Doktorgrad i Administrasjon

Målet med doktorgradsutdanningen i administrasjon er å:

• trene kvalifiserte fagfolk i bredbasert dybdeanalyse og problemløsing i bedriftsledelse eller offentlig politikk;


• stimulere kunnskapsoppbygging innen administrasjon;


• trene forskere med autonomi og en fritt tenkende ånd innen administrasjonen;


• utvikle kvaliteter i produksjon og overføring av kunnskap i administrasjon i tråd med programmene i feltet, nye didaktiske og pedagogiske prinsipper og forskningsmetodikk.

Target Public

Fagfolk interessert i å utvikle sine talenter i produksjon av kunnskap.

Forskningslinjer

* Politikk og strategier

Studie av prosesser og gjennomføring av tiltak som i offentlig sektor søker å omdirigere ressursfordelingen til produksjon av kollektive fordeler og som i den private sektoren forsøker å endre organisasjonsforholdet i forhold til samfunnet og marked.

* Management Technologies

Studie av modeller, metoder, teknikker og verktøy som søker å forbedre lederkompetanse, forbedre prosesser og optimalisere bedriftens resultater.

* Organisasjon og ledelse

Studie av dynamikken i organisatoriske, interorganisatoriske og interinstitusjonelle relasjoner i en formell, symbolsk og atferdsmessig kontekst og refleksjonen de har på ledelsen.

Program undervist i:
Engelsk
Dette kurset er Campusbasert
Startdato
mars 2020
Duration
4 år
Heltid studier
Deadline
Etter sted
Etter dato
Startdato
mars 2020
Sluttdato
Søknadsfrist

mars 2020