Doktorsektorsøkonomi og økonomi i bedrifter

Generelt

Les mer om dette programmet på skolens hjemmeside

Programbeskrivelse

Studieform: Heltid eller avstand

Studiets lengde: 4 år (8 semester)

Opptaksprøve: ledes av et utvalg nominert av det vitenskapelige styret for det aktuelle studiet og tildelt av dekan ved fakultetet. Opptaksprøven består av en vitenskapelig diskusjon, muntlig intervju som bekrefter kunnskapen om engelsk og et annet fremmedspråk for global bruk og transkripsjonen av poster fra tidligere universitetsstudier.

Profil av kandidaten

Det antas at kandidaten mester de teoretiske grunnlagene til studieområdet, de grunnleggende metodene for vitenskapelig arbeid innen studieområdet og de grunnleggende former for permanent samling av verdensomspennende kunnskap innen studieretningen for livslang læring. Nyutdannede skal kunne designe beskrivende og normative økonomiske modeller av økonomiske prosesser på makro og mikroøkonomisk nivå og samle relevante dokumenter som trengs for formalisering. Videre antas evnen til generalisering av vitenskapelig kunnskap i form av økonomiske lover sammen med deres anvendelse i tolkningen av spesifikke økonomiske oppgaver for å fremme en bærekraftig utvikling. Nyutdannede skal kunne jobbe selvstendig med løsninger på alvorlige økonomiske problemer, inkludert miljøvern på sektor- og bedriftsnivå innenfor landbruk, som en integrert del av nasjonaløkonomien. Nyutdannede skal administrere alternative tilnærminger for å løse økonomiske problemer både på bedrifts- og bedriftsnivå og være i stand til å støtte tverrfaglig syntese som støtter optimalisering av økonomiske tiltak og prosesser mot bærekraftig utvikling.

Mål for studiet

Målet med studiet er vitenskapelig utdanning av høyt kvalifiserte spesialister innen økonomiske prosesser på bedrifts- og sektornivå, utstyrt med målrettet tverrfaglig kunnskap. Nyutdannede av det foreslåtte studieprogrammet vil sannsynligvis finne arbeid i vitenskapelige og forskningsinstitusjoner, universiteter, myndigheter og EU-institusjoner, internasjonale organisasjoner, nasjonale og overnasjonale foretak, og selskaper, virksomheter som er fokusert på tjenester og rådgivning, eller i bank- og finanssektoren. Studiets tverrfaglige natur vil også gi rom for en kompleks integrasjon og en høy grad av tilpasningsevne for nyutdannede til endrede arbeidsmarkedsforhold.

106063_Sloup-030.jpg

Strukturen av studiet

Studiets lengde er fire år, noe som gir tilstrekkelig tid til studentenes forskning og til behandling av en doktoravhandling av høy kvalitet. Det legges stor vekt på studielasten til studiet Sektoriell økonomi og økonomi hos bedrifter på forskningsarbeidet til studentene. Slik vektlegging blir også anslått til antall og struktur for obligatoriske obligatoriske eksamener. I tillegg til engelsk og andre fremmedspråk, har Ph.D. studenten må bestå en eksamen relatert til fakultetets hovedfag og feltets hovedfag og en eksamen om emner relatert til avhandlingens emne og dens behandling. Foruten disse grunnleggende studieretningene, gir fakultetet en rekke andre kurs for å sikre det forventede kunnskapsnivået til en kandidat. Denne strukturen gjør det mulig for studenter å konsentrere seg hovedsakelig om forskningen sin som fører til en doktoravhandling av høy kvalitet.

En del av læreplanen er et obligatorisk metodologisk seminar. Målet er å utstyre studentene med nødvendig kunnskap om metoder og teknikker for vitenskapelig arbeid. Målet med dette seminaret er å øke kvaliteten på doktorgradsoppgaver.

Sist oppdatert mars 2020

Om skolen

The Czech University of Life Sciences is a public university (according to Act No. 111/1998 Coll. on universities). Currently, there are 27 public universities and 2 state universities in the Czech Re ... Les mer

The Czech University of Life Sciences is a public university (according to Act No. 111/1998 Coll. on universities). Currently, there are 27 public universities and 2 state universities in the Czech Republic. Minimér
Praha-Suchdol