doktor i filosofi (phd)

NIE tilbyr høyere grad studier ved forskning som fører til doktorgradslederen i tråd med den økende vekten på forskning innen humaniora, utdanning, vitenskap og kroppsopplæring.

Søkere som studerer graden av doktorgradsforskning, skal forfølge en selvstendig, men veiledende forskning på et godkjent fagområde med utgangspunkt i hvilken avhandlingen skal være mellom 70 000 og 100 000 ord. En doktorgradsavhandling skrevet på kinesisk språk bør ikke overstige 200 000 kinesiske tegn. Prisen på forskerutdanningen er helt basert på arbeidet som presenteres i avhandlingen.

fagprøve

Et strenge system brukes til å forberede kandidatene inn i forskningsfasen. I første fase av PhD-studiet er kandidatene pålagt å bestå en kvalifiserende eksamen.

Heltidskandidater

I de første 12 månedene av studiet vil du bli pålagt å fullføre Kvalifiserende eksamenskrav som angitt i 1 og 2 nedenfor:

  1. Delta i klasser og bestå eksamener på 6 studiepoengkurs utvalgt fra universitetets mastergradsopplæringsprogram eller fra godkjente spesialkurs og
    få en samlet gjennomsnittlig karakter B-, og ingen kurs skal ha en karakter under C +
  2. Send inn en grundig litteratur gjennomgang av et godkjent forskningsemne

Deltidskandidater

I de første 24 månedene av studiet vil du bli pålagt å fullføre Kvalifiserende eksamenskrav som angitt i 1 og 2 ovenfor.

Fritak for kurs

Unntak av kurs kan gis av dekanen dersom du anses å ha allerede gjort nok kurs i det aktuelle området på et utdannet nivå på et anerkjent universitet. Du må fullføre minst tre kurs etter at du har gitt unntak.

Program undervist i:
Engelsk

Se 2 flere kurs fra National Institute of Education, Nanyang Technological University »

Dette kurset er Campusbasert
Startdato
Duration
Kontakt skolen
Deltid
Heltid studier
Deadline