Instruksjons Filosofi og misjon

Den primære oppgave for utdanninger i sosialt arbeid er i samsvar med oppdrag av yrket: å forbedre menneskers velvære og bidra til å møte de grunnleggende menneskelige behovene til alle mennesker, med særlig vekt på de behov og myndiggjøring av mennesker som er sårbare, undertrykte, og lever i fattigdom. The Social Work doktorgradsstudiet filosofi ved IUGS reflekterer dette oppdraget. En historisk og definerende trekk i sosialt arbeid er yrket fokus på individuell trivsel i en sosial sammenheng og trivsel i samfunnet. Grunnleggende for sosialt arbeid er oppmerksomhet til miljøkrefter som skaper, bidrar til, og ta opp problemer i stue.

Sosialarbeidere fremme sosial rettferdighet og sosial endring med og på vegne av klienter. "Klienter" brukes inclusively å referere til enkeltpersoner, familier, grupper, organisasjoner og samfunn. Sosialarbeidere er følsomme for kulturelt og etnisk mangfold, og forsøker å avslutte diskriminering, undertrykkelse, fattigdom og andre former for sosial urettferdighet. Disse aktivitetene kan være i form av direkte praksis, samfunnet organisering, veiledning, konsultasjon administrasjon, forsvar, sosial og politisk handling, politikkutvikling og implementering, utdanning og forskning og evaluering. Sosialarbeidere søke å øke kapasiteten på folk til å ta sine egne behov. Sosialarbeidere også søke å fremme respons fra organisasjoner, lokalsamfunn og andre sosiale institusjoner til enkeltpersoners behov og sosiale problemer.

Oppgaven for sosialt arbeid yrke er forankret i et sett av kjerneverdier. Disse kjerneverdiene, omfavnet av sosialarbeidere hele profesjonens historie, er grunnlaget for sosialt arbeid unike formål og perspektiv: service, sosial rettferdighet, verdighet og verdi av personen, betydningen av menneskelige relasjoner, integritet og kompetanse. Denne konstellasjonen av kjerneverdier reflekterer hva som er unikt for sosialt arbeid yrke. Verdigrunnlag, og de prinsipper som følger av dem, må være balansert i sammenheng og kompleksiteten av menneskelig erfaring (NASW 2008).

Grader Tilbys

 • IUGS tilbyr en Doctor of Philosophy (PhD) i sosialt arbeid og Doctor of Social Work (DSW).
 1. Doktorgrads er utformet for å forberede sosialt arbeid profesjonell til å drive forskning, undervisning og faglig ledelse i felt samt gi avanserte sosialtjenester til organisasjoner, myndigheter, lokalsamfunn og enkeltpersoner.
 2. <li>   The Doctor of Social Work er utformet for &aring; forbedre studentenes evne til &aring; jobbe i anvendt samfunnsarbeidssituasjoner hvor avansert kunnskap kan hjelpe dem videre sin evne til &aring; gi sosialtjenester.</li> 
  <li>   Doktorgradsavhandlingen har en tendens til &aring; v&aelig;re teoretisk og inneb&aelig;rer mer sekund&aelig;r deretter prim&aelig;re forskning.</li> 
  <li>   DSW Prosjektet har en tendens til &aring; s&oslash;ke en praktisk l&oslash;sning eller utfall for et sp&oslash;rsm&aring;l eller trenger. Det inneb&aelig;rer mer prim&aelig;r deretter sekund&aelig;r forskning.</li>
  

Kursinnhold Domener og krav

 • Obligatoriske kurs domener (eller ekvivalens som vurderes og godkjennes av dekan ved Fakultet) for doktorgrader i sosialt arbeid er:
 1. Sosial velferd og organisasjonspolitikk;
 2. <li>   Menneskelig vekst og utvikling;</li>
  <li>   Unormal psykologi;</li>
  <li>   Systemteori;</li>
  <li>   Special Needs populasjoner;</li> 
  <li>  Sosial metoder;</li>
  <li>   Sosialt arbeid praksis;</li>
  <li> Forskningsmetoder;</li>
  <li>   Relevante sosial valgfag;</li>
  

Kurs som kreves for å bli tatt på IUGS er som følger, i rekkefølge:
 1. Forskning I (3 studiepoeng);
 2. <li>   Forskning II (3 studiepoeng);</li> 
  <li>   Dissertation eller doktorgradsprosjekt (18 studiepoeng) og disputas eller muntlig prosjekteksamen (18 studiepoeng);</li>
  <li>   Graduate Seminar (3 studiepoeng).</li>
  

Et minimum på 85% beherskelse av undersøkelsesmateriale er nødvendig.

