Studieform: Heltid eller avstand

Studiets lengde: 4 år (8 semester)

Inngangseksamen: ledes av en komité nominert av vitenskapsrådet for det aktuelle studiet og tildelt av fakultetets dekan. Inngangseksamen består av en vitenskapelig diskusjon, muntlig intervju som verifiserer kunnskapen om engelsk og et annet fremmedspråk av global bruk og utskrift av poster fra tidligere universitetsstudier.

Profil av kandidaten

Det antas at kandidaten mester de teoretiske grunnlagene til studieområdet, de grunnleggende metodene for vitenskapelig arbeid innen studieområdet og de grunnleggende former for permanent samling av verdensomspennende kunnskap innen studieretningen for livslang læring. Nyutdannede skal kunne designe beskrivende og normative økonomiske modeller av økonomiske prosesser på makro og mikroøkonomisk nivå og samle relevante dokumenter som trengs for formalisering. Videre antas evnen til generalisering av vitenskapelig kunnskap i form av økonomiske lover sammen med deres anvendelse i tolkningen av spesifikke økonomiske oppgaver for å fremme en bærekraftig utvikling. Nyutdannede skal kunne jobbe selvstendig med løsninger på alvorlige økonomiske problemer, inkludert miljøvern på sektor- og bedriftsnivå innenfor landbruk, som en integrert del av nasjonaløkonomien. Nyutdannede skal administrere alternative tilnærminger for å løse økonomiske problemer både på bedrifts- og bedriftsnivå og være i stand til å støtte tverrfaglig syntese som støtter optimalisering av økonomiske tiltak og prosesser mot bærekraftig utvikling.

Mål for studieprogrammet

Målet med studieprogrammet er vitenskapelig utdanning av høyt kvalifiserte spesialister innen økonomiske prosesser på bedrifts- og sektornivå, utstyrt med målrettet tverrfaglig kunnskap. Nyutdannede fra det foreslåtte studieprogrammet vil sannsynligvis finne sysselsetting i vitenskapelige og forskningsinstitusjoner, universiteter, regjerings- og EU-institusjoner, internasjonale organisasjoner, nasjonale og supranasjonale bedrifter, og selskaper, virksomheter med fokus på tjenester og rådgivning, eller i bank og finans. Den tverrfaglige karakteren av studien vil også muliggjøre en kompleks integrasjon og en høy grad av tilpasningsevne for kandidater til endrede arbeidsmarkedsforhold.

Struktur av studiet

Studienes lengde er fire år, noe som gir tilstrekkelig tid til studentenes forskning og for behandling av en høyverdig doktorgradsoppgave. Stor vekt på studielastet i studieprogrammet Sektorøkonomi og økonomi i bedrifter legges på studentene. Slike vekt legges også til tall og struktur for grunnleggende obligatoriske eksamener. I tillegg til den engelske og andre fremmedsprøven skal doktorgradsstudenten bestå en eksamen knyttet til fakultetets kjernefag og feltets kjernefag og en eksamen med emner relatert til emnet for avhandlingen og behandlingen. Foruten disse grunnfagene gir fakultetet en rekke andre kurs for å sikre det forventede kunnskapsnivået til en kandidat. Denne strukturen tillater at studentene konsentrerer seg hovedsakelig på sin forskning som fører til en høyverdig doktorgradsoppgave.

En del av læreplanen er et obligatorisk metodologisk seminar. Målet er å utstyre studentene med nødvendig kunnskap om metoder og teknikker for vitenskapelig arbeid. Målet med dette seminaret er å øke kvaliteten på doktorgradsoppgaver.

Program undervist i:
Engelsk
Sist oppdatert November 19, 2018
Dette kurset er Campusbasert
Startdato
sep. 2019
Duration
4 år
Heltid studier
Deadline
Etter sted
Etter dato
Startdato
sep. 2019
Sluttdato
Søknadsfrist

sep. 2019