Doktor i filosofi i petroleum geovitenskap

Generelt

Programbeskrivelse

Institutt for geovitenskap har definert målene for sin doktorgrad. i Petroleum Geosciences-programmet som følger:

 • stimulere forskning og utvikling for å fremme innovative løsninger på utfordringer innen vitenskap, teknologi og engineering;
 • utvikle neste generasjon ledere i akademia for å drive en kunnskapsøkonomi i UAE;
 • fremme den teknologiske profilen til UAE og den regionale olje- og gassindustrien.

Mål

Program pedagogiske mål (PEOs) definerer hva Ph.D. nyutdannede vil kunne gjøre 2-3 år etter endt utdanning. Etter fullført doktorgrad har kandidatene til ph.d. i Petroleum Geosciences-programmet vil kunne gjøre følgende:

 • bidra til fremskritting av ledende kunnskap på tvers av flere ingeniørfag og vitenskapsdisipliner;
 • direkte original forskning og formidle kunnskap til en rekke publikum; og
 • gi aktiv og eksepsjonell service til yrket og samfunnet som helhet.

Student læringsutbytte

Student Learning Results (SLOs) er definert som utsagn som beskriver hva doktorgraden vår. nyutdannede forventes å kjenne til og kunne gjøre det etter endt utdanning. Etter vellykket fullføring av Ph.D. i Petroleum Geosciences-programmet, vil kandidater ha kunnskap, ferdigheter og aspekter ved kompetanse listet nedenfor:

 • en evne til å gjenkjenne, evaluere, tolke og forstå problemer og muligheter ved grensene for kunnskap;
 • evne til å integrere og anvende kunnskap på tverrfaglige grenser for å skape ny kunnskap;
 • evne til å gjennomføre uavhengig originalforskning som gir et betydelig bidrag til kunnskap i feltet;
 • Kompetansene som er nødvendige for å formidle kunnskap og forskningsresultater i en rekke formater til det vitenskapelige samfunn og offentligheten generelt.
 • en tilbøyelighet til å engasjere seg i livslang læring og selvutvikling i deres felt som en måte å bidra til sin fremtidige fremgang;
 • en forpliktelse til etisk oppførsel i forskning og faglig virksomhet;
 • ferdighetene som kreves for å administrere effektivt i et flerfaglig samarbeidsmiljø

134210_photo-1562237548-fd6c68ae356a.jpg

Programkompletjonskrav

Studenter ved Ph.D. i Petroleum Geosciences er pålagt å fullføre 60 kredittimer; Det kreves 24 studiepoeng for kurs, og 36 studiepoeng for avhandling. De obligatoriske og valgfrie emnene til Ph.D. i Petroleum Geosciences er oppført i følgende tabell. Skriftlige og muntlige kvalifiserende eksamener må bestås før studentene kan starte forskning som fører til en doktorgrad. avhandling.

Opptakskrav

 • Gjennomføring av en mastergrad i en relevant disiplin med et minimum CGPA på 3,25 av 4,0, eller tilsvarende (f.eks. Øvre andreklasse-utdanning i master i britisk stil ved undervisning i kurs med et minimumssnitt på 63% eller et bestått i en master av Forskning / MPhil) fra en anerkjent akkreditert institusjon.
 • Et minimum av engelskkunnskaper i form av enten:
  • iBT TOEFL (internettbasert test) på 91 eller tilsvarende, eller
  • samlet akademisk IELTS-score på 6,5, eller
  • 1550 EmSAT engelsk poengsum.
 • En minimumskvantitativ poengsum på 150 i den generelle graduate Record Examination (GRE) kreves for opptak til alle doktorgradsprogrammer. Søkere til alle programmer bør prøve alle tre delene av GRE.
 • Minimum to dommeranbefalinger (gitt via online skjema).
 • Formålserklæring (500-1000 ord).
 • Forskningsuttalelse (500-1000 ord).
 • Opptaksintervju.
Sist oppdatert april 2020

Om skolen

The internationally top-ranked Khalifa University is the one university in the UAE with the research and academic programs that address the entire range of strategic, scientific and industrial challen ... Les mer

The internationally top-ranked Khalifa University is the one university in the UAE with the research and academic programs that address the entire range of strategic, scientific and industrial challenges facing the UAE’s knowledge economy transformation and our rapidly evolving world. Its world-class faculty and state-of-the-art research facilities provide an unparalleled learning experience to students from the UAE and abroad. The university brings together the best in science, engineering and medicine in the UAE, to offer specialized degrees that can take promising high school graduates all the way to top-rated doctorate degree holders. Minimér