Instruksjons Krav, strategier, og Sequence

 • Totalt 93 post-Baccalaureate studiepoeng er nødvendig for doktorgrader, må minimum 27 studiepoeng tas ved IUGS. Noen av disse kan tas via selvstudium eller ved andre post-Baccalaureate institusjoner som er godkjent av dekan. Opp til 66 post-Baccalaureate akademiske studiepoeng kan overføres fra andre akkrediterte post-Baccalaureate akademiske institusjoner i henhold til IUGS Advanced Standing Akademisk Credit Transfer personvern. Bare graderinger av "C" eller bedre vil bli akseptert i overføring for faglig nivå. I tillegg er det elevene samlede gjennomsnittlige må være "B" eller bedre.
 • Instruksjons metodene omfatter:
 1. Gjennomgang og, som godkjent, aksept av tidligere relevant post-Baccalaureate kurs som oppfyller kriteriene for IUGS for avansert stående faglig kreditt overføring.
 2. <li>   Etter behov, til selvstudium eller kurs gjennomf&oslash;rt ved andre post-Baccalaureate institusjoner godkjent av dekan fullf&oslash;re n&oslash;dvendige kurs.</li>
  <li>   Tildelte lesninger av tekster og akademiske tidsskriftartikler.</li>
  <li>   Interaktive forelesninger.</li>
  <li>   Sm&aring; gruppediskusjoner.</li>
  <li>   Bruk av elektroniske medier (Questia online bibliotek gitt av universitetet og andre valg av studenten, mentor, og Dean).</li>
  

Undervisningsbehov og sekvens inkluderer følgende kurs for å bli fullført med IUGS:
 1. Social Work Forskning & Design jeg (3) studiepoeng;
 2. <li>   Social Work Forskning Design II (3) studiepoeng;</li>
  <li>  Ved ferdigstillelse av forskningsbehov, mentor basert utvikling av doktoravhandlingen eller prosjekt;</li>
  <li>   Avhandling og muntlig forsvar eller doktorgradsprosjektet og muntlig eksamen (18) studiepoeng;</li>
  <li>   On-site oral panel forsvar av doktorgradsavhandlingen eller muntlig eksamen av doktorgradsprosjektet;</li>
  <li>    Den 8-dagers Graduate Seminar p&aring; 10-dagers Residency Programme.</li>
  

Minst 85% mestring av eksamen materialer.
For begge doktorgrader, m&aring; sosialt arbeid Forskning Design jeg v&aelig;re ferdig, godkjent og innlevert f&oslash;r arbeidet med forsknings Design II begynner. 
Social Work Research and Design I og II er en forutsetning for &aring; gjennomf&oslash;re den Dissertation eller doktorgradsprosjektet. 
Avhandlingen og doktorgradsprosjekt, er ikke forutsetninger for Graduate Seminar. Imidlertid er det anbefalt at alle n&oslash;dvendige kurs f&oslash;r de forskerkurs v&aelig;re ferdig.
The Graduate Seminar kan v&aelig;re ferdig n&aring;r som helst i l&oslash;pet av grad kandidatens immatrikulering ved IUGS, men det m&aring; v&aelig;re fullf&oslash;rt f&oslash;r oppfylle sine faglige krav.

Beregnet Kompetanse og resultater

 • Ved ferdigstillelse av sine grader, vil sosialt arbeid akademikere demonstrere kompetanse og resultater i følgende områder av stipend og praksis:
 1. Omfattende kunnskap om sosialt arbeid teori og praksis via litteraturgjennomgang, bibliografi, og utvikling av annotert disposisjon;
 2. <li>   Grundig kjennskap til forskningsmetoder via formulering av et sosialt arbeid problemstilling og valg av hensiktsmessige midler for datainnsamling og analyse;</li>
  <li>   Velutviklet kritisk tenkning ferdigheter, inkludert de av analyse og syntese, sammen med divergerende og konvergerende prosesser;</li>
  <li>   Graduate-niv&aring; skriveferdigheter;</li>
  <li>   Enkel med verbal diskusjon om emnet via Oral Defence og, n&aring;r det er hensiktsmessig, runde bord med jevnaldrende;</li>
  <li>6. Vedkommende &oslash;ve ferdigheter i sosialt arbeid praksis med voksne, barn, ungdom, organisasjoner og systemer.</li>
  

Program undervist i:
Engelsk

Se 8 flere kurs fra International University For Graduate Studies - IUGS »

Dette kurset er Campusbasert
Startdato
sep. 2019
feb. 2020
Duration
Deadline
Etter sted
Etter dato
Startdato
sep. 2019, feb. 2020
Sluttdato
Søknadsfrist

sep. 2019, feb. 2020