Studiet Internasjonal lov er undervist i tredje syklus av universitetsstudier (doktorgradsstudier) med standard treårig studietid i daglig form og / eller fireårig studietid i ekstern form.

Definisjon av en akademisk profil:

En kandidat fra et doktorgradsstudium i studiefeltet i internasjonal lov gjelder vitenskapelige forskningsmetoder som er orientert for områdene folkerett, privat folkerett og EU-rett. På grunnlag av vitenskapelige metoder for kunnskap og forskning kan en utdannet utarbeide konseptuelle og systematiske løsninger og analysere kilder til folkeretten, privat folkerett og EU-lovverket. Han / hun sørger for videreutvikling innen folkeretten og dens tverrfaglige forbindelser innen det nasjonale og internasjonale vitenskapsmiljø.

Videre utfører en utdannet undervisning på universitetsnivå, samt videreutdanning av eksperter i praksis, og han / hun er også i stand til å utføre analytiske og konseptuelle oppgaver for en kontorarbeider som er ansatt i en statlig organ eller en internasjonal organisasjon eller en institusjon knyttet til utvikling og anvendelse av folkeretten, privat folkerett og EU-rett.

Karrieremuligheter for en kandidat:

En kandidat til et doktorgradsstudium i studieområdet internasjonal lov er kvalifisert til å utføre følgende yrker:

 1. En forskningsarbeider som driver sine forskningsaktiviteter, har til formål å skaffe seg ny kunnskap om folkerettens område, særlig ved universiteter, forskningsinstitusjoner og offentlige statlige organer;
 2. Universitetslærer som er i stand til å undervise på universiteter og bruke vitenskapelig kunnskap, eller utføre forskningsaktiviteter som tar sikte på å skaffe seg ny kunnskap om området internasjonal rett
 3. juridiske yrker hovedsakelig i statlige organer som deltar i utarbeidelse av utkast til lovregler og kommenterer dem, herunder EUs lovgivningsakter, privatrettsreglene med et utenlandsk element og internasjonale avtaler, samt i søknaden av slike lovregler som er gyldige innen folkeretten og EU-loven;
 4. Juridiske yrker i internasjonale organisasjoner, supranasjonale organisasjoner og institusjoner som deltar i opprettelsen og kommenterer utkast til lovverk, herunder EUs lovgivningsakter, privatrettsreglene med et fremmed element og internasjonale avtaler, samt i søknaden av slike lovregler som er gyldige innen folkeretten og EU-loven

HVORFOR Pan-europeisk universitet?

 1. Mulighet for å oppnå en profesjonell doktorgrad og å gjennomføre studier.
 2. Øvelsesrettet utdanning med sikte på virkelige prosjekter i samarbeid med klienter, under tilsyn av et praktisk orientert team av universitetslærere.
 3. Individuell tilnærming mot sine studenter, både i direkte undervisning og administrasjon av studier. Undervisning i små studie- og prosjektgrupper.
 4. En oppdatert teknisk standard for utstyr, som omfatter moderne fasiliteter og spesialiserte laboratorier i utvalgte felt (Media Center, Moot Court rom, 3D IT laboratorier)
 5. Sterke strategiske partnerskap i å levere utdanning og praktisk studieerfaring , teller selskapspartnere som IBM, Slovak Football Association, News and Media Holding, NARKS - Nasjonalforening for eiendomsmeglere, Asseco Central Europe, etc.
 6. En stadig fornyet innovasjon av programvare tilgjengelig for studenter - gratis abonnementer for Microsoft Office 365 , profesjonell IBM-programvare og tilgang til de mest prestisjefylte, vitenskapelige nettbaserte databasene . For lovstudenter et gratis abonnement på et automatisert verktøy for juridisk informasjon ( ASPI ).
 7. Mulighet for internasjonal erfaring gjennom Erasmus-studier på et av mer enn 60 partneruniversiteter i Europa og mer enn 20 partneruniversiteter utenfor EU .
 8. Mulighet til å skaffe stipend for spesielle behov (sosial stipend) og et stipend for ekstraordinære studiepoeng . Undervisningsavgiftene kan betales i månedlige eller semesterbaserte avdrag .
 9. Tverrfaglige studier - mulighet til å gjennomføre studier parallelt på 2 forskjellige fakulteter til nedsatt studieavgift.
 10. Variert ekstrautdanningsliv, inkludert diskusjonsseminarer, workshops, utstillinger, idrettsarrangementer, film- og kino-presentasjoner og studentfester.
Program undervist i:
Engelsk

Se 3 flere kurs fra Pan-European University »

Dette kurset er Campusbasert
Startdato
Duration
3 år
Heltid studier
Pris
14,970 EUR
Deadline
Etter sted
Etter dato