Les den offisielle beskrivelsen

Studentene i Doktorgradsprogrammet for samfunnsvitenskap fullfører en doktor i administrative vitenskap, D.Sc. (Admin.), Grad eller doktorgrad i filosofi i kommunikasjonsstudier.

Programmet er tverrfaglig, og målet er å utdanne doktorgradspersoner og uavhengige forskere til stillinger spesielt i offentlig sektor, men også i privat sektor og for andre samfunnsaktører.

De vitenskapelige ressursene i programmet er de av forskningsfeltene i hovedfagene i enheten for Administrasjonsvitenskap. Innholdet i programmet avgjøres av gruppene av programmet. Hovedfagene er regionale studier, offentlig forvaltning, offentlig rett, sosial- og helsestyring og kommunikasjonsstudier.

Fokusområder av fagene er

  • regional utvikling og økonomi
  • studie av offentlig ledelse og etikk: etisk styring og identifisering av problemer, god ledelse og ledelse
  • endring av styresett og grunnleggende rettigheter
  • studie av sosiale og helsetjenester og systemer: borgerdeltakelse, styring og styring av komplekse problemer
  • kommunikasjonsstudier

Studiene av programmet består av flere elementer, for eksempel dybdeopplæring i forskningsfagets teoretiske bakgrunn, forskningsmetoder, etikk og metodikk for forskningsarbeid. Et annet mål er å inkludere kurs som forbereder studentene til arbeidslivet. Det er også hensikten å benytte den nyeste vitenskapelige kunnskapen. Doktorgradsarbeidet er nasjonalt og internasjonalt nettverk. Forskerne organiserer seminarer og deltar aktivt i internasjonale seminarer og moderne offentlig diskusjon.

Programleder er professor Seija Virkkala.

Program undervist i:
Engelsk

Se 2 flere kurs fra University of Vaasa »

Sist oppdatert November 7, 2018
Dette kurset er Campusbasert
Startdato
aug. 2019
jan. 2020
Duration
4 år
Heltid studier
Deadline
Kontakt skolen
okt. 31, 2019
Etter sted
Etter dato
Startdato
aug. 2019
Sluttdato
Søknadsfrist
Startdato
jan. 2020
Sluttdato
Søknadsfrist
okt. 31, 2019

aug. 2019

Location
Søknadsfrist
Sluttdato

jan. 2020

Location
Søknadsfrist
okt. 31, 2019
Sluttdato