Doktorgrad i miljøvitenskap

Generelt

Programbeskrivelse

Dette programmet kan ha vekt på forskning med fokus på kjemi eller biologi. Det består av totalt 56 studiepoeng, hvorav 17 er kjernekurs om grunnleggende aspekter av miljøspørsmål som vann, luft, jord, lovgivning og eksperimentell design; 18 fordypningspoeng, og 21 studiepoeng er bestemt til forskning.

Curriculum

Kjernekurs (17 studiepoeng)

 • STAT 750 eksperimentell design
 • ENSC 751 Miljølover, etikk og offentlig politikk
 • ENSC 752 Ledelse av vannkvalitet
 • ENSC 753 Jordforvaltning
 • ENSC 754 Luftkvalitetsstyring
 • ENSC 755 Graduate Seminar I
 • ENSC 756 Graduate Seminar II

Fordypningskurs (18 studiepoeng Nivå 700 800 900)

 • ECON 700 miljøøkonomi
 • ENSC 706 Wildlife Management
 • ENSC 707 Miljøgeologi
 • ENSC 709 Miljøledelse og planlegging
 • ENSC 730 solid avfallshåndtering
 • ENSC 737 Kilder og problemer med fornybar energi
 • ENSC 760 Farlig avfall og beredskap
 • ENSC 763 Miljøvurdering
 • ENSC 770 Klassifisering og karakterisering av farlig avfall
 • ENSC 790 Spesielle emner i miljøvitenskap
 • ENSC 839 Problemer i miljøhelse
 • ENSC 841 Miljøsanering
 • ENSC 844 Miljøbioteknologi
 • ENSC 865 Miljøtoksikologi
 • ENSC 901 Miljørisikovurdering og styring
 • ENSC 902 Indikatorer for miljøkvalitet
 • ENSC 960 Bevaring og styring av biologisk mangfold
 • ENSC 992 Eksperimentelle metoder for utbedring
 • ENSC 995 Avanserte studier i miljøvitenskap
 • BIOL 712 Applied Mycology
 • BIOL 713 Mikrobiell økologi
 • BIOL 843 Miljømikrobiologi
 • BIOL 903 Økologi og bevaring av naturressurser
 • BIOL 914 Applied Tropical Botany
 • BIOL 995 Avanserte studier i miljøbiologi
 • BIOL 990 Eksperimentell mikrobiologi
 • CHEM 735 Miljøkjemisk analyse I
 • CHEM 736 Miljøkjemisk analyse II
 • CHEM 850 Miljøkatalyse
 • CHEM 852 Materialer for forurensningskontroll
 • CHEM 861 Nanoteknologi
 • CHEM 953 Miljøelektrokjemi
 • CHEM 954 Adsorpsjon og ionisk utveksling i faste materialer
 • CHEM 960 Instrumenterte metoder for materialkarakterisering
 • CHEM 962 Avansert miljøkjemisk analyse
 • CHEM 995 Avanserte studier i miljøkjemi

Kurs for forskning (21 créditos)

 • ENSC 997 Doktorsavhandling
 • TEST 800C omfattende undersøkelse128470_pexels-photo-2280568.jpeg Chokniti Khongchum / Pexels

Studieplan

Første år - første semester

 • ENSC752 Ledelse av vannkvalitet
 • ENSC754 Luftkvalitetsstyring
 • ENSC755 Graduate Seminar I

Første år - Andre semester

 • ENSC751 Miljølover, etikk og offentlig politikk
 • ENSC753 Jordforvaltning
 • ENSC756 Graduate Seminar II

Andre år - første semester

 • ENSC, CHEM, BIOL fordypningskurs (700–800 nivå)
 • ENSC, CHEM, BIOL fordypningskurs (700–800 nivå)

Andre år - Andre semester

 • STAT750 eksperimentell design
 • ENSC997 Doktorgradsavhandling
 • TEST800C omfattende undersøkelse

Tredje år - første semester

 • ENSC997 Forberedelse av forskningsforslag
 • ENSC, CHEM, BIOL fordypningskurs (700–800 nivå)

Tredje år - andre semester

 • ENSC997 Doktorgradsavhandling
 • ENSC, CHEM, BIOL fordypningskurs (900 nivå)

Fjerde år - første semester

 • ENSC997 Doktorgradsavhandling
 • ENSC, CHEM, BIOL fordypningskurs (900 nivå)

Fjerde år - Andre semester

 • ENSC 997 Doktorsavhandling
 • ENSC, CHEM, BIOL fordypningskurs (900 nivå)

Femte året - første semester

 • ENSC 997 Doktorsavhandling

Femte året - Andre semester

 • ENSC 997 Doktorgrad (gjenværende studiepoeng for å fullføre 21)
Sist oppdatert jan. 2020

Om skolen

Con una trayectoria de más de 40 años, la Universidad Ana G. Méndez, Recinto de Gurabo (antes Universidad del Turabo) es la institución privada de educación superior de más rápido crecimiento en el pa ... Les mer

Con una trayectoria de más de 40 años, la Universidad Ana G. Méndez, Recinto de Gurabo (antes Universidad del Turabo) es la institución privada de educación superior de más rápido crecimiento en el país. Acreditada por la prestigiosa agencia Middle States Commission on Higher Education, la Universidad Ana G. Méndez, Recinto de Gurabo tiene además, diversas acreditaciones profesionales las cuales le añaden un sello de calidad a la educación de sus estudiantes. Minimér