Doktorgradsprogram i næringsstudier

Generelt

Programbeskrivelse

115568_yhnjdj.JPG

Doktorgradsstudiet i bedriftsstudier undersøker inngående fagdisiplinets viktigste forskningsspørsmål, utvikling og samfunnsmessige betydning. Doktorgradsstudiet forbereder studentene på selvstendig forskningsarbeid på høyt nivå. Studier i doktorgradsprogrammet består av generelle studier og metoder, primærfagstudier, valgfrie studier og doktoravhandlingen. Det forventes at studenter skal uteksamineres fra studiet som doktorer of Science in Business Studies om fire år.

Det er ni forskningsgrupper som opererer på Fakultet for forretningsstudier. Studenter som gjennomfører doktorgradsstudiet i forretningsstudier er knyttet til arbeidet med forskergruppene for å muliggjøre mer interessante forskningsemner, gruppearbeidstrening og et mer intensivt og mangfoldig veiledningsprogram. Doktorgradsstudiet samarbeider tett med nasjonale forskerskoler (KATAJA, KAVA og OMY). Samarbeidet gjør det mulig for doktorgradsstudenter å delta i arrangementer arrangert av forskerskoler og å organisere nasjonale og internasjonale kurs og seminarer. Doktorgradsstudenter kan også dra nytte av kontaktnettverket til andre forskningsgrupper i form av bedriftssamarbeid. Doktorgradsstudier innen forretningsområdet inkluderer vanligvis også en utvekslingsperiode med et partneruniversitet i utlandet.

Sist oppdatert mars 2020

Om skolen

The University of Vaasa is a multidisciplinary University with more than 5000 students, and it offers degrees at all academic levels from Bachelor to Master and Doctor.

The University of Vaasa is a multidisciplinary University with more than 5000 students, and it offers degrees at all academic levels from Bachelor to Master and Doctor. Minimér