Read the Official Description

Concordia University Chicago doktorgradsprogram i ledelse med spesialisering i tidlig barndomsutdanning fokuserer på forberedelse av selvsikker og kompetent ledere som kan gi stemme til små barn og hvem vil dedikere seg til å sikre at alle små barn har tilgang til rettferdig, passende og kvalitet muligheter for omsorg og læring i alle aldre og i alle miljøer.

Graden er bygget på kandidatens tidligere arbeid i feltet. Programmet gir et teoretisk og praktisk rammeverk for avansert arbeid og lederskap innen tidlig barndom med vekt på dagens forskning.

EdD / Ph.D. Programmet gir mulighet for nåværende og fremtidige ledere i feltet å utvide kunnskap i tidlig barndomsutdanning og utvikle forståelser av nåværende og fremtidige problemstillinger i feltet. Disse mulighetene er organisert i kurs, praktiske erfaringer innen fag og forskning.

Programmet vil gjøre det mulig for kandidater å:

 • Styrke teoretiske forståelser av tidlig barndomsutdanning.
 • Øke kunnskap om barneutvikling og læring og utvikling, med vekt på det unge barnet.
 • Styrke kompetanse i utviklingseffektive tilnærminger og innholdskunnskap for å bygge meningsfylt læreplan i tidlig barndomsutdanning.
 • Utvikle ferdigheter i administrasjon, advocacy og organisering av tidlig barndomsutdanningsprogrammer.
 • Øk bevisstheten og fortalene om støttetjenester til familier med små barn.
 • Utvikle større kunnskap gjennom forskning og analyse ferdigheter som vil videre og støtte dagens kunnskap i feltet.
 • Forbered fremtidige utøvere i to- og fireårige institusjoner.


Læringsmål og -kompetanse

Etter fullføring av alle kurs og oppgave krav, vil kandidatene ha en teoretisk og praktisk kunnskap og ferdigheter i følgende:

 • Lederskap og advocacy ferdigheter i tidlig barndom utdanning som vil støtte den pågående utviklingen av feltet.
 • Forståelse av metodikk og hensiktsmessig praksis og problemer i offentlige og private barndomsprogrammer med vekt på å kommunisere ny kunnskap og ferdigheter innen feltet og til beslutningstakere og bedriftsledere som samarbeider med barndomsprofessorer for å skape positive endringer.
 • Anvendelse av barns utvikling av tidlig barndomsutdanning til gjeldende praksis og forskning.
 • Analyse av moderne tidlige utdanningsspørsmål over hele landet med det formål å identifisere forsknings- og advokatbehov i feltet som vil føre til løpende løsninger og beste praksis.
 • Rik erfaring med pågående pedagogisk forskning som vil fremme utviklingen og modningen av tidlig barndomsutdanning som et viktig pedagogisk felt.
 • Syntese av tidlig barndoms pensum, undervisning og pedagogikk til effektiv lærereledelse over hele spekteret av tidlig barndomspolitikk og praksis.
 • Utforming og gjennomføring av hensiktsmessige strategier for forbedret undervisning og lederskapspraksis som deretter kommuniseres til neste generasjon av barnehageprofessorer gjennom lærerutdanning, advokatvirksomhet og politikkutvikling.
 • Utvikling av faglige vaner og ansvarsfølelse for reflekterende praksis, noe som gir en modell for den refleksjonen til kolleger og samfunn og samfunn.

Gjennom programmet vil kandidatene bli pålagt å reflektere over deres tro og praksis som de vedrører tidlig utdanning. Den refleksjonen vil understreke utviklingen av kompetanse og tjenerledelse i sammenheng med integritet og kristne verdier.


Curriculum

* INTERNASJONALE STUDENTER: I tillegg til baseprogrammet pensum som er oppført nedenfor, er internasjonale studenter som møter ansikt til ansiktsklasser på CUC-campus, pålagt å ta seminaret i høyere utdanning, en 3-kredittkurs.

Doktorgradsspesialisering: Videregående opplæring

 • Barnutvikling og utdanningsprosessen
 • Ledelsen / tilsynet med barndomssenter og -programmer
 • Trender, utgaver og forskning i barndomsutdanning
 • Kulturelle og samfunnsøkonomiske innflytelser som påvirker ulike lærere
 • Modeller av vurdering
 • Pensummodeller i barndomsutdanning
 • Språk-, lese- og leseopplæring i barndomsutdanning
 • Juridiske spørsmål i barndomsutdanning
 • Familie- og fellesskapssamarbeid og advokat
 • Videregående opplæringstilbud

Fundamenter / Filosofi / etikk

 • Filosofi for vitenskapelig kunnskap (kun Ph.D.)
 • Filosofiske og teoretiske grunnlag for lederskap (kun EdD)
 • Organisasjonsendring
 • Policyanalyse

Velg en:

 • Etikk for utdanningsledere
 • Ledelse: Politikk, Makt og Anvendt Etikk

Forskning og statistikk for EdD, Practitioner Track

 • Forskningsdesign

Velg to:

 • Undersøkelsesforskning
 • Kvantitativ forskning
 • Kvalitativ forskning
 • Handlingsmetoder for forskningsundersøkelse

Forskning og statistikk for Ph.D., Researcher Track

 • Forskningsdesign
 • Kvantitativ forskning
 • Kvalitativ forskning

Velg to:

 • Blandet metodeforskning
 • Avanserte emner i kvalitativ analyse
 • Avanserte emner i statistikk
 • Undersøkelsesforskning

Videregående opplæringsvalg for barn (valgfritt)

 • Edu-Entrepreneurial Ferdigheter, Verktøy og Teknikker
 • Moral, etisk, åndelig formasjon i barndomsutdanning
 • Instruksjonsmodeller og leveransesystem for tidlig opplæring

Omfattende eksamen og avhandling

 • Omfattende eksamen
 • Dissertation
 • Dissertasjonstilsyn


Karriere

Fokuset på dette programmet er å forberede barndomsprofessorer til å ta lederskap i tre hovedområder:

 • Videregående opplæring (inkludert undervisning, service og forskning)
 • Ledelse og administrasjon av organisasjoner
 • Politikk, advocacy og politikk

Nyutdannede av programmet har blitt tidlige barndomsledere i universiteter, flersidige programmer, pedagogisk planlegging og styring og ledelse.

Kursene gir mulighet til å motta et høykvalitets utdannelsesprogram som oppfordrer til utvikling av ferdigheter og kompetanser som trengs gjennom kandidatens yrkeskarriere som en dyktig barndomspedagog, administrator, forsker, politikk og advokatspesialist eller andre lederroller.

* Vær oppmerksom på at Concordia University Chicago ikke tilbyr full eller delvis stipend eller undervisning til noen interessert student eller søker.

Program taught in:
Engelsk

See 8 more programs offered by Concordia University Chicago »

Last updated June 25, 2018
Dette kurset er Nettstudie, Campus based
Startdato
Juli 2019
Sept. 2019
Duration
Kontakt skolen
Heltid studier
Deadline
By locations
By date
Startdato
Sept. 2019
Sluttdato
Application deadline
Startdato
Juli 2019
Sluttdato
Application deadline

Juli 2019

Location
Application deadline
Sluttdato

Sept. 2019

Location
Application deadline
Sluttdato