbeid
 2. avhandlingen danner et tydelig bidrag til kunnskapen om emnet og gir bevis på originalitet ved (i) oppdagelsen av nye fakta og / eller (ii) utøvelsen av uavhengig kritisk kraft
 3. Avhandlingen er tilfredsstillende når det gjelder litterær presentasjon
 4. avhandlingen er av en standard for å fortjene publikasjonen helt eller delvis eller i en revidert form.
Program undervist i:
 • Engelsk

Se 19 flere kurs fra SOAS University of London »

Dette kurset er Campusbasert
Startdato
Duration
4 år
Deltid
Heltid studier
Pris
4,271 GBP
Fulltid UK / EU-avgifter: £ 4,271; Fulltid Oversjøisk Avgifter: £ 16.950 per studieår
Deadline
Etter sted
Etter dato
Location
Søknadsfrist
Sluttdato
sep. 1, 2022
Location
Søknadsfrist
Sluttdato