Read the Official Description

Forskning i biovitenskapsskolen omfatter fire brede temaer og støttes av en kjernegruppe av forskere i bioaktive forbindelser (Drug Discovery


Smittsomme sykdommer/>

  • Den rike biologiske mangfoldet i Malaysia muliggjør oppdagelsen av nye forbindelser for å bekjempe smittsomme sykdommer. På Taylor's University vil de identifiserte naturlige forbindelsene bli undersøkt for deres bioaktive egenskaper så vel som deres virkemåte. I tillegg til antimikrobiell forskning er vertspatogen-interaksjonsforskningen fokusert på å forstå sykdoms manifestasjon i vertsceller.

Ikke-smittsomme sykdommer

  • Kosthold, røyking, alkoholforbruk, stillesittende livsstil og stress har blant annet bidratt til økt forekomst av hjertesykdom, luftveissykdom, diabetes og kreft. Tilgjengelige stoffer for disse sykdommene er ofte ledsaget av uønskede bivirkninger, ikke selektive nok eller bare for dyrt. Derfor er denne klyngen oppdaget oppdagelsen av nye blyforbindelser og å vitenskapelig validere naturlige rettsmidler for livsstilsrelaterte kroniske sykdommer.

Miljøforskning

  • Forskning utført i denne klyngen fokuserer på bioremediering, taksonomisk identifisering av marine flora og for å lette utviklingen av mekanismer eller prosesser som er i samsvar med miljølovgivningen. Det vil målrette forbedring av ressursbesparelser, avfallshåndtering og løse miljøspørsmål. I tillegg tilbyr forskere i denne klyngen også konsultasjon og opplæring i miljøledelsessystemer.

Matvitenskap og ernæring

  • Det bredere målet med forskning i denne klyngen er å studere grunnleggende og anvendte aspekter av nye funksjonelle matvarer, medisinske matvarer og nutraceuticals samt ny teknologi som letter utviklingen av nye forbrukerprodukter som forbedrer menneskers helse, mattrygghet og funksjonalitet.

Disse områdene er viktige fordi de adresserer aktuelle problemer i menneskers helse og bærekraft. Gjeldende arbeid legger vekt på grunnleggende forskningsaktiviteter som vil gi bedre forståelse av kreft, smittsomme sykdommer og livssykdommer ved bruk av molekylære og cellulære biologi teknikker. Dette vil bli komplettert med forskning i bioaktive naturlige produkter, spesielt for medisinske og nutraceutiske anvendelser for å behandle og forebygge sykdommer. Til slutt er hovedformålet med dette ph.d.-programmet å forbedre menneskers helse og identifisere rimelige alternative terapier. Miljøforskning vil fokusere på å utvikle mekanismer for å spare energiressurser og bruke biologiske indikatorer for å overvåke og oppdage kilden til mikrobielle forurensninger i våre vann- og matssystemer.

Program taught in:
Engelsk

See 5 more programs offered by Taylor’s University »

Last updated March 25, 2018
Dette kurset er Campus based
Startdato
Juni 2019
Aug. 2019
Duration
Pris
19,386 USD
Deadline
By locations
By date
Startdato
Juni 2019
Sluttdato
Application deadline
Startdato
Aug. 2019
Sluttdato
Application deadline
Startdato
Okt. 2019
Sluttdato
Application deadline

Juni 2019

Location
Application deadline
Sluttdato

Aug. 2019

Location
Application deadline
Sluttdato

Okt. 2019

Location
Application deadline
Sluttdato