Doktor i filosofi i systemteknikk (Ph.D.)

Generelt

Les mer om dette programmet på skolens hjemmeside

Programbeskrivelse

5

Programoversikt

Tilbys på GWs viktigste campus i Washington, DC, Ph.D. innen systemteknikk lar stigende lærde produsere original forskning innen systemteknikkfeltet, for eksempel anvendt systemsystemteknikk og analyse; forretnings- og programutvikling; kritiske infrastruktursystemer; risikovurdering og styring; og utover.

Studentene kan forvente å samarbeide tett med en fakultetsrådgiver i det valgte forskningsområdet for å lage en læreplanplan og veiledning for doktorgradsavhandlingen. Studentene vil også bli forventet å undervise på introduksjonsnivå kurs for studenter, presentere konferanseartikler og arbeide med fakultetet om forskningstilskudd søknader.

Kursarbeid

Programmet er delt inn i to trinn. Den første omfatter en studie av beslektede læringsfelt som støtter det generelle forskningsfokusområdet og kulminerer med den kvalifiserende eksamenen.

Den andre, sammensatt av original forskning og presentasjon av funn i en skriftlig avhandling, kulminerer med den avsluttende eksamen. Ved opptak til den første fasen av studiet, vil studenten møte sin tildelte rådgiver for å strukturere studiene.

Studieprogrammene vil inneholde et fokusområde valgt blant følgende:Ingeniørledelse ="5>

 • Krise, beredskap og risikostyring
 • Økonomi, finans og kostnadsteknikk
 • Ingeniør- og teknologiledelse
 • Miljø- og energiledelse
 • Kunnskap og informasjonshåndteringSystemteknikk ="5>
 • Drift Forsknings- og ledelsesvitenskap
 • System Engineering
 • Enterprise Information Assurance

Studenter som allerede har en mastergrad må fullføre minimum 30 studiepoeng på doktorgradsnivå, som alle må fullføres innen slutten av semesteret hvor de tar doktorgradsutdanning (DQE).

For studenter uten mastergrader kreves minimum alt = "54 studiepoeng i et formelt program på doktorgradsnivå. I tillegg tar alle doktorgradsstudenter minimum 24 timers avhandling etter at de har fått opptak til kandidatur (post DQE).

7

Programforutsetninger

Følgende kurs eller tilsvarende er forutsetninger for D.Sc. program og kreves i tillegg til kredittidene som er omtalt over:

 • Matematikk 31 Enkeltvariabel kalkulus I
 • Matematikk 32 S Enkeltvariabelkalkulus II
 • APSC 3115 Ingeniøranalyse III

Hvis de ikke er oppfylt ved opptak, må disse emnene være gjennomført i løpet av det første studieåret. Doktorgradsprogramkoordinatoren vil evaluere doktorgradsstudenter etter ett års studium, og enhver student som ikke har fullført forkunnskapene sine på det tidspunktet, vil være i strid med opptakskontrakten og utestengt fra videre studier.

Direkte aksepterer

Studenter som ikke går inn i studiet med en mastergrad, må ta følgende emner:

 • EMSE 6001 Ledelsen av tekniske organisasjoner
 • EMSE 6410 Undersøkelse av økonomi og ingeniørøkonomi
 • EMSE 6020 Elementer av problemløsning og beslutningstaking for ledere
 • EMSE 6801 Systems Engineering I

Studenter som går inn med en mastergrad kan også ta ovennevnte kurs for doktorgrad dersom de ikke tidligere har tatt slike kurs, men de er ikke anbefalt og er underlagt godkjenning av rådgiveren.

7

Grunnleggende kurs

Alle doktorgradsstudenter må ta følgende tre emner:

 • EMSE 6alt = "765 dataanalyse for ingeniører og forskere (tilbudt våren og høsten)
 • EMSE 8000 Forskningsformulering i EMSE (tilbudt om våren)
 • EMSE 8001 Undersøkelse av forskningsmetoder i EMSE (tilbudt om høsten)

Det anbefales at studentene velger et ekstra avansert metodekurs som er relevant for doktorgradsarbeidet.

Hvis en doktorgradsstipend får to karakterer F eller tre karakterer under B-, avsluttes doktorgradsstudiet og videre innmelding forbudt. Kurs der studenten tjener karakterer under B- er ikke inkludert i det totale studiepoengkravet for graden. Studenter som får karakter under B-, må gjennomgå studieprogrammene sine med rådgiverne. Studentene må opprettholde en GPA på 3,5 i studiet (alle emnene som er spesifisert i deres DegreeMap Plan).

Kvalifiserende eksamen

Den kvalifiserende eksamenen er det viktigste middelet for å avgjøre om en student vil kvalifisere seg som en kandidat til doktorgraden og gå videre til andre trinn av studiet. Formålet er å sikre at studentens bakgrunn og intellektuelle utvikling er tilstrekkelig for å støtte doktorgradsforskning på sentralt felt. DQE vil bli tilbudt i januar (begge deler) og september (kun dataanalyse).

