Doktor i Business Administration (DBA)

Denne doktorgradsstudenten (DBA) er et treårig program som er spesielt utviklet for å gi en rik læreropplevelse for fagfolk som ønsker å forfølge en doktorgradskvalifikasjon. Dette programmet samler fremtidige ledere av offentlig og privat sektor, av ulike nasjonaliteter. Det er her disse fagfolk møtes og deler erfaringer og ideer som ville være verdifulle i læringsprosessen. I dette programmet vil du ha mulighet til å lære og anvende ulike teorier i næringsliv og ledelse og også utvikle profesjonell praksis.

Programmål og læringsutbytte

Programmet tar sikte på å produsere nyutdannede som er i stand til å generere og spre ny kunnskap, i tillegg til å reagere på skiftende forretningsmiljø og interessenters interesser. Når du har fullført programmet, vil du kunne:

1.Engasje i intellektuell diskurs om forretnings- og ledelsesproblemer.

2.Forskjue, kommunisere og anvende egnede teorier i faglig praksis.

3.Evaluere problemer og utvikle løsninger innen næringsliv og ledelse.

4.Disseminere nye ideer og funn fra forskning til virksomheten, og akademiske samfunn, samt samfunnet generelt.

5. Del ideer og erfaring med ikke bare deres kolleger og arbeidsteam, men også andre utøvere og akademikere fra et bredt spekter av bakgrunner, land, organisasjoner og disipliner.

6. Demonstrere profesjonalitet og overholdelse av etiske standarder i å utføre sine ansvar og ansvar.

7.Bidre til den kunnskapsgrunnen som er av teoretisk og praktisk betydning ved forskning.

8.Perform effektivt som leder ved å vise innovativitet, god vurdering og avgjørelse; samt gi retning for sine underordnede.

9.Perform effektivt som leder i sammenheng med en organisasjon eller samfunnet som helhet.

Opptakskrav

Opptak til programmet kan gis basert på kriteriene som er angitt nedenfor:

1. En mastergrad fra Universiti Utara Malaysia eller andre institusjoner for høyere utdanning anerkjent av universitetssendatet, eller annen tilsvarende kvalifikasjon anerkjent av universitetssendatet; OG

2. Ha minst fem (5) års arbeidserfaring relevant for det valgte spesialiseringsområdet; OG

3.Fyller engelsk språkkrav som fastsatt av universitetssendat.

Program undervist i:
Engelsk

Se 1 flere kurs fra UUM Othman Yeop Abdullah Graduate School of Business »

Sist oppdatert October 29, 2018
Dette kurset er Campusbasert
Startdato
jan. 2020
Duration
5 - 21 semestre
Deltid
Heltid studier
Deadline
Etter sted
Etter dato
Startdato
jan. 2020
Sluttdato
Søknadsfrist

jan. 2020

Location
Søknadsfrist
Sluttdato