• Varighet (år): 3
 • Kvalifikasjon tildelt: doktor i bedriftsøkonomi
 • Kvalifikasjonsnivå: Doktorgrad (3. syklus)
 • Undervisningsspråk: engelsk og gresk
 • Studieform: Heltid eller Deltid
 • Minimum Studiepoeng: 240

Profil av programmet

Et forskningsbasert doktorgradsprogram som fører til graden av doktor i Business Administration DBA). DBA-forskerutdanningen inneholder både lærte elementer (i løpet av de første 18 månedene) og forskningselementene (pågående).

Det lærte elementet i DBA består av fire doktorgradskurs: Personlig og organisatorisk refleksjon, litteraturvurdering, forskningsfilosofi, metodikk og metoder og analyse av informasjon. Hver av de fire kursene har 30 timer klasselærer. Dette inkluderer ansikt til ansikt undervisning, studenter som arbeider i grupper, studenters presentasjoner, diskusjoner, etc.

Det forutsettes at de lærte kursene vil bli vurdert gjennom en oppgave på 7500 ord i lengden og etterfulgt av avhandlingen, som er ca. 80.000 ord (inkludert delene fra oppgaven fra de lærte kursene).

Et særpreget trekk ved DBA-programmet vil være peer support og interaksjon som resulterer fra å ha et lært element som normalt gjennomføres innenfor en gruppe. Alle kursene vil inneholde en aktiv deltakende læringsstil etter behov og deltakere vil bli oppfordret til å utvikle kunnskap og ferdigheter gjennom gruppe- og individuelle prosjekter, alt fra presentasjon av eget arbeid til aktive kritikkoppgaver. Studentene vil nyte en rik og stimulerende arbeidsatmosfære, der alle kan bidra til profesjonell læring. Videre vil elevene lære av hverandre som de er engasjert i en åpen diskusjon med sine klassekamerater og forelesere.

De lærte modulene gir kontinuerlig veiledning om arbeid som pågår. Dette vil bidra til å oppnå passende standarder hvor arbeid er utviklet og diskutert som en pågående og iterativ prosess mellom kandidat og forelesninger. Etter dette må studentene fortsette ved å fullføre og sende inn det endelige oppdraget for vurdering.

Videre har DBA 803 (Forskningsfilosofi, Metodikk og Metoder kurs) en vurdert presentasjon (foregår foran fakultetet og klassen) og oppgave. Dette sikrer at studentene får all nødvendig støtte og veiledning.

Studentene kan bli bedt om å følge flere kurs fra masterprogrammene.

Karrieremuligheter

N / A

Tilgang til videre studier

N / A

evaluering

Studentene skal bestå alle evaluerte arbeidskrav i programmet (presentasjon, oppgaver, godkjenning av endelig forslag, oppgave viva eksamen). Det er ingen skriftlig eksamen. Studentene må passere den årlige evalueringen fra DPPC.

Graduation

Vellykket gjennomføring av programkrav og bestått viva-eksamen.

Læringsutbytte

 1. Utvikle et betydelig bidrag til teoretisk kunnskap og praksis
 2. Gi innsikt i forsknings- og forskningsmetoder, forstå rollen som en uavhengig, forsker, i stand til å utvikle og gjennomføre en velutviklet forskningsplan rettet mot et gitt mål og mål;
 3. Lag, tolk og bruk kunnskap gjennom vitenskapelig forskning som fortjener publisering;
 4. Skaff og forstå en forståelse av en vesentlig kunnskapsnivå i forkant av dagens forretningskonsepter og prosesser;
 5. Konseptualisere, designe og gjennomføre et betydelig forskningsprosjekt som genererer ny kunnskap som bidrar til teori og praksis;
 6. Utvikle og implementere egnede forskningsfilosofier, metoder og metoder.
Program undervist i:
Engelsk
Gresk
University of Nicosia

Se 15 flere kurs fra University of Nicosia »

Sist oppdatert November 22, 2018
Dette kurset er Campusbasert
Startdato
sep. 2019
Duration
3 år
Deltid
Heltid studier
Pris
13,500 EUR
Deadline
Contact school
Etter sted
Etter dato
Startdato
sep. 2019
Sluttdato
Contact school
Søknadsfrist
Contact school

sep. 2019

Location
Søknadsfrist
Contact school
Sluttdato
Contact school