Før eksamen skal studentene ha fullført kjernekursene og 2alt = "7 studiepoeng (ni emner) i det obligatoriske emnet og ha fullført DegreeMap. Studentene må også levere en doktorgradsutdanning for doktorgradskoordinatoren.

Kvalifiserende eksamen består av to deler: en todelt skriftlig eksamen og et fokusområdeeksamen.

Ph.D. Opptakskrav

Alle søkere til en doktorgrad for filosofi (Ph.D.) -program ved School of Engineering

Søkere må gi følgende materiale som skal vurderes for ethvert doktorgradsprogram ved SEAS:

 1. Fyll ut online søknadsskjema
 2. Avskrifter
 3. GRE eksamensscore
  • Internasjonale søkere: TOEFL, IELTS eller PTE Academic Scores
 4. Anbefalingsbrev
 5. Angivelse av formål
 6. CV / CV
 7. Påmeldingsavgift
Krav til engelsk språkeksamen
 • Alle visumsøkende internasjonale søkere må sende TOEFL-, IELTS- eller PTE Academic Scores til SEAS for å bli vurdert for opptak.
 • Oppgi bare de siste testresultatene dine. Det kan hende at score ikke er mer enn to år gamle.
Minimumskrav

IELTS

 • 6,0 totalt uten individuell poengsum under 5,0.
 • Søkere til hovedfagene i ingeniørledelse, systemteknikk eller dataanalyse må ha en minimumsscore på alt = "7.0 uten individuell poengsum under 6.0.
 • Søkere som ønsker å bli vurdert for finansieringsmuligheter, må ha en samlet båndpoengsum på alt = "7.0 uten individuell poengsum under 6.0.

TOEFL

 • 80 på Internett-eksamen (iBT) eller 550 på papireksamen
 • Søkere til doktorgradsutdanningene i ingeniørledelse, systemteknikk eller dataanalyse må ha et minimumsscore på 100 på internetteksamen.
 • Søkere som ønsker å bli vurdert for finansieringsmuligheter, må ha 600 på papirbasert eksamen eller 100 på internettbasert eksamen.

PTE Academic

 • 53. Søkere som ønsker å bli vurdert for finansieringsmuligheter, må ha en minimumsscore på 68.
unntak

Unntak gis til søkere som:

 • Hold en bachelor-, master- eller doktorgrad fra en institusjon der engelsk er undervisningsspråket OG det offisielle språket i landet der universitetet ligger

 • Hold bachelor-, master- eller doktorgrad fra en institusjon lokalisert i et land som kvalifiserer for fritak for engelskspråklig eksamen .

Avsluttende eksamen / doktorgradsforsvar

Når avhandlingen er fullført og godkjent av fakultetsrådgiveren og forskningsutvalget, kan studentene sende inn en forespørsel om endelig eksamensform til doktorgrads koordinator. Dette skjemaet skal arkiveres og godkjennes av avdelingslederen minst to uker før den endelige eksamensdatoen. Godkjenning vil kun bli gitt når alt nødvendig materiale er blitt presentert for doktorgrads koordinator. Det nødvendige materialet inkluderer en fullstendig innlevert forespørsel om endelig eksamensskjema, en kopi av tidsskriftartikkelen med anmeldelser, gjenopptak fra eksterne evaluerere og elektroniske og skriftlige kopier av avhandlingen.

Avsluttende eksamen er muntlig og åpen for publikum. Kandidaten må demonstrere mestring av det spesielle studieretningen og materialene og teknikkene som brukes i forskningen. Undersøkelseskomiteen kan omfatte kvalifiserte eksperter brakt til universitetet, spesielt for å delta i eksamen. Forskningsdirektøren fungerer vanligvis som talsmann for kandidaten. Studentene bør konsultere avdelingsbestemmelser om dannelse av komiteen. Komiteen vil stemme om kvaliteten og originaliteten i kandidatens bidrag til kunnskap samt hans eller hennes mestring av stipend og forskningsteknikker på feltet. Ved flertall for godkjenning, anbefaler utvalget kandidaten til graden doktor i filosofi. Avstemningen som skal bestå kan være foreløpig basert på komiteens anbefalinger for endringer i avhandlingen i form av tilleggsanalyse, skriving eller presiseringer.

Sist oppdatert mars 2020

Om skolen

There are plenty of good engineering schools in the U.S.; but how far can good take you when your goal is to engineer better? At the George Washington University's School of Engineering and Applied Sc ... Les mer

There are plenty of good engineering schools in the U.S.; but how far can good take you when your goal is to engineer better? At the George Washington University's School of Engineering and Applied Science, students work with professors at the top of their fields and gain access to innovative resources in one of most dynamic, research-driven centers in the world. Minimér
Washington