Doktorgrad i regnskap

Generelt

Programbeskrivelse

Doktorgradsskolen representerer en akademisk institusjonsstruktur, investert med ansvar i den administrative organisasjonen for å gjennomføre doktorgradsstudier innen universitetet "1. desember 1918" i Alba Iulia, med attribusjoner i å styre aktiviteten til doktorgradsstudentene og i å fremme forskningsaktiviteten spesifikk for denne syklusen av akademisk trening. .

Regnskapsdomen

Disiplinark

1. Metodikken for vitenskapelig forskning i regnskap. Etikk og akademisk integritet.

2. Ledelsesregnskap

3. Utdyping i teorien og praksisen med økonomisk rapportering

4. Epistemologiske tilnærminger i regnskap og revisjon

opptak

Konkurransefilen inneholder følgende dokumenter:

(1) For å registrere seg for doktorgradsopptaket, vil kandidatene sende inn en fil som vil inneholde følgende dokumenter:

a) kandidatens registreringsskjema ;

b) velsignelsen fra erkebiskopen av Alba Iulia;

c) fødselsattesten i en enkel kopi, bekreftet av Opptakskommisjonen [1];

d) ekteskapsattesten eller ethvert annet dokument som vitner om endring av navn (om noen), i en enkel kopi, bekreftet av Opptakskommisjonen;

e) baccalaureat-vitnemålet i originalen, for kandidatene som har omtalen "gratis" i søknadsskjemaet, eller i en enkel kopi, bekreftet av Opptakskommisjonen, for kandidatene som har omtale "gratis" i søknadsskjemaet;

f) det opprinnelige lisensbeviset , for kandidatene som har omtalen "gratis" i søknadsskjemaet, eller i en enkel kopi, bekreftet av Opptakskommisjonen, for kandidatene som har omtale "gratis" i søknadsskjemaet;

b) supplement bachelorgrad eller karakter opprinnelige kandidater som nevner "gratis" i søknadsskjemaet, eller enkle kopi, sertifisert av opptakskomité for søkere som nevner "toll" i jobben av registrering;

c) mastergraden [2] (eller sertifikatet for gradering av masterstudiet for nyutdannede av den siste promoteringen) i original, for kandidatene som har omtalen "gratis" i registreringsskjemaet, eller i en enkel kopi, bekreftet av Opptakskommisjonen , for kandidatene som har oppføringen "med skatt" i søknadsskjemaet;

d) tillegget til mastergrad eller den opprinnelige registreringen, for kandidatene som har omtalen "gratis" i søknadsskjemaet, eller i en enkel kopi, bekreftet av Opptakskommisjonen, for kandidatene som har omtale "med gebyr" i søknadsskjemaet registrering;

e) språkkompetanse , i original;

f) curriculum vitae (europass-format);

g) uttalelse om eget ansvar angående overholdelse av lovgivningen om finansiering fra statsbudsjettet for de subsidierte stedene innenfor doktorgradsstudiene;

h) vitenskapelig aktivitetsrapport og liste over arbeider ;

i) forslag til forskningsprosjektet ;

j) bevis på betaling av registreringsavgiften ( Påmeldingsavgiften for opptakskonkurransen er regulert i henhold til vedlegg 7. Barnene til lærer- og hjelpeundervisningspersonalet som er aktive eller pensjonerte fra utdanningssystemet, samt foreldreløse barn til en eller begge foreldrene som aktiviserte i utdanningssystemet er unntatt fra å betale registreringsavgiftene for doktorgradsopptaket;

k) kopiering av fil ;

l) 5 selvadresserte stemplede konvolutter

(2) Ufullstendige filer godtas ikke for registrering.

  • [1] Sertifiseringen av dokumentene gjøres av et av medlemmene i Opptakskommisjonen, som nevner "i henhold til originalen", skriver inn navnet hans lest, signerer og skriver datoen for sertifiseringen.
  • [2] Ved konkurransen om opptak til doktorgradsstudier kan det registreres kandidater med en bachelorgrad eller tilsvarende, utstedt fram til året for første bachelorgrad organisert i samsvar med bestemmelsene i lov nr. 288/2004 om organisering av universitetsstudier, med påfølgende modifikasjoner og fullføringer (langvarig utdanning). [før implementeringen av Bologna-prosessen]
Sist oppdatert aug. 2019

Om skolen

As a public higher education institution, “1 Decembrie 1918” University of Alba Iulia is going through a new stage of its existence, a stage marked by the three principles underlying the current manda ... Les mer

As a public higher education institution, “1 Decembrie 1918” University of Alba Iulia is going through a new stage of its existence, a stage marked by the three principles underlying the current mandate of the University’s Management: performance, quality, and consistency. As a relatively young University - we are celebrating 28 years of existence in 2019 -, our University is fully aware of its purpose and role within the higher education system in Romania and constantly relates to the tradition of the Transylvanian educational system. Minimér
Alba Iulia