DBA programmer

Doktorgrad i business administration (DBA) er en videreutdanning som tilbys ved handelshøyskoler og universiteter. DBA-programmet er forskningsbasert og utstyrer kandidaten med de ferdighetene som trengs for å lykkes i en karriere innenfor høye akademiske nivåer og forretningsrådgivning.

Mange universiteter rundt om i verden har DBA programmer. Emnene som studeres i programmene er ofte knyttet til organisasjonsledelse, forskningsdesign, forvandle teori til praksis, publisering og formidling, ect.

Mangfoldet av ulike DBA-programmer kan være overveldende - ikke la det stoppe deg! Start søket ditt ved å se på de mest populære DBA-programmene oppført nedenfor.

Nye DBA'er

University of South Florida

Doktor i bedriftsøkonomi

Oktober 22, 2018
Doctor of Business Administration grad er den opprinnelige graden ment å kvalifisere fakultetet medlemmer til å utføre forskning og undervise på handelshøyskoler. I løpet av de siste fem årene har imidlertid en ny type doktorgradsstudium begynt å vises hos AACSB-akkrediterte institusjoner. De nye DBA-programmene, som den ene USF tilbyr, er designet for å j… [+]obbe fagfolk og pleier å bli forfulgt av ulike årsaker. [-]

Concordia University Chicago

Doktorgrad i bedriftsøkonomi

Oktober 9, 2018
Concordia University Chicago Doktorgrad i bedriftsøkonomi (DBA) er designet for å møte etterspørselen etter doktorgradsutdanning som er neste trinn i individuell faglig utvikling. Programmet, en av de beste DBA-programmene i Chicago, gir en videre grad av ledelse og ledelse forberedelse utover masternivå. DBA skaper en mulighet for studenter og faku… [+]ltet å videreutvikle de globale perspektiver, kunnskaper og nettverk som allerede er etablert gjennom kollegiets ekspanderende globale tilstedeværelse. Pensum, boliger, spesialiseringer og Mentor-grensesnittet er innovative ved design og levering. En unik egenskap ved Concordia-Chicagos DBA-program er at avhandlingsprosessen påbegynnes umiddelbart med studenter som velger et foreløpig tema i begynnelsen av studiet. [-]

Vlerick Business School

Doktorgrad i bedriftsøkonomi

Oktober 9, 2018
Dette fireårige deltidsdoktorgradsprogrammet for erfarne fagfolk gir deg muligheten til å utføre grundig forskning som vil få sann effekt - enten i din egen organisasjon eller i hele din bransje eller i samfunnet.

Universiteter i Norge

Endre lokasjon

PhD studier: DBA - Doktorgrad of Business Administration

Doktorgrad i business administration (DBA) er en videreutdanning som tilbys ved handelshøyskoler og universiteter. DBA-programmet er forskningsbasert og utstyrer kandidaten med de ferdighetene som trengs for å lykkes i en karriere innenfor høye akademiske nivåer og forretningsrådgivning.

DBA-programmer består av en kombinasjon av kurs og selvstendig forskning. Kursene kan gjennomføres enten på campus eller nettbasert, avhengig av programmets struktur. Obligatoriske DBA-kurs kan omhandle emner som:

  • Organisasjonsledelse
  • Endring i organisasjoner
  • Kontinuerlig kompetanseutvikling
  • Avansert forskningsteknikk
  • Forskningsdesign
  • Teori til praksis
  • Publisering og formidling

Arbeidskravene i doktorgradsprogrammet i business og administrasjon har mange likheter med programmet for doktorgrad i økonomi og administrasjon, men de to programmene er forskjellig når det kommer til kravene angående den selvstendige forskningen. DBA-kandidatene har som mål å bidra til direkte til moderne forretningsdrift. Ved å bruke teori til reele forretningsmessige problemer bruker DBA studentene sin avhandling til å indtroduserer nye ideer til feltet business og administrasjon.

Kostnadene for DBA-programmene varierer i stor grad fra de forskjellige skolene. Kostnaden for å fullføre en DBA-grad kan også avhenge av plasseringen av universitetet og studiets truktur (f.eks: heltid, deltid eller nettbasert). Det er viktig å ta kontakt med den aktuelle handelshøyskolen for å få en detaljert plan over kotnadene, samt undersøke mulighetene for økonomisk støtte og stipender. Be om mer informasjon direkte fra handelshøyskolene ved å bruke skjemaet på programsidene linket nedenunder.

De fleste som søker DBA-prorgrammer har allerede fullført en MBA, MSc, eller en mastergrad innenfor et relevant felt. Noen av universitetene krever også at søkerne har betydelig praktisk erfaring i form av f.eks. ledende stillinger. Kjennskap til strategisk ledelse blir også sett på som en fordel for fremgangsrike søkere til DBA-programmet. I tillegg krever mange av handelshøyskolene at DBA-søkere må fremhvise resultater fra GRE eller GMAT-test, samt IELTS eller TOEFL-test, gjelser studenter med engelsk som andrespråk.

Mange handelshøyskoler tilbyr nettbaserte DBA-programmer, noe som eliminerer behovet for å pendle til campus. Noen skoler tilbyr også deltidsprogrammer, noe som muliggjør kombinasjonen av arbeid og videre studier. Mer informasjon om DBA-programmenes struktur kan du finne her.

Doktorgradsprogrammer i business og administrasjon er tilgjengelig på topp universiteter rundt om i verden, i Storbritannia, USA, Australia, Nederland, Frankrike, Spania, Hong Kong, Tyskland, Kina osv. For å motta mer informasjon kan du kontakte de aktuelle handelshøyskolene direkte.